[West-Sahara] 4467185 Re: 4444463 Re: 4439532 Re: 4413841 Rivolo cherrytomaten [#4444463] [#4444463] [#4444463] [#4467185]

IPJET-International Platform of Jurists for East Timor ipjet2 op gmail.com
Wo Apr 20 12:36:26 CEST 2016


Prachtig brief!
Groetjes,
Pedro

2016-04-20 12:15 GMT+02:00 Frank <fwillems op antenna.nl>:

> Geachte mevrouw van Beek, AH Klantenservice,
>
> Dank u wel voor uw antwoord. Dat mijn tomaten zijn geteeld door het
> bedrijf Azura is nu duidelijk.
> Dat bedrijf maakt, zoals u opmerkt, geen onderscheid tussen
> productiegebieden binnen Marokko. Dat is een probleem. Het is belangrijk
> te weten dat het Marokkaans/Franse bedrijf volgens de Marokkaanse wet
> geen onderscheid mag maken tussen Marokko en West-Sahara.
>
> Volgens de Nederlands wet moet dat onderscheid wel degelijk worden
> gemaakt. Dat is de wet die hier van toepassing is, neem ik aan.
> Nederland, noch enig ander land, erkent de Marokkaanse aanspraken op
> West-Sahara. De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van
> investeringen en zaken in het gebied van West-Sahara.
>
> De handel met Marokko is geregeld in Europese verdragen. In een arrest
> van 10 december 2015 heeft het Europees Hof van Justitie het
> handelsverdrag voor agrarische producten tussen de EU en Marokko voor
> wat betreft het door Marokko bezette deel van West-Sahara ongeldig
> verklaard. De handel in producten uit West-Sahara kan dus niet vallen
> onder hetzelfde douane tarief dat is bepaald in het handelsverdrag met
> Marokko.
>
> Er dient dus onderscheid te worden gemaakt tussen productiegebieden in
> Marokko en in West-Sahara. Voor de douane maar natuurlijk ook voor de
> consument, die recht heeft op een correcte herkomstvermelding.
>
> Albert Heijn is niet goed bezig.
>
> De Marokkaanse bezetting van West-Sahara veroorzaakt veel leed bij de
> oorspronkelijke bevolking voor zover die niet is gevlucht. De
> vluchtelingen leven in deprimerende omstandigheden in de buurlanden.
>
> Op de verpakking van de tomaten vond ik een briefje met informatie over
> de Albert Heijn Foundation die in 2007 is opgericht samen met de
> leveranciers. Deze foundation investeert vooral in lokale projecten op
> het gebied van wonen, scholing en gezondheid. Dat is een mooi initiatief.
>
> Deskundigen in het volkenrecht zijn van mening dat de exploitatie van de
> natuurlijke rijkdom in een bezet gebied, zoals water voor de verbouw van
> tomaten, slechts is toegestaan als de oorspronkelijke bevolking na
> consultatie hierin toestemt en kan delen in de opbrengst. Heeft Albert
> Heijn samen met Azura de oorspronkelijke bevolking gevraagd of het
> schaarse woestijnwater kan worden ingezet voor de cherry-tomaatjes?
>
> De Albert Heijn Foundation werkt nauw samen met ICCO en FairMatch
> Support die helpen met het selecteren van de juiste projecten. Zijn er
> projecten in de Sahrawi vluchtelingenkampen die worden gesteund? En zo
> niet, zijn er dan plannen in die richting?
>
> Ik wacht geduldig op uw antwoord.
>
>
> met vriendelijke groet,
>
> Frank Willems
>
>
>
>
>
>
>
> Op 20-04-16 om 09:08 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
> > Geachte heer Willems,
> >
> > Hartelijk dank voor uw bericht van 08-04-2016.
> >
> > Het antwoord is vertraagd, excuses hiervoor.
> > Naar aanleiding van uw mail heb ik nogmaals navraag gedaan bij de
> > verantwoordelijke afdeling en het volgende vernomen:
> >
> > Albert Heijn verkoopt tomaten uit Marokko en houdt zich voor labeling en
> > oorsprongsbenaming aan de door de EU (en NL) gestelde regels. Daarbij
> > wordt geen onderscheid gemaakt tussen productiegebieden binnen Marokko.
> > Deze tomaten komen van het bedrijf Azura.
> >
> > Ik vertrouw u met deze informatie van dienst te zijn.
> >
> > Met vriendelijke groet,
> >
> > Mirjam van Beek
> > Albert Heijn Klantenservice
> >
> > Uw vraag was:
> >
> > Geachte Klantenserice,
> >
> > Uit uw antwoord begrijp ik dat het seizoen voor tomaten uit Noord-Afrika
> > voorbij is.
> > Mijn vraag is echter nogmaals waar *mijn* tomaten vandaan komen. Ik heb
> > die tomaten bij Albert Heijn gekocht en ik vraag eenvoudig waar die
> > tomaten geteeld zijn.
> >
> > Ik heb begrepen dat de tomaten afkomstig zijn van het Frans/Marokkaanse
> > bedrijf Azura. Klopt dat?
> >
> > met vriendelijke groet,
> >
> > Frank Willems
> >
> >
> > Op 08-04-16 om 14:54 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
> >> Geachte heer Willems,
> >>
> >> Hartelijk dank voor uw bericht van 30-03-2016.
> >>
> >> Wij verkopen op dit moment geen tomaten die in West-Sahara geteeld zijn.
> >>
> >> Met vriendelijke groet,
> >>
> >> Alexander Gillesse
> >> Albert Heijn Klantenservice
> >>
> >> Uw vraag was:
> >>
> >> Geachte Albert Heijn Internetklantenservice, beste Deniece,
> >>
> >> Het is fijn om te weten dat Albert Heijn zich aan de wet houdt. Ik
> >> verwacht niet anders.
> >> Ook is het fijn van te weten dat u uw best zal doen het adres van de
> >> fabrikant of teler(s) geven.
> >>
> >> Mijn vraag is nogmaals waar mijn tomaten vandaan komen. Ik heb begrepen
> >> dat zij afkomstig zijn van het Frans/Marokkaanse bedrijf Azura. Klopt
> dat?
> >>
> >> Daarbij is de vraag tevens hoe Albert Heijn verschil maakt tussen
> >> tomaten die zijn geteeld in West-Sahara en tomaten die zijn geteeld in
> >> Marokko. Het kan ook zijn dat Albert Heijn geen verschil maakt. Dat kan
> >> natuurlijk. Als dat zo is wil ik dat graag weten.
> >>
> >> met vriendelijke groet,
> >>
> >> Frank Willems
> >>
> >>
> >>
> >> Op 30-03-16 om 14:48 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
> >>> Geachte heer Willems,
> >>>
> >>> Hartelijk dank voor uw bericht van 29-03-2016.
> >>>
> >>> U vraagt zich af op welke manier Albert Heijn onderscheid maakt tussen
> >>> tomaten uit Marokko en uit bezette gebieden.
> >>>
> >>> Bij de etikettering van onze producten houden wij ons aan nationale en
> >>> internationale wet- en regelgeving. Wij voldoen aan de wettelijke
> >>> etiketteringseisen en zullen op grond hiervan het land van herkomst
> >>> vermelden op die producten waar dat verplicht is.
> >>>
> >>> Indien land van herkomst aanduiding niet wettelijk verplicht is, kunnen
> >>> klanten zich tot Albert Heijn wenden met de vraag uit welk land een
> >>> product afkomstig is; wij zullen dan ons uiterste best doen hierop een
> >>> antwoord te geven waarbij wij het adres van de fabrikant of teler(s)
> >> geven.
> >>>
> >>> Supermarkten zijn bereid om alternatieve en meer gedetailleerde vormen
> >>> van etikettering toe te passen op producten uit betwiste gebieden zodat
> >>> de consument op het moment van aankoop nog nauwkeuriger kan zien waar
> >>> het product vandaan komt. Om deze alternatieve vormen van etikettering
> >>> mogelijk te maken hebben diverse organisaties, waaronder de branche
> >>> organisatie van de supermarkten, het Centraal Bureau
> >>> Levensmiddelenhandel (CBL), een beroep op de overheid gedaan om
> >>> duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke status van de producten
> >>> uit bezette gebieden en hoe producenten en supermarkten, als zij
> >>> producten uit deze gebieden verkopen, deze kunnen etiketteren. De
> >>> Nederlandse overheid verwijst echter naar de Europese overheid, die tot
> >>> op heden ook geen duidelijkheid geeft.
> >>>
> >>> Het CBL zal bij de overheid blijven aandringen om duidelijkheid te
> >>> verschaffen als het gaat om herkomstetikettering van producten uit
> >>> betwiste gebieden.
> >>>
> >>> Ik vertrouw erop dat u via dit bericht voldoende bent ge´nformeerd.
> >>> Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact
> >>> opnemen met onze klantenservice via het (gratis) telefoonnummer
> > 0800-0305.
> >>>
> >>> Met vriendelijke groet,
> >>>
> >>> Deniece Lodewijks
> >>> Albert Heijn Klantenservice
> >>>
> >>> Uw vraag was:
> >>>
> >>> Beste Mirjam,
> >>>
> >>> Dank voor uw antwoord. Ik heb nog een paar tomaten bewaard en ze zien
> er
> >>> nu nog steeds hetzelfde uit. Ik hoop dat ze niet al te veel zijn
> >>> behandeld met conserveringsmiddelen.
> >>> Ik heb ondertussen op internet gezocht op het nummer van het station
> >>> 7607R R en ik zie dat ze worden geteeld door het bedrijf Azura. Klopt
> >>> dat? Het is een Frans/Marokkaans bedrijf dat tomaten kweekt in het door
> >>> Marokko bezette deel van West-Sahara. Voor Azura is Marokko en
> >>> West-Sahara hetzelfde. Op welke manier maakt Albert Heijn onderscheid
> >>> tussen tomaten uit Marokko en tomaten uit het bezette gebied?
> >>>
> >>> met vriendelijke groet,
> >>>
> >>> Frank Willems
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Op 25-03-16 om 14:09 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
> >>>> Geachte heer Willems,
> >>>>
> >>>> Hartelijk dank voor uw bericht van 18-03-2016.
> >>>>
> >>>> Ik kan u berichten dat we inderdaad geen datum meer zetten op aantal
> >>>> producten, waaronder tomaten en blauwe bessen. Deze verkopen erg goed
> >>>> waardoor de investering van het coderen niet zo nuttig is. We kunnen
> >>>> veel kosten reduceren door het niet coderen en deze stoppen we dan
> weer
> >>>> in lagere verkoopprijzen.
> >>>>
> >>>> We hebben de info achterhaald op basis van de codes die u doorgeeft.
> >>>> Deze tomaatjes zijn hier in Nederland aangekomen rond de 14e.
> >>>> Normaal gesproken zouden ze na levering aan de winkels nog een dag of
> 6
> >>>> houdbaarheid meekrijgen.
> >>>> Dus zouden deze tot ongeveer de 21e houdbaar ( geweest ) moeten zijn.
> >>>>
> >>>> De rivolo tomaten worden geteeld in het gebied rond Agadir in Marokko.
> >>>>
> >>>> Ik vertrouw u met deze informatie van dienst te zijn.
> >>>>
> >>>> Met vriendelijke groet,
> >>>>
> >>>> Mirjam van Beek
> >>>> Albert Heijn Klantenservice
> >>>>
> >>>> Uw vraag was:
> >>>> Beste Klantenservice,
> >>>>
> >>>> De volzoete Rivolo cherrytomaten zijn smakelijk. Maar ik heb er twee
> >>>> vragen over. Ik kan de houdbaarheidsdatum niet vinden. Wel andere
> >>>> gegevens: ik heb 400 gram met lotnummer 101416810112433 C. En er staat
> >>>> station 7607R vermeld op de verpakking. De streepjescode op de
> verpakkig
> >>>> is 8718906329980. Hoelang zijn de tomaatjes nog houdbaar?
> >>>> Het land van oorsprong is Marokko. Kunt u mij vertellen waar deze
> Rivolo
> >>>> tomaten in Marokko worden geteeld?
> >>>> Alvast bedankt voor de moeite.
> >>>>
> >>>> met vriendelijke groet,
> >>>>
> >>>> Frank Willems
> >>>
> >>
> >
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>-- 
____________________________________________
IPJET- International Platform of Jurists for East Timor
Secretariat: Gruttohoek 13
         2317 WK Leiden
         Netherlands
Tel: +31-71-5221065
Email: ipjet2 op gmail.com
____________________________________________
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20160420/ef50953a/attachment-0001.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst