[West-Sahara] 4467185 Re: 4444463 Re: 4439532 Re: 4413841 Rivolo cherrytomaten [#4444463] [#4444463] [#4444463] [#4467185]

Frank fwillems op antenna.nl
Wo Apr 20 12:15:25 CEST 2016


Geachte mevrouw van Beek, AH Klantenservice,

Dank u wel voor uw antwoord. Dat mijn tomaten zijn geteeld door het
bedrijf Azura is nu duidelijk.
Dat bedrijf maakt, zoals u opmerkt, geen onderscheid tussen
productiegebieden binnen Marokko. Dat is een probleem. Het is belangrijk
te weten dat het Marokkaans/Franse bedrijf volgens de Marokkaanse wet
geen onderscheid mag maken tussen Marokko en West-Sahara.

Volgens de Nederlands wet moet dat onderscheid wel degelijk worden
gemaakt. Dat is de wet die hier van toepassing is, neem ik aan.
Nederland, noch enig ander land, erkent de Marokkaanse aanspraken op
West-Sahara. De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van
investeringen en zaken in het gebied van West-Sahara.

De handel met Marokko is geregeld in Europese verdragen. In een arrest
van 10 december 2015 heeft het Europees Hof van Justitie het
handelsverdrag voor agrarische producten tussen de EU en Marokko voor
wat betreft het door Marokko bezette deel van West-Sahara ongeldig
verklaard. De handel in producten uit West-Sahara kan dus niet vallen
onder hetzelfde douane tarief dat is bepaald in het handelsverdrag met
Marokko.

Er dient dus onderscheid te worden gemaakt tussen productiegebieden in
Marokko en in West-Sahara. Voor de douane maar natuurlijk ook voor de
consument, die recht heeft op een correcte herkomstvermelding.

Albert Heijn is niet goed bezig.

De Marokkaanse bezetting van West-Sahara veroorzaakt veel leed bij de
oorspronkelijke bevolking voor zover die niet is gevlucht. De
vluchtelingen leven in deprimerende omstandigheden in de buurlanden.

Op de verpakking van de tomaten vond ik een briefje met informatie over
de Albert Heijn Foundation die in 2007 is opgericht samen met de
leveranciers. Deze foundation investeert vooral in lokale projecten op
het gebied van wonen, scholing en gezondheid. Dat is een mooi initiatief.

Deskundigen in het volkenrecht zijn van mening dat de exploitatie van de
natuurlijke rijkdom in een bezet gebied, zoals water voor de verbouw van
tomaten, slechts is toegestaan als de oorspronkelijke bevolking na
consultatie hierin toestemt en kan delen in de opbrengst. Heeft Albert
Heijn samen met Azura de oorspronkelijke bevolking gevraagd of het
schaarse woestijnwater kan worden ingezet voor de cherry-tomaatjes?

De Albert Heijn Foundation werkt nauw samen met ICCO en FairMatch
Support die helpen met het selecteren van de juiste projecten. Zijn er
projecten in de Sahrawi vluchtelingenkampen die worden gesteund? En zo
niet, zijn er dan plannen in die richting?

Ik wacht geduldig op uw antwoord.


met vriendelijke groet,

Frank WillemsOp 20-04-16 om 09:08 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
> Geachte heer Willems,
> 
> Hartelijk dank voor uw bericht van 08-04-2016. 
> 
> Het antwoord is vertraagd, excuses hiervoor.
> Naar aanleiding van uw mail heb ik nogmaals navraag gedaan bij de
> verantwoordelijke afdeling en het volgende vernomen:
> 
> Albert Heijn verkoopt tomaten uit Marokko en houdt zich voor labeling en
> oorsprongsbenaming aan de door de EU (en NL) gestelde regels. Daarbij
> wordt geen onderscheid gemaakt tussen productiegebieden binnen Marokko.
> Deze tomaten komen van het bedrijf Azura.
> 
> Ik vertrouw u met deze informatie van dienst te zijn.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Mirjam van Beek
> Albert Heijn Klantenservice
> 
> Uw vraag was:
> 
> Geachte Klantenserice,
> 
> Uit uw antwoord begrijp ik dat het seizoen voor tomaten uit Noord-Afrika
> voorbij is.
> Mijn vraag is echter nogmaals waar *mijn* tomaten vandaan komen. Ik heb
> die tomaten bij Albert Heijn gekocht en ik vraag eenvoudig waar die
> tomaten geteeld zijn.
> 
> Ik heb begrepen dat de tomaten afkomstig zijn van het Frans/Marokkaanse
> bedrijf Azura. Klopt dat?
> 
> met vriendelijke groet,
> 
> Frank Willems
> 
> 
> Op 08-04-16 om 14:54 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
>> Geachte heer Willems,
>>
>> Hartelijk dank voor uw bericht van 30-03-2016.
>>
>> Wij verkopen op dit moment geen tomaten die in West-Sahara geteeld zijn.
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Alexander Gillesse
>> Albert Heijn Klantenservice
>>
>> Uw vraag was:
>>
>> Geachte Albert Heijn Internetklantenservice, beste Deniece,
>>
>> Het is fijn om te weten dat Albert Heijn zich aan de wet houdt. Ik
>> verwacht niet anders.
>> Ook is het fijn van te weten dat u uw best zal doen het adres van de
>> fabrikant of teler(s) geven.
>>
>> Mijn vraag is nogmaals waar mijn tomaten vandaan komen. Ik heb begrepen
>> dat zij afkomstig zijn van het Frans/Marokkaanse bedrijf Azura. Klopt dat?
>>
>> Daarbij is de vraag tevens hoe Albert Heijn verschil maakt tussen
>> tomaten die zijn geteeld in West-Sahara en tomaten die zijn geteeld in
>> Marokko. Het kan ook zijn dat Albert Heijn geen verschil maakt. Dat kan
>> natuurlijk. Als dat zo is wil ik dat graag weten.
>>
>> met vriendelijke groet,
>>
>> Frank Willems
>>
>>
>>
>> Op 30-03-16 om 14:48 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
>>> Geachte heer Willems,
>>>
>>> Hartelijk dank voor uw bericht van 29-03-2016.
>>>
>>> U vraagt zich af op welke manier Albert Heijn onderscheid maakt tussen
>>> tomaten uit Marokko en uit bezette gebieden.
>>>
>>> Bij de etikettering van onze producten houden wij ons aan nationale en
>>> internationale wet- en regelgeving. Wij voldoen aan de wettelijke
>>> etiketteringseisen en zullen op grond hiervan het land van herkomst
>>> vermelden op die producten waar dat verplicht is.
>>>
>>> Indien land van herkomst aanduiding niet wettelijk verplicht is, kunnen
>>> klanten zich tot Albert Heijn wenden met de vraag uit welk land een
>>> product afkomstig is; wij zullen dan ons uiterste best doen hierop een
>>> antwoord te geven waarbij wij het adres van de fabrikant of teler(s)
>> geven.
>>>
>>> Supermarkten zijn bereid om alternatieve en meer gedetailleerde vormen
>>> van etikettering toe te passen op producten uit betwiste gebieden zodat
>>> de consument op het moment van aankoop nog nauwkeuriger kan zien waar
>>> het product vandaan komt. Om deze alternatieve vormen van etikettering
>>> mogelijk te maken hebben diverse organisaties, waaronder de branche
>>> organisatie van de supermarkten, het Centraal Bureau
>>> Levensmiddelenhandel (CBL), een beroep op de overheid gedaan om
>>> duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke status van de producten
>>> uit bezette gebieden en hoe producenten en supermarkten, als zij
>>> producten uit deze gebieden verkopen, deze kunnen etiketteren. De
>>> Nederlandse overheid verwijst echter naar de Europese overheid, die tot
>>> op heden ook geen duidelijkheid geeft.
>>>
>>> Het CBL zal bij de overheid blijven aandringen om duidelijkheid te
>>> verschaffen als het gaat om herkomstetikettering van producten uit
>>> betwiste gebieden.
>>>
>>> Ik vertrouw erop dat u via dit bericht voldoende bent ge´nformeerd.
>>> Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact
>>> opnemen met onze klantenservice via het (gratis) telefoonnummer
> 0800-0305.
>>>
>>> Met vriendelijke groet,
>>>
>>> Deniece Lodewijks
>>> Albert Heijn Klantenservice
>>>
>>> Uw vraag was:
>>>
>>> Beste Mirjam,
>>>
>>> Dank voor uw antwoord. Ik heb nog een paar tomaten bewaard en ze zien er
>>> nu nog steeds hetzelfde uit. Ik hoop dat ze niet al te veel zijn
>>> behandeld met conserveringsmiddelen.
>>> Ik heb ondertussen op internet gezocht op het nummer van het station
>>> 7607R R en ik zie dat ze worden geteeld door het bedrijf Azura. Klopt
>>> dat? Het is een Frans/Marokkaans bedrijf dat tomaten kweekt in het door
>>> Marokko bezette deel van West-Sahara. Voor Azura is Marokko en
>>> West-Sahara hetzelfde. Op welke manier maakt Albert Heijn onderscheid
>>> tussen tomaten uit Marokko en tomaten uit het bezette gebied?
>>>
>>> met vriendelijke groet,
>>>
>>> Frank Willems
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Op 25-03-16 om 14:09 schreef Albert Heijn Internetklantenservice:
>>>> Geachte heer Willems,
>>>>
>>>> Hartelijk dank voor uw bericht van 18-03-2016.
>>>>
>>>> Ik kan u berichten dat we inderdaad geen datum meer zetten op aantal
>>>> producten, waaronder tomaten en blauwe bessen. Deze verkopen erg goed
>>>> waardoor de investering van het coderen niet zo nuttig is. We kunnen
>>>> veel kosten reduceren door het niet coderen en deze stoppen we dan weer
>>>> in lagere verkoopprijzen.
>>>>
>>>> We hebben de info achterhaald op basis van de codes die u doorgeeft.
>>>> Deze tomaatjes zijn hier in Nederland aangekomen rond de 14e.
>>>> Normaal gesproken zouden ze na levering aan de winkels nog een dag of 6
>>>> houdbaarheid meekrijgen.
>>>> Dus zouden deze tot ongeveer de 21e houdbaar ( geweest ) moeten zijn.
>>>>
>>>> De rivolo tomaten worden geteeld in het gebied rond Agadir in Marokko.
>>>>
>>>> Ik vertrouw u met deze informatie van dienst te zijn.
>>>>
>>>> Met vriendelijke groet,
>>>>
>>>> Mirjam van Beek
>>>> Albert Heijn Klantenservice
>>>>
>>>> Uw vraag was:
>>>> Beste Klantenservice,
>>>>
>>>> De volzoete Rivolo cherrytomaten zijn smakelijk. Maar ik heb er twee
>>>> vragen over. Ik kan de houdbaarheidsdatum niet vinden. Wel andere
>>>> gegevens: ik heb 400 gram met lotnummer 101416810112433 C. En er staat
>>>> station 7607R vermeld op de verpakking. De streepjescode op de verpakkig
>>>> is 8718906329980. Hoelang zijn de tomaatjes nog houdbaar?
>>>> Het land van oorsprong is Marokko. Kunt u mij vertellen waar deze Rivolo
>>>> tomaten in Marokko worden geteeld?
>>>> Alvast bedankt voor de moeite.
>>>>
>>>> met vriendelijke groet,
>>>>
>>>> Frank Willems
>>>
>>
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst