[West-Sahara] Fwd: sleephopperzuiger Elbe

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Vr Jun 24 15:26:43 CEST 2022


De mail aan baggerbedrijf de Boer te Sliedrecht met vragen over hun 
gebagger in Dakhla is nog niet beantwoord. Er is nu een mail naar het 
ministerie van Buitenlandse zaken gestuurd, want die zouden er toch ook 
een mening over moeten hebben. Als volgt:


-------- Doorgestuurd bericht --------
Date: Fri, 24 Jun 2022 14:07:57 +0200
To: Geus, Stefanie de <Stefanie-de.Geus op minbuza.nl>
Cc: cie.buza op tweedekamer.nl, Sara Eyckmans <coordinator op wsrw.org>
From: Frank Willems <contact op west-sahara.nl>
Reply-To: contact op west-sahara.nl
Subject: sleephopperzuiger Elbe
Organization: Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

Geachte mevrouw De Geus,

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de Western Sahara Resource 
Watch hebben met belangstelling geconstateerd dat de sleephopperzuiger 
Elbe van het baggerbedrijf de Boer te Sliedrecht is aangekomen in de 
haven van Dakhla in het door Marokko bezette deel van West-Sahara.

West-Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend gebied dat in 
afwachting is van de afronding van het proces van dekolonisatie. De 
beginselen voor de uitoefening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
door de beherende macht van niet-zichzelf besturende gebieden zijn er 
van toepassing. In dit geval is de de jure beherende macht Spanje. 
Marokko is de bezettende macht in het deel van West-Sahara dat het onder 
controle heeft en in het andere deel is dat de Democratische Arabische 
Republiek Sahara.
Het bestand dat sinds 1991 van kracht was is op 13 november 2020 
verbroken en sinds die tijd zijn de gewapende vijandelijkheden tussen 
Marokko en de bevrijdingsbeweging Front Polisario hervat.

De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van investeringen en 
zaken in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad 
en is van mening dat economische activiteiten in de Westelijke Sahara 
niet per definitie in strijd zijn met het internationaal recht. Er mogen 
economische activiteiten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de opbrengsten 
van de activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke 
Sahrawi-bevolking.

Het Gerecht van de EU noemt bovendien het verkrijgen van instemming van 
het Sahrawi-volk, die wordt vertegenwoordigd door het Front Polisario, 
bij economische activiteiten van wezenlijk belang.

Kunt u ons informeren hoe aan deze verplichtingen wordt voldaan bij de 
activiteiten van de onder Nederlandse vlag varende sleephopperzuiger Elbe?

Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover contact gezocht met 
Spanje, als de jure administrerende macht voor West-Sahara, met de 
regering van de saharaanse republiek of Front Polisario en met de 
MINURSO, de Missie van de Verenigde Naties in West-Sahara?


Hoogachtend,

namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de Western Sahara 
Resource Watch

Frank Willems
Meer informatie over de West-Sahara maillijst