[West-Sahara] Fwd: activiteiten sleephopperzuiger Elbe

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Jun 21 09:15:00 CEST 2022


   ------ Doorgestuurd bericht --------
Date: Tue, 21 Jun 2022 09:00:27 +0200
Subject: activiteiten sleephopperzuiger Elbe


Geachte,


De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de Western Sahara Resource 
Watch hebben met belangstelling geconstateerd dat de sleephopperzuiger 
Elbe van het baggerbedrijf de Boer in Sliedrecht is aangekomen in de 
haven van Dakhla in het door Marokko bezette deel van West-Sahara.

West-Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend gebied dat in 
afwachting is van de afronding van het proces van dekolonisatie. De 
beginselen voor de uitoefening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
door de beherende macht van niet-zichzelf besturende gebieden zijn er 
van toepassing. In dit geval is de de jure beherende macht Spanje. 
Marokko is de bezettende macht in het deel van West-Sahara dat het onder 
controle heeft.
Het bestand dat sinds 1991 van kracht was is op 13 november 2020 
verbroken en sinds die tijd zijn de gewapende vijandelijkheden tussen 
Marokko en de bevrijdingsbeweging Front Polisario hervat.

De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van investeringen en 
zaken in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad 
en is van mening dat economische activiteiten in de Westelijke Sahara 
niet per definitie in strijd zijn met het internationaal recht. Er mogen 
economische activiteiten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de opbrengsten 
van de activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke 
Sahrawi-bevolking.

Het Gerecht van de EU noemt bovendien het verkrijgen van instemming van 
het Sahrawi-volk, die wordt vertegenwoordigd door het Front Polisario, 
van wezenlijk belang.

De vraag met welk recht de activiteiten van sleephopperzuiger Elbe 
worden uitgevoerd hangt daarmee af van de wijze waarop aan deze 
verplichtingen wordt voldaan.

Tegen deze achtergrond verzoeken wij u om aan te geven hoe de 
activiteiten van sleephopperzuiger Elbe ten goede komen aan de 
oorspronkelijke Sahrawi-bevolking.
Kunt u aangeven of de instemming van de Sahrawi-bevolking is gezocht?
Is er over de activiteiten contact gezocht met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken?
Heeft Baggerbedrijf De Boer / Dutch Dredging contact gezocht met de 
MINURSO, de Missie van de Verenigde Naties in West-Sahara?
Heeft u uw werknemers op de hoogte gesteld van het feit dat zij zich 
begeven in een conflict gebied?Hoogachtend,

namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de Western Sahara 
Resource Watch

Frank Willems
Meer informatie over de West-Sahara maillijst