[West-Sahara] visserij vragen en antwoorden

Frank Willems contact op west-sahara.nl
Do Jul 14 20:56:28 CEST 2022


Er zijn drie Nederlandse vissersboten in West-Saharaanse wateren actief. 
Wat zegt onze overheid daarover? Ik heb vragen gesteld aan de afdeling 
vangstregistratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die 
heeft deze taak overgenomen van de Voedsel en Waren Autoriteit. 
Hieronder het resultaat.

van: Frank Willems <contact op west-sahara.nl
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 10:43
Aan: VISS Vangstregistratie <vangstregistratie op rvo.nl
Onderwerp: visgebied West-Sahara

Er zijn drie Nederlandse vissersvaartuigen actief voor de kust van
West-Sahara.
Het betreft de Carolien met IMO 9162655; Alida IMO 8224418; en de
Cap Blanc IMO 8814665.
Dat is in strijd met de uitspraken van het Europees Gerecht ter zake.
Heeft u de vangstregistraties van deze vaartuigen ontvangen?


Op 12-07-2022 om 11:36 schreef VISS Vangstregistratie:

Ik ben druk opzoek geweest naar de fout van deze vaartuigen, maar
ik zie niet wat er fout gaat. Zou u contact op kunnen nemen met mij
hierover? U kunt mij bereiken op 06 enz.

  Met vriendelijke groet,
  Esther van de Pas


Van: Frank Willems <contact op west-sahara.nl
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 11:54

Beste Esther,

De RVO geeft deze info over West-Sahara:
"De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van investeringen
en zaken in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e
breedtegraad.
Het conflict en het moeilijke internationale krachtenveld over het
gebied brengen risico’s met zich mee voor bedrijven. Bijvoorbeeld
(achteraf) onterecht genoten voordelen en daarmee gepaard gaande
imagoschade. Deze risico’s gelden vooral ten aanzien van correcte
etikettering en certificering van herkomst voor producten uit de
Westelijke Sahara."
https://www.rvo.nl/onderwerpen/landen-en-gebieden/westelijke-sahara

Het Expertisecentrum Europees Recht had in 2018 het nieuwsbericht:
"De EU-Marokko partnerschapsovereenkomst inzake visserij en het
bijbehorende protocol zijn niet van toepassing op de wateren
aangrenzend aan de Westelijke Sahara."
https://ecer.minbuza.nl/-/visserijverdrag-eu-marokko-geldt-niet-voor
-westelijke-sahara

het Europees Gerecht heeft de uitspraak, over de geldigheid van de
EU visserijovereenkomst in de wateren van West-Sahara, daarna niet
herroepen, wel bevestigd.
Vissen voor de kust van West-Sahara zonder toestemming van de
rechthebbenden is illegaal.

Kunt u bevestigen dat de vangstregistraties van de vaartuigen
Carolien met IMO 9162655; Alida IMO 8224418; en Cap Blanc IMO
8814665 die actief zijn voor de kust van West-Sahara zijn ontvangen?

Antwoord:
Volgens onze gegevens doen de vaartuigen die u noemt alles goed.
Daarnaast zijn wij op de hoogte van de regels die u opnoemt in uw
mail. Verder kan ik geen gegevens delen over de vissersvaartuigen.
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben ge´nformeerd. Mochten de
vaartuigen vragen hebben kunnen zij zelf contact met ons opnemen.

Vraag:
Goed om te zien dat de vaartuigen alles goed doen. Ik neem daarom aan 
dat de vangstregistratie goed is ontvangen. Daarmee heb ik antwoord op 
mijn vraag. Dank daarvoor.
Ik heb nog twee vragen maar ik weet niet of ik hiermee aan het goede 
adres ben.
Welke autoriteit geeft de visvergunning uit voor het vangstgebied voor 
de kust van West-Sahara? En welke herkomstvermelding wordt aan de vis 
uit het gebied gegeven?


Antwoord van Plug, V.E. (Veerle):

Zoals mijn collega Esther al aangeduid heeft handelen deze vaartuigen 
binnen de regelgeving.

Deze Visserij door EU vissersvaartuigen is geregeld in de 
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het 
Koninkrijk Marokko en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (Besluit (EU) 
2019/441) en Verordening (EU) 2019/440). De autoriteiten van het 
koninkrijk Marokko geven op grond van de onderhavige overeenkomst 
vismachtigingen af aan vaartuigen van de Unie. Graag wil ik u wijzen op 
de actuele regelgeving die ik als bijlage heb toegevoegd.

De vangsten worden nauwkeurig onder de juiste locatie van waar ze 
gevangen zijn en de juiste bestanden geschreven.

Veerle Plug
Uitvoeringsexpert Visserijregelingen Zeevisserij

Vraag:
Dank voor het antwoord. Ik begrijp dat er wordt gevist in het water van 
West-Sahara alsof dat Marokkaans water is en dus met met een Marokkaanse 
visvergunning, en met Marokkaanse waarnemers aan boord en dergelijke.
Ik neem aan dat u op de hoogte bent van de bezwaren die tegen deze 
handelswijze die zijn ingediend bij het Europees Gerecht en waarover nog 
uitspraak moet worden gedaan.
Kunt u nog aangeven of de vangst zal worden gelabeld met als onjuiste 
herkomstvermelding Marokko, of met het correcte West-Sahara?

Antwoord:
Wij handelen namens de geldende regelgeving.
Zoals eerder aangegeven worden de vangsten op de juiste wijze 
geregistreerd. Hiervoor worden de FAO gebieden gebruikt. De 
Midoostelijke Atlantische Oceaan word aangeduid als gebied 34. Deze word 
verder onderverdeeld in deelgebieden en sectoren. Naar aanleiding van de 
locatie van de vangst zal het juiste FAO gebied met deelgebied en sector 
worden vermeld bij de vangst.


Vraag:
Voor zover ik begrijp wordt de vis gevangen in de buurt van Dakhla, FAO 
gebied 34.1.31. Dat is geen staatkundige aanduiding waar de consument 
wijzer van wordt. De consument wil met recht graag weten uit welk land 
het product afkomstig is. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen 
producten uit Marokko en West-Sahara. Dat onderscheid is ook van belang 
bij het bepalen van de invoerrechten want voor Marokko gelden andere 
tarieven dan voor West-Sahara.
Hoe wordt de herkomstvermelding in FAO termen vertaald in die voor de 
consument en de Belastingdienst?

Antwoord:
De FAO locatie word onder andere gebruikt als aanduiding voor de 
consument. De vermelding van het FAO gebied is wettelijk verplicht. 
Bijgevoegd de site van de FAO en de site van de Europese Commissie met 
de uitleg van gebied 34.
https://www.fao.org/fishery/en/area/34/en
https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/area_nl?code=34

Met vriendelijke groet,

Veerle Plug
Uitvoeringsexpert Visserijregelingen Zeevisserij
…………………………………………………………………………………………………
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………………………
Mail: veerle.plug op rvo.nl
http://www.rvo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag


Meer informatie over de West-Sahara maillijst