[West-Sahara] Minister Blok loog over handel in West-Saharaanse roofbuit

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Jul 20 12:41:28 CEST 2018


Tekst overgenomen van Supermacht. De noten en de foto's zijn beschikbaar 
op het web:
https://www.supermacht.nl/2018/07/19/minister-blok-loog-over-handel-in-west-saharaanse-roofbuit/

(19 juli 2018) Het Europese Hof van Justitie vonniste dat de handels- en 
visserijverdragen tussen de EU en Marokko geen betrekking (mogen) hebben 
op het grondgebied van West-Sahara. De EU probeert echter de 
formuleringen in die verdragen zodanig aan te passen dat de handel in 
producten en diensten vanuit dit bezette gebied gewoon door gaan. Onze 
minister Blok van Buitenlandse Zaken ondersteunt deze poging en heeft 
daarover gelogen in de Tweede Kamer.

Door Frank Willems (Stichting Zelfbeschikking West-Sahara)

Het label ´Marokko´

Voormalig VVD-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken had het al 
moeilijk met de handel in producten uit de bezette West-Sahara. In 
augustus 2012 antwoordde hij op vragen van het toenmalige SP-kamerlid 
Harry van Bommel over producten uit de Westelijke Sahara onder het label 
Marokko die in de Nederlandse supermarkten liggen [1].

Hij verzekerde de Tweede Kamer dat op de invoer van producten uit 
West-Sahara een ander importtarief van toepassing is dan op producten 
uit Marokko. Tenslotte is West-Sahara geen Marokkaans grondgebied. 
Rosenthal voegde er aan toe dat de douane er op toeziet dat de juiste 
tarieven worden berekend.

Uitspraken Europees Hof duidelijk

De toenmalige VVD-minister kreeg later tot in hoogste instantie volkomen 
gelijk van het Europees Hof van Justitie [2]. Tomaten en andere groente 
uit West-Sahara maar ook fruit, vis, zout, fosfaat en zand vallen niet 
onder de regelingen en verdragen die Europa -en dus Nederland- met 
Marokko heeft gesloten. De handels- en visserijverdragen met Marokko 
gelden niet voor producten uit West-Sahara. Het is allemaal niet 
moeilijk en wel duidelijk.

Minder helder was echter hoe de Nederlandse douane onderscheid maakte 
tussen producten afkomstig uit West-Sahara en uit Marokko. De 
Marokkaanse douane verstrekte namelijk in beide gevallen papieren met 
als oorsprongsland Marokko.

Douane maakt(e) geen onderscheid

Uiteindelijk is gebleken dat de Nederlandse douane helemaal geen 
onderscheid maakte – en nog steeds niet. Daar heeft Rosenthal dus over 
gelogen. Maar hij loog wel in commissie. De Europese Commissie wel te 
verstaan. Want deze club heeft het maken van onderscheid door de douane 
effectief weten te blokkeren [3]

Nadat het Europees Hof van justitie VVD-minister Rosenthal gelijk gaf in 
vonnissen van december 2016 en februari 2018 dat West-Sahara geen deel 
uitmaakt van het koninkrijk Marokko, gaven noch de Nederlandse regering 
noch de Europese Commissie de douane opdracht om te controleren op 
herkomst voor het maken van onderscheid tussen Marokkaanse en Saharaanse 
producten.

Blok loog over consultatie met Polisario

We hebben nu te maken met minister Stef Blok van de VVD op Buitenlandse 
Zaken. Die ging onlangs akkoord met het voorstel van de Europese 
Commissie om het handelsverdag met Marokko uit te breiden met een paar 
zinnetjes zodat de handel met bezet West-Sahara er ook onder zou komen 
te vallen [4]. Wat voor juridische toverformules men daarbij in 
gedachten heeft, is nog niet duidelijk. Volkenrechtdeskundigen zijn er 
er heel benieuwd naar.

Vast staat dat de oorspronkelijke bevolking bij de handel in haar 
natuurlijke rijkdommen om toestemming gevraagd moet worden. Daar kan 
maar op één manier een mouw aan worden gepast en dat is door er over te 
liegen. En dat is wat Blok heeft gedaan.

Tijdens een schriftelijke overleg van de Tweedekamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken [5] stelde hij in alle ernst dat de Europese 
Commissie het Front Polisario, die de Saharaanse bevolking 
vertegenwoordigt, heeft geconsulteerd over het voorstel om de Westelijke 
Sahara bij Marokko te voegen wat de verdragen over handel en visserij 
betreft. Blok stelde van mening te zijn dat “de Commissie alle redelijke 
en haalbare stappen heeft ondernomen om de instemming van de bevolking 
van de Westelijke Sahara te verkrijgen” [6].

Het is botte leugen en een eenvoudig aantoonbare leugen. De 
vertegenwoordiger van Front Polisario in Nederland, dhr. Chej Ramdan 
verklaarde desgevraagd: “Ik ben niet benaderd door de Nederlandse 
regering. Het Front Polisario is niet geconsulteerd. Ik maak bezwaar 
tegen deze voorstelling van zaken” [7].

Een tweede aantoonbare grote VVD-leugen over de handel in geroofde 
rijkdommen ten koste van de Saharawi vluchtelingen. Er zit systeem in.

Het Front Polisario heeft overigens al weer nieuwe juridische 
gerechtelijke procedures aangekondigd [8]. Maar de aanvoer van gestolen 
goederen gaat nog steeds door.


Nieuw schip aangekomen vanuit West-Sahara

Vandaag is er weer een Nederlands vrachtschip vanuit West-Sahara in 
Europa aangekomen, de mv Bente [9]. Dit schip laadde natuurlijke 
rijkdommen in bezet gebied, waarschijnlijk vismeel. De Bente vertrok uit 
Al Ajoen, de bezette hoofdstad van West-Sahara, en is nu aangekomen in 
het Duitse Bremen. Waarschijnlijk gaat het hierbij om illegaal geroofde 
natuurlijke rijkdommen waarover het Europees Hof van justitie een 
uitspraak deed.

Wat gaat de Duitse douane doen?

Het is nu belangrijk om te zien wat er gaat gebeuren. Zal de Duitse 
douane controleren en handhaven op de oorsprong, de juiste toepassing 
van de invoertarieven en de rechtmatigheid van de invoer? Of gaat knijpt 
men op bevel van de Europese Commissie een oogje toe om de Marokkaanse 
vrienden de hand boven het hoofd te houden?

Het Ierse voorbeeld

In Ierland wordt de invoer uit bezet gebied anders en beter aangepakt. 
Een wetsvoorstel van senator Frances Black is op 11 juli aangenomen door 
de Seanad Éireann, de Ierse Senaat [10]. Deze wet (The Control of 
Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018) verbiedt de invoer 
en verkoop van goederen, diensten en natuurlijke rijkdommen afkomstig 
uit illegale nederzettingen in bezette gebieden. Zulke nederzettingen 
zijn illegaal volgens zowel het internationale humanitair recht als de 
Ierse wet, en resulteren in mensenrechtenschendingen op het terrein. De 
Ierse wet wil een eind maken aan de economische steun die Ierse 
bedrijven bieden door handel in nederzettingsproducten. Een duidelijk 
voorbeeld is de bezetting van West-Sahara door Marokko.


>> Een ieder die iets weet over handel met West-Sahara wordt verzocht 
>> daarvan melding te maken bij Stichting Zelfbeschikking West-Sahara of 
>> de Western Sahara Resource Watch. Want aan het bestelen van 
>> vluchtelingen moet een einde komen!


>> Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen mbt West-Sahara en de 
>> Saharaanse bevolking, kun je je aanmelden op de West-Sahara mailing 
>> list. Mail naar West-Sahara [at] ddh [dot] nl
Meer informatie over de West-Sahara maillijst