[West-Sahara] wet over handel met bezet gebied

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Zo Jul 15 11:29:28 CEST 2018


Terwijl in Ierland een wet die invoer uit bezette gebieden strafbaar 
maakt door de Senaat is goedgekeurd laat in Nederland de minister van 
Buitenlandse Zaken weten dat er wordt gewerkt aan een manier om de 
invoer uit bezet West-Sahara te legaliseren.

De "Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018" is op 
voorstel van senator Frances Black op 11 juli aangenomen door de Seanad 
Éireann. Het wetsvoorstel beoogt een verbod op de invoer en verkoop van 
goederen, diensten en natuurlijke rijkdommen die afkomstig zijn uit 
illegale nederzettingen in bezette gebieden. Zulke nederzettingen zijn 
illegaal volgens zowel het internationale humanitair recht als de Ierse 
wet, en resulteren in mensenrechtenschendingen op het terrein. 
Desondanks bieden Ierse bedrijven economische steun door handel in 
nederzettingsproducten. De wet wil hier een eind aan maken.

De wetgeving is opgesteld met de steun van Trócaire, Christian-Aid en 
het Ierse Congres van vakbonden (ICTU), en is van toepassing op 
nederzettingen in bezette gebieden waar er een duidelijke internationale 
juridische consensus bestaat dat zij het internationaal recht schenden. 
Een duidelijk voorbeeld is de bezetting van West-Sahara door Marokko.

Ondertussen is weer een Nederlands vrachtschip ontdekt, mv Bente, dat 
een lading roofstof heeft geladen in bezet gebied, waarschijnlijk 
vismeel. Het schip komt van Al Ajoen, de bezette hoofdstad van 
West-Sahara, en heeft inmiddels de Golf van Biskaye achter zich gelaten 
en is op weg naar Bremen in Duitsland.

De vraag is hoe dat transport te rijmen valt met de uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie dat West-Sahara geen deel uitmaakt van het 
koninkrijk Marokko en dat de oorspronkelijke bevolking toestemming moet 
geven voor de uitvoer van hun grondstoffen. Die toestemming is er immers 
niet. Minister Blok werkt met zijn Europese vrienden aan een juridisch 
foefje om zulke roofhandel legaal te maken maar dat is tot nu toe niet 
gelukt. Ondertussen zal de Bente aanmeren en zijn geroofde lading lossen 
in de Europese Unie.

Minister Blok heeft in antwoord op vragen van de SP luchtig opgemerkt 
dat er geen gegevens worden bijgehouden over de handel tussen Nederland 
en de Westelijke Sahara. Dat is niet helemaal waar. De Nederlandse 
autoriteiten mogen hun taak dan wel verzaken, anderen doen dat niet.
De Nederlandse deelname aan de Marokkaanse plunderingen in West-Sahara, 
voor zover bekend, ligt op de terreinen scheepsvervoer, windenergie, 
agricultuur en visserij. Strooizout uit West-Sahara wordt door 
Rijkswaterstaat zelfs direct aangekocht.

Een ieder die iets weet over handel met West-Sahara wordt verzocht 
daarvan melding te maken bij Stichting Zelfbeschikking West-Sahara of de 
Western Sahara Resource Watch.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst