[West-Sahara] vragen m.b.t. visolie en de uitspraak van het EU Hof over het akkoord tussen EU en Marokko

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Za Jan 14 15:35:48 CET 2017


Geachte heer Schillings,


Het schip Key Bay, dat wordt gevolgd door Western Sahara Resource Watch,
is in september vorig jaar in West-Sahara geladen met visolie en heeft
de lading naar Frankrijk gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid is de
visolie vervolgens overgeladen in een Nederlandse tankwagen van het
bedrijf Van de Brug Int. Tanktransport B.V., gevestigd in Putten. De
visolie is een grondstof voor de producten van Olvea, een bedrijf met
vestigingen in Frankrijk en Nederland.
Ik heb u daarover een bericht gestuurd waarop u 23 Sep 2016 als antwoord
gaf dat
 "indien goederen in het vrije verkeer zijn gebracht in Frankrijk en
vervolgens zijn overgebracht naar Nederland, de Nederlandse douane geen
rol heeft, aangezien dit 'niet-EU-goederen' betreft die in Frankrijk
omgezet zijn in 'EU-goederen'."
In een vraag over de invoer van Albert Heijn tomaten liet u eerder weten:
"Marokko kent geen systeem van registratie van herkomst binnen Marokko
en Marokko maakt geen onderscheid tussen Marokko en de Westelijke Sahara."

Afgelopen donderdag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken
mededeling gedaan van de uitspraak van het Europees Hof waaruit blijkt
dat producten uit West-Sahara niet kunnen worden aangemerkt als
afkomstig uit Marokko.

Om de uitspraak van het EU Hof te effectueren moet worden vastgesteld of
uit West-Sahara ingevoerde producten inbreuk maken op de rechten van de
oorspronkelijke bevolking of dat er sprake is van roof van grondstoffen.

De invoer van producten afkomstig uit West-Sahara zullen daarnaast
moeten worden onderscheiden van producten uit Marokko, om tenminste de
invoertarieven juist te kunnen toepassen. Dat onderscheid is ook van
belang voor het recht van de consument op een juiste herkomstvermelding.

Het schip Key Bay is ondertussen vanuit West-Sahara, via MauritaniŽ,
wederom met een lading visolie onderweg naar de Europese Unie. De boot
wordt nog steeds gevolgd door de Western Sahara Resource Watch, waarvan
verslag wordt gedaan op haar website:
http://wsrw.org/a105x3714
http://wsrw.org/a105x3725

Kunt u aangeven of, en zo ja hoe, de uitspraak van het Europees Hof, in
het algemeen en in dit geval van de invoer in de EU van visolie uit
West-Sahara, gaat worden nageleefd met betrekking tot het bepalen van de
invoertarieven? Is er al beleid ten aanzien van de bescherming van de
rechten van de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara op de
natuurlijke rijkdommen van het gebied?

En heeft u al overleg met Albert Heijn gevoerd over de problematiek rond
de herkomst van de AH snoep-tomaten?


Hoogachtend,

Frank WillemsOp 20-04-16 om 14:01 schreef Schillings, Luc:
> 
> 
> Geachte heer Willems,
> 
> Met verwijzing naar uw brief d.d. 18 april met enige vragen met betrekking tot de uitspraak van het EU Gerecht van 10 december jl. over het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko kan ik u als volgt antwoorden:
> 
> 1. waarom is beroep ingesteld tegen de uitspraak van het EU Gerecht en heeft het beroep opschortende werking?
> 
> De Raad Buitenlandse Zaken van de EU heeft op 14 december 2015 het besluit aangenomen om tegen de uitspraak van het Gerecht in de zaak Polisario (T-512/12) in beroep te gaan. De Raad verzoekt het Hof de uitspraak van het Gerecht te vernietigen. Zolang de appelrechter nog geen uitspraak heeft gedaan, kunnen geen mededelingen worden gedaan over de redenen waarom de Raad in hoger beroep gaat.
> De hogere voorziening heeft geen opschortende werking, dit volgt uit artikel 60 van het Statuut van het Hof.
> 
> 2. zijn er na 10 december tomaten ingevoerd vanuit de Westelijke Sahara en zijn die als zodanig aangegeven?
> 
> Het is niet bekend of er na 10 december jl. tomaten zijn ingevoerd vanuit de Westelijke Sahara. Nederland heeft namelijk geen informatie over de herkomst van de Marokkaanse exporttomaten.  Marokko kent geen systeem van registratie van herkomst binnen Marokko en Marokko maakt geen onderscheid tussen Marokko en de Westelijke Sahara.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> 
> Luc Schillings
> BeleidscoŲrdinerend medewerker Maghreb en Egypte
> 
> ........................................................................
> DAM/ME
> Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten/Maghreb en Egypte
> Ministerie van Buitenlandse Zaken
> Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC | Den Haag
> Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
> ........................................................................
> T (+31) (0)70 348 5689/(0)6 46438732
> F (+31) (0)70 348 6639
> Luc.schillings op minbuza.nl
> www.rijksoverheid.nl
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Frank [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Sent: maandag 18 april 2016 13:32
> To: DAM
> Cc: west-sahara op ddh.nl
> Subject: opschortende werking uitspraak EU Marokko verdrag
> 
> Geachte Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten,
> 
> 
> Zoals u weet heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 10
> december vorig jaar bepaald dat de associatie overeenkomst tussen de EU
> en Marokko nietig wordt verklaard voor zover daarbij de toepassing van
> die overeenkomst op de Westelijke Sahara wordt goedgekeurd.
> Tegen de uitspraak is beroep ingesteld, onder andere door Nederland.
> 
> Zou u kunnen aangeven waarom tegen de uitspraak beroep is ingesteld en
> of het beroep opschortende werking heeft?
> 
> Zijn er na 10 december tomaten ingevoerd uit West-Sahara en zijn die als
> zodanig bij de douane aangegeven?
> 
> Albert Heijn verkoopt tomaten van Azura. Dat Frans-Marokkaanse bedrijf
> maakt geen onderscheid tussen haar vestigingen in Marokko en West-Sahara.
> Op mijn vragen aan Albert Heijn hoe voor de Nederlandse markt
> onderscheid wordt gemaakt tussen tomaten uit Marokko en West-Sahara
> geeft Albert Heijn geen antwoord.
> 
> Heeft u overleg met Albert Heijn gevoerd over de ontstane situatie?
> 
> 
>  met vriendelijke groet,
> 
> 
> Frank Willems
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
> ________________________________
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst