[West-Sahara] Afrikadag en West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Nov 3 18:02:40 CET 2016


Geachte Y Bouyafa,

Met belangstelling is kennis genomen van uw brief namens de Raad van
Marokkaanse Moskeeen Nederland aan de Max van der Stoel Foundation over
het programma van de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara op Afrikadag.

Uit uw brief wordt niet duidelijk op welke wijze de Raad van Marokkaanse
Moskeeen zich heeft beraden over ons programma. U geeft aan dat u
schrijft ten behoeve van de eerste generatie moskeebezoekers.

Binnen de Marokkaanse gemeenschap is geen ruimte voor de opvattingen van
het Front Polisario of de belangen van de oorspronkelijke Saharaanse
bevolking die voor een groot deel is gevlucht. Al sinds de eerste
generatie is elke discussie over de Marokkaanse bezetting en zijn
gevolgen taboe. Hierdoor is de meningsvorming over de kwestie binnen de
Marokkaanse gemeenschap onderontwikkeld. Graag willen wij helpen om ook
bij de eerste generatie Marokkanen deze achterstand in te halen. Gaarne
ontvangen wij dan ook een uitnodiging van de Raad van Marokkaanse
Moskeeen Nederland om te bezien welke mogelijkheden hiertoe bestaan.
Deze speciale dialoog gaan wij niet uit de weg.

Op de Afrikadag richten wij ons op een algemeen publiek met een open
belangstelling voor de kwestie van de mislukte dekolonisatie van
West-Sahara. De voertaal is Engels.


Hoogachtend,

F. Willems
namens
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Meer informatie over de West-Sahara maillijst