[West-Sahara] bezwaar Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland tegen Afrikadag 2016

Sjors Beenker sbeenker op yahoo.com
Wo Nov 2 23:13:30 CET 2016


Hai Frank,mijn wifi is zwak, maar ik ben me daarvan bewust dus ging ik na verzending v/d mail ff verzekeren dat hij verzonden zou worden. Gelukkig maar. Ten 1e omdat buiten mijn voordeur de mail alsnog werd verzonden (via de wifi v/d Universiteit). Ten 2e omdat toen de FMS direkteur net belde om te vertellen over onze FMS mail en wellicht om 'n reaktie te vragen. Ik vroeg hem dus of hij de mail had gezien aan zijn 2 kollega's. Echt, nog geen minuut ervoor was hij verzonden!Hij stelde me gerust dat ze vaker oppositie kregen en zelfs dat er 'security' aanwezig was in 't nodige geval.Ik stelde hem gerust met mijn ervaring als burgervredeswerker in Sri Lanka en dat ik komplimenten had gekregen hoe ik -als diskussieleider- tijdens ons West Sahara-vredescafe de gemoederen rustig had gehouden.Voor mijn namenlijst heb ik nog geen interesse om gratis naar 't feest te kunnen. Jij was de enige die belangstelling toonde, maar ik weet niet of jouw naam inderdaad op die lijst moet. Mocht je dit mailtje niet morgen beantwoorden dan zet ik donderdagochtend jouw en mijn naam als enige op de lijst, okay?! Oh jee, morgenochtend! ;-)
Hoe gaat 't met de PP?
Vrede, Sjors

    On Wednesday, 2 November 2016, 17:26, "fwillems op antenna.nl" <fwillems op antenna.nl> wrote:
 

 
ter informatie. De Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland heeft bezwaar
aangetekend tegen het programma van de Afrikadag 2016 waar de Stichting
Zelfbeschikking West-Sahara een workshop zal; houden over West-Sahara en
de Marokkaanse bezetting. Zie onderstaande mail.

† ________________________


*Van:*yahia bouyafa [mailto:ybouyafa op gmail.com]
*Verzonden:* zondag 30 oktober 2016 23:05
*Aan:* FMSgroep; info op afrikadag.nl <mailto:info op afrikadag.nl>
*Onderwerp:* Afrikadag 2016


*Foundation Max van der Stoel**
*Postbus 1310
1000 BH Amsterdam


Inzake: Afrikadag 2016
Rotterdam, 31 oktober 2016


Geachte heer/ mevrouw,


Graag breng ik u het volgende onder de aandacht. Bij de Raad van
Marokkaanse Moskeeen Nederland zijn veel moskeebesturen en regionale
moskeeŽnkoepels aangesloten met een Marokkaanse achtergrond. Met name de
eerste generatie Marokkaanse Nederlanders heeft ons gevraagd om het
programma ter zake van de Westelijke Sahara onder uw aandacht te
brengen. Zij kunnen zich in dat verband niet herkennen in de door u
gehanteerde drie thema's, namelijk Democratie, Ontwikkeling en Dialoog.
Zij voelen zich gepasseerd en niet gelijkwaardig behandeld vanwege het
feit dat u louter personen, welke gelieerd zijn aan de Polisario heeft
uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Dat riekt volgens velen
helaas naar propaganda voor de Polisario. Daarmee voldoet u niet of in
elk geval onvoldoende aan uw ideaal om een geÔnformeerde samenleving na
te streven waarin iedereen zich een mening kan vormen op basis van
lotsverbondenheid. Max van der Stoel stond juist bekend om de
verbinding, door partijen bij elkaar te brengen en internationale
solidariteit.

Tijdens de laatste verkiezingen in Marokko was de opkomst van de Sahara
bewoners bijzonder hoog, tot maar liefst 76%. Zij hebben in grote getale
een stem uitgebracht met het oogmerk om de ontwikkeling van de Sahara
behoorlijk op te laten pakken door de regering. Zij maken – terecht –
behoorlijk gebruik van hun democratische kies- en stemrecht. Het betreft
een gevoelig onderwerp dat de aandacht heeft van de internationale
gemeenschap maar wellicht is aan uw aandacht ontsnapt dat bijvoorbeeld
onder begeleiding van de Verenigde Naties succesvolle onderhandelingen
zijn gevoerd tussen de Marokkaanse regering en de Polisario. Als gevolg
van die onderhandelingen is onder regie van de Marokkaanse koning een
aantal belangrijke projecten gestart ten behoeve van ontwikkeling van de
Westelijke Sahara.
Het is heel mooi om te zien dat een programma is opgetuigd in het kader
van de Afrikadag 2016. Het is mooi dat de Westelijke Sahara daarbij ook
op de agenda staat. En het is mooi dat u dat organiseert binnen de drie
belangrijke thema’s Democratie, Ontwikkeling en Dialoog. Maar het is
jammer dat geen constructieve dialoog kan plaatsvinden doordat minimale
vertegenwoordiging onder de deelnemers ontbreekt. De kans is dan groot
dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, een eenzijdig of
onvolledig beeld voorgeschoteld krijgt op basis waarvan een standpunt
wordt ingenomen ter zake van de Westelijke Sahara.

Wij roepen u daarom met klem op om het programma te herzien door mensen
uit het Noord-Afrikaanse land Marokko, ook aan het woord te laten.
Daarmee doet u recht aan de zaak en alle betrokkenen en in het bijzonder
aan de erfenis van Max van der Stoel.

Met hartelijke groet,

Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN),

Namens haar, de Voorzitter,

Y Bouyafa

-- 

_______________________________________________
West-Sahara mailing list
West-Sahara op ddh.nl
http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara

   
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20161102/ec5edf2d/attachment.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst