[West-Sahara] Nederlands schip in Laayoune - zandroof

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di mei 28 00:31:01 CEST 2013


Het Nederlandse schip Fensfjord (IMO 9268887) ligt aangemeerd in de haven
van Laayoune.
Ik heb de scheepsmanager van Wagenborg Shipping BV in Delfzijl, Johan Tap,
gebeld en die verklaarde dat de lading bestaat uit zand. Toen ik hem vroeg
in welk land Laayoune ligt antwoordde hij "Marokko". Verder wil hij niets
zeggen. Er is eerder sprake geweest van zandtransporten naar Las Palmas.
Maar de bestemming die voor dit schip wordt opgegegeven is Agadir.

Ook zand is een grondstof die in conflictgebieden niet zonder toestemming
van de oorspronkelijke bevolking mag worden afgegraven en verhandeld. Ik
heb de manager een mail gestuurd met de vraag of hij toestemming heeft
gevraagd en gekregen van de bevolking, hoewel ik het antwoord wel kan
raden. Er is geen antwoord gekomen.

Het schip vaart onder Nederlandse vlag.

Info hier:
http://maritime-connector.com/ship/fensfjord-9268887/
http://www.wagenborg.com/nl/divisies/wagenborg-shipping/vlootlijst/schipdetails.aspx?schip=294&q=Fensfjord
De mail aan Wagenborg:

 Geachte heer Tap,

Laayoune is de hoofdstad van West-Sahara, het voormalige Spaans Sahara. De
landcode van West-Sahara is EH, de locatiecode van Laayoune is EH EAI.
Marokko houdt West-Sahara voor een groot deel bezet en gebruikt eigen
codes.
Nederland erkent de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara
niet en ontraadt het doen van investeringen en het zakendoen in het gebied
van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad.
Zie:
http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/marokko-introductie-overheidsstructuur

De bevolking van West-Sahara heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse
aanwezigheid en het land is toneel van een bitter conflict. Sinds 1991 is
er een militair bestand van kracht waar de Verenigde Naties op toe zien.
De Veiligheidsraad heeft onlangs het mandaat van de vredesmissie MINURSO
met een jaar verlengd.

Het exploiteren van en de handel in grondstoffen uit conflictgebieden is
in het algemeen af te raden. De Veiligheidsraad heeft haar juridische
dienst een studie laten uitvoeren naar de rechtmatigheid van de
exploitatie van en de handel in de grondstoffen van West-Sahara en de
conclusie is dat deze niet rechtmatig is als er geen toestemming voor is
verleend door de oorspronkelijke bevolking en deze ook niet meedeelt in de
opbrengst. Zie o.a.:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmag/dv/dmag20110125_09_/dmag20110125_09_en.pdf

Mijn vraag aan u is of u toestemming heeft gevraagd en gekregen aan de
bevolking van West-Sahara voor het laden van de Fensfjord (IMO 9268887)
met grondstoffen uit West-Sahara.


Hoogachtend,


Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

Meer informatie over de West-Sahara maillijst