[West-Sahara] Wie heeft die verdragen met Marokko geschreven en waarom?

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Zo mei 26 13:47:06 CEST 2013


In de Marokkaanse pers is te lezen dat de Nederlandse ambassadeur in Rabat
twee overeenkomsten heeft getekend voor militaire samenwerking met
Marokko. De verslaggeving in die Arabische en Franstalige media is
uniform, kennelijk omdat in Marokko een persverklaring is verspreid die
woordelijk is overgenomen.
Wat opvalt is dat er in de Nederlandse pers niets wordt (over-)geschreven
met betrekking tot dit opvallende nieuws. Dat Nederland militair gaat
samenwerken met een land waarvan de strijdkrachten een staakt-het-vuren in
acht nemen dat wordt gemonitord door de Verenigde Naties is immers zeer
ongewoon.

Als ik bel met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken hebben
zij me niets te vertellen. Het ministerie van defensie reageert met de
mededeling dat in de komende Defensiekrant aandacht zal worden besteed aan
de ondertekening met Marokko. Pas na de publicatie door defensie zal de
inhoud van de verdragen bekend worden gemaakt.

In de Tweede Kamer is men ook niet op de hoogte. Internationale verdragen
worden door de regering gesloten. In de regel komt het parlement daar niet
bij te pas en worden zij stilzwijgend goedgekeurd.

Toch is er alle aanleiding om deze verdragen met Marokko te bespreken ook
zonder dat bekend is wat zij inhouden. Vragen die meteen opkomen zijn:

Marokko houdt tegen de wens van de Verenigde Naties een groot deel van
West-Sahara militair bezet. Nederland erkent de Marokkaanse claim op
West-Sahara niet omdat die claim geen grond heeft in het internationaal
recht. Is de militaire samenwerking dan wel in lijn met het Nederlandse
streven om de internationale rechtsorde te bevorderen?

Waarom komt de ondertekening nu de schendingen van de mensenrechten in
West-Sahara toenemen door de uitbreiding van de protesten? Heeft de
minister van Buitenlandse Zaken deze verdragen besproken in het overleg
dat hij onlangs heeft gehouden met de speciale gezant van de Secretaris
generaal van de Verenigde Naties, Christopher Ross?

Wie heeft besloten tot de ondertekening van de verdragen? Was dat de
minister van Buitenlandse Zaken? Behalve de ambassadeur was ook een
Nederlandse militaire figuur, brigade-generaal Beukering, aanwezig. Dat is
te zien op de Franstalige Facebook pagina van de Nederlandse ambassade in
Rabat.

De publiciteit in Nederland is in handen van het ministerie van defensie.
Heeft de minister van Defensie besloten tot deze verdragen? En is dat dan
gebeurt in samenwerking met het Koninklijk Huis dat immers uitstekende
relaties onderhoudt met het Marokkaanse hof dat in Marokko de macht heeft?
Dat kan verklaren waarom de Nederlandse volksvertegenwoordiging niet is
geraadpleegd bij deze uiterst discutable overeenkomsten.

Links:

http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/actueel/nieuwsberichten-2013/totstandkoming-defensieverdragen-met-marokko.html

https://www.facebook.com/PaysBas.Rabat

Marokkaanse persberichten:

http://www.lemag.ma/Signature-de-deux-accords-de-cooperation-militaire-entre-le-Maroc-et-les-Pays-Bas_a71339.html

http://www.lematin.ma/journal/En-application-des-Hautes-instructions-royales-et-de-l-approbation-des-autorites-neerlandaises_Signature-de-deux-accords-de-cooperation-militaire-entre-le-Maroc-et-les-Pays-Bas-/182518.html

http://hespress.com/permalink/79693.html

Meer informatie over de West-Sahara maillijst