[West-Sahara] Rapport EZ beschrijft West-Sahara als Marokkaans gebied

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Vr Aug 2 11:08:49 CEST 2013


 Geachte Prof. dr. Desiree van Gorp,

Vriendelijk dank voor uw snelle antwoord. Ik wacht het af.

Tot uw dienst,

Frank Willems


Op Do, 1 augustus, 2013 11:41 pm schreef Gorp, Désirée van:
> Geachte heer Willems,
>
>
> Hartelijk dank voor uw feedback en wat ontzettend vervelend dat er
> onjuistheden in het rapport staan, die wij er niet hebben uitgehaald.
> Onze excuses.
>
>
> Wij waarderen het zeer dat u ons hierop gewezen heeft.
>
>
> De heer Van der Straaten zal hiermee onmiddellijk aan de slag gaan nadat
> hij van vakantie terug is.
>
> Saluti,
>
>
> Prof.dr.Désirée M. van Gorp LL.M.| Chair International Business Strategy
> | Associate Dean of Degree Programs |
>
>
> Nyenrode Business Universiteit | Straatweg 25 | P.O. Box 130 | 3620 AC
> Breukelen, The Netherlands |
>
>
> T +31 346 291 260 | d.vgorp op nyenrode.nl | www.nyenrode.nl
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Frank Willems [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Sent: donderdag 1 augustus 2013 14:59
> To: Gorp, Désirée van
> Cc: Straaten, Norbert van der; west-sahara op ddh.nl
> Subject: Rapport EZ beschrijft West-Sahara als Marokkaans gebied
>
>
>
>
> Geachte Prof. dr. Desiree van Gorp,
>
>
>
>
>
>
> Het rapport "De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie
> in Marokko, Algerije en Tunesië" geschreven door Norbert van der Straaten
> en Stephan Meijers is onder uw verantwoordelijkheid verschenen. In dat
> rapport wordt ten onrechte West-Sahara beschreven als een gebied binnen
> Marokko. Ik citeer:
>
>
>
>
> "De visserij is van oudsher een zeer belangrijke sector in Marokko met
>
>
> 400.000 werknemers die zorgen voor 3% van het BNP en 16% van de totale
> export. Volgens de World Food and Agriculture Organisation (FAO) wordt
> langs de 3.500 kilometer kustlijn jaarlijks meer dan 1,5 miljoen ton aan
> vis gevangen. Vooral de visgronden voor de kust van Westelijke Sahara
> staan bekend als een zeer visrijk gebied. Tot vorig jaar waren er
> visserijverdragen tussen Marokko en de EU, waarbij Europese vissers het
> recht kregen om in deze gebieden te vissen in ruil voor
> compensatiebetalingen. Deze inkomsten werden aangewend om de
> visverwerkende industrie te moderniseren. Echter ,hier is vorig jaar door
> het Europese parlement een einde aan gemaakt omdat men de betalingen te
> hoog vond en de visgronden uitgeput dreigden te raken."
>
>
>
> In deze alinea wordt de plank op diverse wijzen mis geslagen. Ik wil u
> wijzen op de volgende punten:
>
>
>
> West-Sahara is geen Marokkaans gebied.
>
>
> - West-Sahara staat op de VN-lijst van nog niet ge-dekoloniseerde
> gebieden. (1)
>
> - West-Sahara is een verdeeld gebied, een deel staat onder Marokkaanse
> controle, een klein deel staat onder Mauritaanse controle en in een deel
> is de onafhankelijkheid uitgeroepen van de RASD, de Saharaanse republiek.
>
>
> - In West-Sahara is een staakt het vuren van kracht dat wordt bewaakt
> door de VN missie MINURSO.
>
> - Nederland erkent de soevereiniteit van Marokko over West-Sahara niet.
>
>
> - Nederland ontraadt het doen van investeringen en het zakendoen in het
> gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad. Dit is een
> advies van het Ministerie van Economische Zaken.
>
>
>
> Helaas is de geciteerde alinea de enige in het rapport waarin de kwestie
> West-Sahara wordt besproken. Dat maakt het rapport onvolledig. Wat in een
> advies voor ondernemers in de Maghreb moet worden benoemd, en niet
> verzwegen, is dat rond West-Sahara een conflict speelt met grote
> politieke gevolgen.
>
>
>
> - Het conflict rond West-Sahara is een obstakel voor de integratie van de
> Maghreblanden.
>
>
> - Het conflict bederft de relatie van Marokko met Algerije.
>
>
> - Het conflict rond West-Sahara is reden dat Marokko geen lid is van de
> Afrikaanse Unie.
>
>
> - Het conflict rond West-Sahara staat op de agenda van de VN
> Veiligheidsraad.
>
>
> - Een juridisch advies aan de Veiligheidsraad noemt het exploiteren van
> de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara zonder toestemming van de
> oorspronkelijke bevolking van het gebied onrechtmatig.
>
> - Dat een EU - Marokko visserijovereenkomst met betrekking tot
> West-Saharaanse wateren in strijd is met het internationaal recht was de
> voornaamste aanleiding voor het Europees parlement om het visserijverdrag
> op te zeggen.
>
>
>
>
>
> Tot slot wil ik u wijzen op het bestaan van grote vluchtelingenkampen in
> het zuiden van Algerije waarin veel bewoners van West-Sahara hun
> toevlucht hebben gezocht nadat zij door Marokkaanse militairen zijn
> verjaagd. De vluchtelingen moeten rondkomen van humanitaire hulp terwijl
> Europese ondernemers in samenwerking met Marokkaanse partners de grote
> natuurlijke rijkdommen in West-Sahara exploiteren, en daarmee in feite
> deze vluchtelingen bestelen. Het is naar mijn mening maatschappelijk niet
> verantwoord om deze explosieve economische verhoudingen onbenoemd te
> laten in een advies aan ondernemers.
>
>
>
>
>
> Ik verzoek u daarom om de betreffende alinea te laten corrigeren.
>
>
>
>
>
>
> Hoogachtend,
>
>
>
>
> Frank Willems
>
>
> Western Sahara Resource Watch
>
>
> www.wsrw.org<http://www.wsrw.org>
>
>
>
>
>
>
> 1
> www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml<http://www.un.or
> g/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml>
>
>
>
Meer informatie over de West-Sahara maillijst