[Duurzaamlijst] Omslag viert twintigjarig bestaan met drie Open Dagen

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma mei 19 14:57:14 CEST 2014


(19 mei 2014 - Bericht van Omslag - werkplaats voor duurzame ontwikkeling)

P E R S B E R I C H T

Omslag viert twintigjarig bestaan met drie Open Dagen

Eindhoven, 19 mei 2014 - 
Onder het motto ‘20 jaar Idealen in Uitvoering’ viert 
Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, het feit dat 
een klein groepje mensen twintig jaar geleden een nieuw 
initiatief startten, dat in de loop der jaren is uitgegroeid 
tot een eigenzinnige landelijke organisatie met als doel: 
mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, 
cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, 
publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een 
duurzame, kleurrijke samenleving. Omslag is ook uitgever van 
het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ, voor doen-denkers.


Tijdens drie Open Dagen, 23, 24 en 25 mei - viert Omslag 
samen met heel veel andere mensen op eigen wijze het 
twintigjarig bestaan. Locatie: Hoogstraat 301a, Eindhoven.

Het programma biedt onder meer presentaties en 
rondleidingen, inhoudelijke en creatieve workshops, muziek, 
swingen, een vuur en nog veel meer. De bezoekers bepalen in 
belangrijke mate zelf het programma.

Over de geschiedenis van Omslag is heel veel te vertellen. 
Belangrijke drijfveer van de drie initiatiefnemers in 1994 
was een organisatie op te zetten die er in Nederland nog niet 
was. Hun doel: maatschappelijke thema’s en mensen te 
verbinden om het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ in zijn 
breedte te benaderen en concreet vorm te geven. Door de jaren 
heeft heeft dat geleid tot talloze initiatieven, zoals de 
introductie van de Internationale Buy Nothing Day 
(Niet-Winkeldag) in Nederland, verzet tegen de 
sollicitatieplicht, de Wereldmaaltijd, de Autovrije Zondag 
nieuwe stijl, hernieuwde belangstelling voor de Dag van de 
Aarde, en - recent: de campagne Wol Tegen Wapens.

Samen met anderen stond Omslag aan de wieg van 
samenwerkingsverbanden als Acties tegen Kernwapens, het 
Platform Tegen de Nieuwe Oorlog en Transition Towns 
Nederland. Daarnaast waren en zijn er regelmatig allerlei 
kleinschaliger acties.

Het bijeenbrengen van mensen krijgt onder meer vorm door het 
organiseren van film- en informatiebijeenkomsten, 
Aanloopdagen rond een specifiek thema, lezingen, 
kleinschalige festivals en excursies. Sinds 1 mei 1994 
verschijnt elke twee maanden ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers. Omslag fungeert als persbureau voor kleine 
organisaties. En sinds 2005 is bij Omslag het Landelijk 
Servicepunt Anders Wonen Anders Leven ondergebracht: een veel 
geraadpleegde service aan mensen en groepen die (willen) 
wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, 
in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap.

Omslag heeft een veelzijdige en veelkleurige achterban in 
heel Nederland en daarbuiten.

Voor en met hen zijn op 23, 24 en 25 mei de Open Dagen.


-------

Noten voor de pers

- Woordvoerders namens Omslag: Dick Verheul en Marta Resink, 
040-2910295

- Uitgebreide interviews, foto- en filmopnamen graag na 
overleg vooraf

- Programma voor de Open Dagen: 
http://www.omslag.nl/open-weekend-mei-2014.html

- Omslag: wie we zijn en wat we doen: 
http://www.omslag.nl/omslag.htm

- Foto-jaarverslag over 2013: 
http://www.omslag.nl/10jaaromslag-2013.html

- Artikel 'Twintig jaar Omslag' in het tijdschrift ZOZ: 
http://www.omslag.nl/pdf/zoz-121-pag-13-16.pdf

- Illustraties en stopperadvertenties voor de media: 
http://www.omslag.nl/media/


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Omslag - werkplaats voor duurzame ontwikkelingMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst