[Duurzaamlijst] 17 mei: Eigentijdse woongemeenschappen openen hun deuren - thema 2014: Ecologie

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do mei 15 10:39:37 CEST 2014


(15 mei 2014 - Bericht van Federatie Gemeenschappelijk Wonen)

P E R S B E R I C H T

17 mei: Eigentijdse woongemeenschappen openen hun deuren - thema 2014: Ecologie

Utrecht, 15 mei 2014 - 
Dit jaar openen meer dan 60 woongemeenschappen op zaterdag 
17 mei hun deuren voor geÔnteresseerden op de 
GemeenschappelijkWonenDag. In de afgelopen jaren deden 
voornamelijk Nederlandse woongemeenschappen mee aan deze 
bijzondere jaarlijkse happening. Anno 2014 doen nog meer 
Belgische ‘Samenhuizen’ projecten mee. Woongemeenschappen 
in Frankrijk zijn dit jaar voor het eerst van de partij.


Woongemeenschappen zijn eigentijdse vormen van anders wonen. 
Sommige al met een lange bestaansgeschiedenis, anderen zijn 
pas gestart of nog in oprichting. Ook in opzet is er een 
grote diversiteit aan woongemeenschappen; van centraal wonen 
projecten, woonwerk-gemeenschappen, ouderenprojecten tot 
ecologische woonvormen. Samen vorm geven aan je directe 
woonomgeving. Vanuit idealen, passie, of meer praktische 
overwegingen, zoals de behoefte aan onderling contact.

Juiste mix

Josien woont sinds twee jaar in centraal wonen ‘De 
Wonenwij’ te Ede. Haar motivatie: ,,Ik wilde graag in een 
context wonen, niet alleen ergens in een huisje of op een 
flat waar je amper iemand kent. Zelfstandig leven maar wel in 
verbondenheid met anderen. Voor mij is ‘De Wonenwij’ 
daarvoor een juiste mix. Ik vind het fijn om samen 
verantwoordelijkheden te dragen en initiatieven te 
ontwikkelen. In mijn ogen wordt de reikwijdte breder als je 
met meer mensen bent. Dat maakt energie en creativiteit 
vrij!’ Een andere bewoner vult aan: ‘Het is ook ideaal 
voor kinderen. Zij kunnen samen spelen in de grote 
gemeenschappelijke binnentuin. Een veilige en uitdagende 
speelplek.’'

Ecologie

De GemeenschappelijkWonenDag staat dit jaar in het teken van 
ecologie. Samen een auto delen of ecologisch eten inkopen. 
Gebruik maken van zonnedaken en aandacht voor recycling. 
Speerpunten als duurzaamheid, energiezuinig en geen 
verspilling van materiaal.

In Amsterdam Noord werken enthousiastelingen aan het 
realiseren van eco woongemeenschap ‘Cape botanica’. Een 
toekomstige bewoner vertelt: ,,Het eerste dat in me opkomt is 
de kas op het dak. Lijkt me geweldig om samen met anderen 
onze eigen groenten te kweken en te profiteren van elkaars 
kennis. Verder vind ik milieu vriendelijk bouwen en zuinig 
zijn met energie belangrijke aspecten van dit project. Ik 
kijk er enorm naar uit om straks in een woongemeenschap te 
wonen met gelijkgestemde mensen.’'

Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven heeft een deelauto 
project. Margriet vertelt hierover: ,,Bewoners kunnen gebruik 
maken van de twee deelauto’s die de hiervoor in het leven 
geroepen vereniging rijk is. Leden van de vereniging kunnen 
een auto naar behoefte reserveren. Belangrijke motivatie is 
het milieu aspect. Je gebruikt de auto selectiever. Ook is er 
een sociale overweging. Niet iedereen kan zich een auto 
permitteren. Het geheel past in het plaatje van 
gemeenschappelijk wonen. Vertrouwen in elkaar is een 
voorwaarde, anders werkt het niet.’'

Dynamisch gebeuren

Gemeenschappelijk wonen is een dynamisch gebeuren. En vanuit 
deze flexibiliteit kan ingespeeld worden op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zoals het actuele gegeven van onderlinge hulp 
en het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. 
Woongemeenschappen hebben vaak een gemÍleerde 
leeftijdsopbouw. Ouderen kunnen terugvallen op de hulp en 
aandacht van andere bewoners, zoals boodschappen doen, het 
verzorgen van een maaltijd of gewoon, voor menselijk contact.

GemeenschappelijkWonenDag

Een woongemeenschap biedt bewoners gedeelde eigen 
verantwoordelijkheid voor woon- en leefomgeving. Iedere 
woongemeenschap geeft zelf invulling aan een goede balans 
tussen saamhorigheid en zelfstandigheid. Gemeenschappelijk 
wonen als een verrijking van jezelf en anderen. Ontdek het 
zelf op de GemeenschappelijkWonenDag! Kijk welke 
woongemeenschappen bij jou in de buurt meedoen: 
www.gemeenschappelijkwonen.nl/gemeenschappelijkwonendag


-------

Noten voor de pers

niet voor publicatie:

U bent als pers ook van harte welkom bij een van onze 
woongemeenschappen. Zie voor de deelnemende 
woongemeenschappen: 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/gemeenschappelijkwonendag

Neem voor meer informatie contact op met Peter Bakker, via 
telefoonnummer 06 125 37 917 of mail naar 
info op gemeenschappelijkwonen.nl. Daar kunt u ook namen en 
telefoonnummers krijgen van bewoners die kunnen vertellen 
over hun persoonlijke ervaringen. En over de aandacht voor 
ecologie die er in hun woongemeenschap is.

Overzichtskaart deelnemende projecten: 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl//gw-dag-op-de-kaart


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Federatie Gemeenschappelijk WonenMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst