[Duurzaamlijst] Fwd: [Milieudefensie persbericht] Uitspraak Europees rechter is doorbraak voor milieuorganisaties

Omslag omslag op omslag.nl
Vr Jun 15 14:47:48 CEST 2012


Op 14-06-12 14:45:56 schreef Persvoorlichter:

Uitspraak Europees rechter is doorbraak voor 
milieuorganisaties

Amsterdam, Utrecht, 14 juni 2012 – De uitspraken van het 
Europees gerecht in Luxemburg in de zaken van 
Milieudefensie (luchtkwaliteit) en Natuur & Milieu 
(bestrijdingsmiddelen) vandaag zijn een doorbraak. De 
uitspraken maken de weg vrij voor milieuorganisaties om 
EU-besluiten te kunnen aanvechten op Europees niveau. De 
Europese Commissie heeft het verdrag van Arhus, dat het 
recht van burgers en milieuorganisaties regelt om bij de 
rechter aan te kloppen, niet goed toegepast.

“Deze uitspraak is een mijlpaal in de interpretatie van het 
recht van burgers ten opzichte van de Europese Commissie,” 
reageert Ivo Stumpe, campagneleider verkeer bij 
Milieudefensie op de uitspraak. “Dit schept een precedent. 
Vandaag is duidelijk geworden dat de Europese Commissie 
kritiek op beslissingen niet zo maar af kan wimpelen.”

Wat betreft luchtkwaliteit betekent het dat de Europese 
Commissie moet ingaan op de klacht van Milieudefensie dat 
Nederland ten onrechte uitstel heeft gekregen om aan de 
luchtkwaliteitsnormen te voldoen en dat hiervoor een goed 
plan moet liggen. Een belangrijk onderdeel van de plannen 
om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, is bijvoorbeeld 
het invoeren van de kilometerheffing. Dit is door het 
huidige kabinet juist tegengehouden. Stumpe: ”Het uitstel 
heeft de luiheid van Nederland om luchtvervuiling aan te 
pakken beloond. Maatregelen om luchtvervuiling tegen te 
gaan zijn uitgebleven.”

Ook klachten over te veel bestrijdingsmiddelen in ons 
voedsel moeten voortaan serieus worden bekeken en 
beantwoord door de Commissie, die dat tot nog toe weigerde. 
“De rechter dwingt de Commissie daar nu toe, dat is een 
grote doorbraak,” stelt Sijas Akkerman van Natuur & Milieu. 
“Dit recht werd milieuorganisaties onder andere inzake 
besluiten over bestrijdingsmiddelen in ons voedsel ontzegd, 
maar de Europese rechter heeft dat vandaag opengebroken.”

Met deze uitspraken is een bres geslagen in het fort van 
het Europese recht dat maatschappelijke organisaties buiten 
de deur hield. De Europese rechter heeft nu geoordeeld dat 
milieuorganisaties wel degelijk procedures mogen voeren op 
Europees niveau. Dat is belangrijk omdat steeds meer wet- 
en regelgeving uit Brussel komt. Deze uitspraak reikt dan 
ook verder dan alleen de zaken van de bestrijdingsmiddelen 
en de luchtkwaliteit.

Neem voor meer informatie contact op met
(knip)


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst