[Duurzaamlijst] Wereldvoedseldag (16 oktober) in teken van voedselverspilling

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Sep 15 17:50:52 CEST 2010


Beste mensen,

Op en rond Wereldvoedseldag, 16 oktober, vinden in Nederland verschillende activiteiten plaats die aandacht vragen voor een eerlijker werelvoedselverdeling. Zoals de premiere van de nieuwe film 'Tase the Waste', de Afval Show op Nederland 2, en het filmevenement Minder Afval, Minder Honger. Verschillende publieke omroepen hebben rond Wereldvoedseldag een aangepaste programmering. En natuurlijk worden her en der weer Wereldmaaltijden georganiseerd.

Kijk hier voor een overzicht van activiteiten: http://www.omslag.nl/nieuws.htm#00429

Statistieken wijzen uit dat er op het gebied van voedselverspilling nog een wereld te winnen valt. Want zelfs zonder verandering van de levensstandaard is het mogelijk om verspilling tegen te gaan. Wereldwijd gaat meer dan 40% van het voedselaanbod verloren tussen ploeg en bord. Daarom staat Wereldvoedseldag dit jaar in het teken van voedselverspilling. Hierbij ligt de focus op de gehele voedselketen: van voedselproducenten tot consumenten waar ook ter wereld en alle schakels die daartussen zitten.

Het verspillen van voedsel wordt dit jaar nationaal en regionaal onder de aandacht gebracht, ook op de landelijke televisie. Op diverse plaatsen in het land zullen plaatselijke filmevenementen worden georganiseerd om de discussie over voedsel en verspilling op gang te brengen en handelingsperspectief te bieden.

Uit onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat in Nederland jaarlijks voor 2,4 miljard euro aan etensresten in de vuilnisbak belandt. Ruim 60% van dat afval is nog eetbaar, een kwart zit zelfs nog in de verpakking. Daarnaast verspillen horeca en supermarkten nog eens 2 miljard euro per jaar aan voedsel. De bedoeling is dat in de komende jaren 20 procent minder voedsel verspild wordt.

Wereldvoedseldag leent zich ook uitsteend voor het organiseren van een Wereldmaaltijd, bij voorkeur samengesteld uit lokale en Fair Trade producten. Zie: http://www.wereldmaaltijd.nl

Veel inspiratie gewenst!

Met vriendelijke groet,
Omslag,

Marta Resink


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer!
-------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling -
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven -
omslag op omslag.nl - 040-2910295 - http://www.omslag.nl
-------------------------------

More information about the Duurzaamlijst mailing list