[Duurzaamlijst] Fwd: 60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit [claudia.liccardo op agentschapnl.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Do Sep 16 15:57:15 CEST 2010


Op 16-09-10 15:44:43 schreef Pinna Liccardo, Claudia:


[cid:642563313 op 16092010-0471]

[cid:642563313 op 16092010-0478]

60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideen die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit. Hiervoor zijn drie prijsvragen uitgeschreven. Iedere prijsvraagwinnaar krijgt 15.000 euro, de runners up krijgen 5000 euro. De beste inzendingen worden tentoongesteld.

Aan de prijsvraag kan iedereen meedoen, zowel individuen als bedrijven. Voorwaarde is dat het idee bijdraagt aan het behoud, verbetering en duurzaam gebruik van biodiversiteit in Nederland of daarbuiten. De winnaars van de prijsvragen worden op 24 november tijdens het, door LNV mede georganiseerde, congres Biodiversiteit: kansen voor een nieuwe economie in Amsterdam bekend gemaakt.

Er zijn drie prijsvragen:
-     Agrarische bedrijfsvoering, bosbouw & visserij, bijvoorbeeld nieuwe vormen van niet schadelijke onkruidbestrijding of nieuwe vormen van bosbouw of visserij;
-     Product ontwerp & design, bijvoorbeeld nieuwe design gebruiksvoorwerpen of duurzame alternatieven voor wegwerpartikelen of verpakkingsmateriaal;
-     Bewustwording, bijvoorbeeld nieuwe vormen van multimediacampagnes of duurzaam toerisme.

Ideen kunnen tot en met woensdag 20 oktober 17.00 uur worden ingediend bij NL Innovatie, onderdeel van Agentschap NL. Meer informatie over deze prijsvragen en de manier van indienen is te vinden op www.senternovem.nl/sbir/oproepen<http://www.senternovem.nl/sbir/oproepen>.
NL Innovatie voert deze prijsvraag samen met New Venture uit namens het ministerie van LNV.

Businessplan
Na de prijsuitreiking op 24 november kunnen alle deelnemers, dus niet alleen de winnaars, hun idee uitwerken in een volledig businessplan door deelname aan New Venture. De beste businessplannen worden ook nog eens beloond met prijzengeld. Voor meer informatie zie www.newventure.nl<http://www.newventure.nl/>.
[cid:642563313 op 16092010-047F]

=======================================================
Begin januari 2010 hebben EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hun krachten gebundeld in n organisatie: Agentschap NL. En organisatie waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht kunnen voor informatie, advies, financiering, netwerken en uitvoering van wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op www.agentschapnl.nl.

Documenten die de Agentschap NL via internet of e-mail aanbiedt, kunt u ook verkrijgen in ODF: Open Document Format. Vraag erom via odf op agentschapnl.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
More information about the Duurzaamlijst mailing list