[Duurzaamlijst] Platform Andere Landbouw presenteert ‘Verklaring van Utrecht’

flip flippi op xs4all.nl
Wo Nov 17 23:11:06 CET 2010


onderstaand persbericht is vandaag verstuurd door het Aarde Boer
Consument, ASEED Europe en Solidariteitsfonds XminY:


PERSBERICHT	17 november 2010

*Platform Andere Landbouw presenteert 'Verklaring van Utrecht' *

*als tegenhanger voor voorstellen van de Europese Commissie.*

Op 18 november presenteert landbouwcommissaris Ciolos het al eerder
uitgelekte voorstel [1] voor een nieuw Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) voor de Europese Unie over de periode
2014-2020. Ciolos gaat voor een groot deel door op de oude weg.
Het Platform Andere Landbouw [2] ziet doorgaan met de huidige
intensivering, schaalvergroting en concurrentiestrijd met de rest
van de wereld echter als een heilloze weg.

Het platform, waarin ondermeer landbouw-, natuur en
ontwikkelingsorganisaties zijn vertegenwoordigd, voert daarom een
alternatieve agenda voor een betere voedselvoorziening in Europa.
Haar Verklaring van Utrecht [3] over de toekomst van de landbouw en
ons voedsel gaat uit van kernbegrippen als regionalisering,
voedselsoevereiniteit, marktregulering en een gezonde bodem.

Een milieuvriendelijke en regionale landbouw, zowel hier als in de
ontwikkelingslanden, is beter voor boeren, bodem, biodiversiteit en
klimaat. Door lokaal te produceren kunnen kringlopen worden gesloten
en kan worden ingespeeld op de komende schaarste aan water en
fossiele brandstoffen en op de klimaatverandering. Dat vergt een
betere regulering van markten, hetgeen stabielere opbrengsten en
meer werkgelegenheid oplevert dan grootschalige industriŽle
landbouw. Gesubsidieerde Europese overschotten nemen af en worden
niet langer gedumpt in ontwikkelingslanden zodat de landbouw ook
daar weer meer kans krijgt.

De komende maanden is het Platform Andere landbouw van plan de eigen
alternatieven verder uit te werken en meer mensen en organisaties
bij het landbouwdebat te betrekken. Dit zal hard nodig zijn om te
voorkomen dat we na 2013 weer lange tijd vastzitten aan een Europees
landbouwbeleid waar vooral de (multinationale) agribusiness en
supermarktketens baat bij hebben, maar waar Europese boeren,
ontwikkelingslanden en het milieu en dus de consument de dupe van
zijn [4].

noten:

1) Ciolos presenteert het definitieve voorstel op 18 november,
zie dan website
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/index_en.htm

2) Het platform komt voort uit een brede bijeenkomst op 8 oktober
2010 in Utrecht waar 44 personen, grotendeels lid/medewerker van 25
organisaties, de toekomst van de landbouw bespraken. Onder de
deelnemers bestaat grote overeenstemming over de richting die het
met de landbouw en ons voedsel op zou moeten gaan. Dit heeft geleid
tot de gezamenlijke ‘Verklaring van Utrecht'. Zie de website
www.aardeboerconsument.nl

3) zie voor ‘Verklaring van Utrecht, landbouw 2013’
http://aardeboerconsument.nl/wp/wpcontent/
uploads/2010/11/10-10-08-verklaring-van-utrecht-versie-10-11-15.pdf

4) Voor een handig overzicht over het huidige beleid en standpunten
van de Nederlandse regering, de EU en
maatschappelijke organisaties zie ‘Handboek landbouw en voedsel van
2010 naar 2013 en verder’’ (10 pagina’s),
http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2010/11/10-10-08-Reader-handboek-v-en-lb-van-2010-naar-
2013-e-v-10-11-17.pdfMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst