[Duurzaamlijst] Morgen protest tegen patenten bij Congres Biodiversiteit en Economie

Linda Coenen linda op aseed.net
Ma Nov 22 17:29:56 CET 2010


Morgen 23 november 2010 vindt in Artis, Amsterdam, het congres 
'Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie' plaats. ASEED Europe 
zal bij de ingang met een Picketline protesteren tegen biopiraterij en 
het patenteren van de natuur. Kom om 9u30 naar het Artis-zalencentrum 
aan de Plantage Middenlaan 43 om duidelijk te maken dat overheden en 
bedrijven de biodiversiteit en traditionele gebruiken niet tot een 
economisch goed mogen reduceren.


Het congres gaat vooral in op de vraag HOE het bedrijfsleven met 
biodiversiteit aan de slag kan[1]. ASEED zet grote vraagtekens bij deze 
insteek. Biodiversiteit en traditionele gebruiken worden zo tot een 
economisch goed gereduceerd zonder dat men zich afvraagt of dit wel een 
wenselijke ontwikkeling is. “Grote multinationals die geld verdienen aan 
biodiversiteit, dat draait altijd uit op patenteren: het toe-eigenen van 
stukjes natuur,” aldus Linda Coenen van ASEED. “Het woord Patenteren 
wordt niet genoemd en kritiek is weggezet in apart debat op maandagavond 
in plaats de congresdeelnemers uit het bedrijfsleven hiermee te 
confronteren.”

Met patenten worden planten en kennis gemonopoliseerd en ontoegankelijk 
gemaakt voor anderen. Daardoor nemen biodiversiteit, maar ook 
voedselzekerheid juist af. Dit speelt niet alleen in het Zuiden maar ook 
in Europa. Het patenteren van landbouwgewassen geeft problemen voor de 
zaadveredeling en traditionele boerenteeltpraktijken. A SEED is tegen 
patenten op leven en vindt dat natuurlijke bronnen - van zaden tot genen 
tot medicijnen - vrij beschikbaar moeten blijven voor iedereen.

*Einde van biopiraterij nog niet in zicht*
Al jarenlang misbruiken bedrijven het ontbreken van internationale 
regels over het gebruik van genetische hulpbronnen en de bescherming van 
inheemse groepen. De uitkomst van de recente biodiversiteitsconferentie 
van de VN gaat hier misschien eindelijk verandering in brengen. 
Bedrijven worden verplicht om afspraken te maken met lokale 
gemeenschappen voordat ze flora en fauna gebruiken om producten mee te 
ontwikkelen.[2]

Dit is een stap in de goede richting, maar het blijft volgens ASEED 
moeilijk om in de praktijk te brengen. Zo worden toepassingen of 
eigenschappen van genetisch materiaal vaak gebruikt in meer dan ťťn 
gemeenschap, dus met wie maakt z'n bedrijf dan afspraken over het delen 
in de opbrengst? Bovendien worden lang niet alle inheemse gemeenschappen 
of bevolkingsgroepen erkend. En wie gaat er toezicht houden op de 
uitvoering en eerlijke toepassing van het verdrag? Rechten van inheemse 
bevolkingsgroepen worden nu vaak al met voeten getreden ten behoeve van 
allerlei industriŽle praktijken. Tenslotte werken belangrijke spelers 
niet mee, waaronder de Verenigde Staten, thuisbasis van veel bedrijven 
die zich schuldig maken aan biopiraterij.

*EU: Stop het monopoliseren van voedselgewassen*
Ook in Europa ontstaan problemen door het privatiseren van stukjes 
natuur. Het gaat dan om landbouwgewassen. De grote zaadgoedconcerns 
krijgen steeds vaker octrooien (of patenten) op 'hun' gewassen en 
planteigenschappen. Daarmee maken ze het werk van kleinere veredelaars 
onmogelijk. Daarnaast zet hun lobby in op een verbod van alle 
traditionele landbouwgewassen. De EU is bezig de bestaande wetgeving 
over zaai- en pootgoed te veranderen en laat de oren hangen naar de 
wensen van deze zaadmonopolisten. Dit vormt een verdere bedreiging voor 
de diversiteit aan landbouwgewassen en voedselzekerheid. De 
internationale Saatgutkampagne protesteert hiertegen door middel van een 
petitie gericht aan de EU[3].

*Picketlineprotest bij congres*
Op dinsdag 23 november zal ASEED bij aanvang van het congres over 
Biodiversiteit en Economie een picketline houden om te protesteren tegen 
het privatiseren van biodiversiteit.
ASEED Europe is een internationale actiegroep die campagnes voert voor 
het milieu en sociale rechtvaardigheid. Momenteel richt ze haar pijlen 
op grootschalige, industriŽle landbouwpraktijken. In april gaf ASEED de 
brochure 'Wie wind zaait zal storm oogsten' uit over monopolisering van 
zaadgoed [4].


Locatie congres: Artis - Plantage Middenlaan 43. Amsterdam.
Tijd: 9.30,

Voorverzamelen picketline: bij ASEED om 9uur, Plantage Doklaan 12a Amsterdam

Verwijzingen
[1] Website van het congres 
http://www.artis.nl/artis-academie/congres-biodiversiteit/
Aankondiging debat:  http://indymedia.nl/nl/2010/11/71370.shtml
[2] De COP10 CBD-Biodiversiteitsconferentie vond plaats in Nagoya, 
Japan, van 18-29 oktober 2010. Download het protocol: 
http://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-10-29-cop-10-en.pdf
De VS is een van weinige landen die het Biodiversiteitsprotocol inet 
heeft ondertekend
[3] De zaadgoedpetitie en meer informatie zijn te vinden op 
http://www.saatgutkampagne.org/NL/index.html
[4] De zaadgoedbrochure van ASEED is hier te downloaden: 
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=746&Itemid=234- E-Mail: info op aseed.net Website: http://www.aseed.net
-- 
Gentech.nl, dŤ Nederlandstalige website voor kritische informatie over 
genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel. De website wordt 
beheerd door A SEED maar er is momenteel niet genoeg geld om op deze 
voet door te gaan. Donaties zijn daarom zeer welkom. Stort uw bijdrage 
op ING rekening 4394963 t.n.v. A SEED Europe o.v.v. gentech.nl.

Gentech - duurzame landbouw & voedselvoorziening
GMO - sustainable agriculture & food

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236
mob. +31- (0)6-41526631

linda op aseed.net
www.aseed.netMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst