[Duurzaamlijst] Open Gemeenschappelijkwonendag - 15 mei 2010

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di mei 11 08:58:07 CEST 2010


(11 mei 2010 - Bericht van Federatie Gemeenschappelijk Wonen)

P E R S B E R I C H T

Open Gemeenschappelijkwonendag - 15 mei 2010

Utrecht, 11 mei 2010 - 
Komende zaterdag 15 mei vindt de tweede Open 
Gemeenschappelijkwonendag plaats. Talrijke woongemeenschappen 
in Nederland zetten die dag van 13.00 tot 16.00 uur hun 
deuren open voor belangstellenden. Dit is de tweede 
landelijke open dag, die voortaan jaarlijks zal plaatsvinden 
op de derde zaterdag van mei.

Steeds meer mensen tonen interesse in gemeenschappelijk 
wonen. En dat zijn heel verschillende mensen: jong en oud, 
alleenstaand of gezin, met verschillende culturele en 
religieuze achtergronden, met of zonder handicap, met of 
zonder gemeenschappelijke doelstellingen. Ook gemeenten, 
woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen behoren 
tot de belangMeer informatie bij 

Peter Bakker (06-12537917) (bestuurslid FGW en LVCW) 

Hans Owel stellenden. Even divers zijn de woongemeenschappen 
in ons land. Zo zijn er woongroepen, centraal wonen, 
gemeenschappelijk wonen van ouderen, woonwerkprojecten, 
eco-woonprojecten, leefgemeenschappen, enzovoort. 

Wij denken dat deze manieren van wonen de toekomst hebben. 
Dat ze bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving en 
aan het welzijn van bewoners. Daarom willen we de veelheid 
aan woongemeenschappen zichtbaar maken voor iedereen die er 
belangstelling voor heeft. Of dat nou eenmalige 
nieuwsgierigheid betreft, beroepsmatige interesse of de wens 
om zelf in eeMeer informatie bij 

Peter Bakker (06-12537917) (bestuurslid FGW en LVCW) 

Hans Owel n woongemeenschap te wonen. Dat doen we in de vorm 
van de Open Gemeenschappelijkwonendag op zaterdag 15 mei 
a.s. van 13.00 tot 16.00 uur. 

De dag wordt georganiseerd door de Federatie 
Gemeenschappelijk Wonen (FGW). Zie de website 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl voor deelnemende 
woongemeenschappen, voor activiteiten op deze dag en voor 
eventueel afwijkende tijden. 

Twee verenigingen van woongemeenschappen bundelen sinds 6 
jaar hun krachten in de FGW. Dat zijn de Landelijke 
Vereniging Centraal Wonen LVCW en de Landelijke Vereniging 
Gemeenschappelijk wonen van Ouderen LVGO. Daarmee 
vertegenwoordigt de FGW enkele honderden woongemeenschappen 
in Nederland. 

De Federatie adviseert en ondersteunt deze en andere 
woongemeenschappen. Daarnaast stimuleert zij de realisering 
van nieuwe projecten gemeenschappelijk wonen en de 
ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk 
wonen. Meer bekendheid geven aan deze manieren van wonen is 
een belangrijk middel daartoe.

-------

Noten voor de pers

Meer informatie bij 

Peter Bakker (06-12537917) (bestuurslid FGW en LVCW) 

Hans Owel (bestuurslid FGW en LVGO)

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Federatie Gemeenschappelijk Wonen
More information about the Duurzaamlijst mailing list