[Duurzaamlijst] Keizer zonder Kleren [recensie]

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Zo Jan 31 11:36:52 CET 2010


Keizer zonder Kleren

De verhalen in de bundel De koe lacht nier meer zijn illustraties van 
de onvermijdelijke striptease van het dominante denken over 
ontwikkelingslanden, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp en 
de Nederlandse voortreffelijkheid.

Theo Ruyter weet waarover hij schrijft. Hij heeft zich al een jaar of 
veertig beziggehouden met ontwikkelingslanden en met wat wordt 
aangeduid als ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Hij kent 
die zaken van binnen uit, omdat hij er in verschillende functies bij 
betrokken is geweest, in Nederland en in Afrika. Hij is er in de loop 
der jaren steeds kritischer over gaan schrijven.

Daarvan getuigt ook zijn jongste bundel artikelen en verhalen, 
verschenen onder de titel De koe lacht niet meer. Die koe komt op twee 
plaatsen in de bundel aan de orde. In het titelverhaal, een open brief 
aan zijn vrienden en collega's in Tsjaad, hekelt de schrijver een 
bedelaarsmentaliteit die de ontwikkelingshulp degradeert tot 'een 
melkkoe waaraan men zich naar hartelust te goed kan doen'. (pg.33)

Maar niet alleen hulpontvangers krijgen ervan langs, ook hulpgevers. 
Zij lijden, aldus de schrijver, aan hulpzucht. Die maakt de hulp tot 
'een heilige koe, die je nu eenmaal moet vereren'. (pg.174) Die 
verering staat in het teken van 'het merk Nederland' en van de 
belangen van de hulpgevers zelf. Dat zijn niet zozeer de 
exportbelangen van de Nederlandse economie, maar de belangen van de 
hulpindustrie, die 'goede sier maakt met de (melk)koe' (pg.156) en 
doorholt als een kip zonder kop. Dat komt niet omdat de dominee het 
gewonnen zou hebben van de koopman, maar omdat hulp geven een doel op 
zich zelf is geworden en hulpgevers daar wel bij varen.

lees verder:
 http://www.ravagedigitaal.org/2010/05/artikel.php
More information about the Duurzaamlijst mailing list