[Duurzaamlijst] Indienen voorstellen Nanodialoog 2e ronde

Daniel [1979 - 20..] mujaheddin op hotmail.com
Za Jan 30 04:59:40 CET 2010


Indienen voorstellen Nanodialoog 2e ronde

http://www.nanopodium.nl/nanonieuws/indienen_voorstellen_nanodialoog_2e_ronde/

					Tweede oproep |

Tot 8 februari 2010
hebben organisaties en individuen de mogelijkheid om voorstellen in te dienen om de dialoog over nanotechnologie te bevorderen. Nanopodium heeft de taak om de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie te stimuleren en te faciliteren en op basis van die dialoog een maatschappelijke agenda samen te stellen. 

Voor wie
Iedereen die ideeŽn heeft voor activiteiten die kunnen bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over
nanotechnologie in Nederland. Zowel non-profitorganisaties als commerciŽle partijen mogen projectvoorstellen indienen.

Thema’s
De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (CieMDN) is van mening dat in de dialoog bepaalde
thema’s expliciet aandacht moeten krijgen. In elk van de thema’s voor de dialoog zullen ethische en maatschappelijke vraagstukken een rol spelen; dit zal per toepassingsgebied verschillen. De CieMDN heeft een aantal prioritaire thema’s geselecteerd die in eerste instantie de publieke agenda voor de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie vormen en deze als volgt gerangschikt: 

Gezondheid, voeding en gezondheidszorg, natuur (plant, dier) en milieu / duurzame samenleving, veiligheid en privacy, Internationale aspecten en duurzame economische groei.

Activiteiten
Nanopodium wil drie typen activiteiten ondersteunen: 

* Activiteiten waarin de informatievoorziening over nanotechnologie centraal staat. 
* Activiteiten die zijn gericht op bewustwording van mensen over de mogelijke betekenissen en gevolgen van nanotechnologie. 
* Activiteiten waarin de dialoog tussen verschillende partijen en het publiek centraal staan. 

Deadline
Graag ontvangen wij uw projectvoorstellen volgens de richtlijnen zoals opgesteld in het
oproepdocument. Deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is maandag 8 februari 2010 om 11.00 uur, per e-mail: secretariaat op nanopodium.nl

Belangrijke data

Eerste oordeel: uiterlijk 22 februari 2010 
* Deadline indienen uitgewerkte voorstellen: 15 maart 2010, 11.00 uur precies (per e-mail) 
* Tweede oordeel: uiterlijk 26 maart 2010 
* Contracten gereed: uiterlijk 9 april 2010 
* Startdatum gehonoreerde projecten: uiterlijk 12 april 2010  
* Einddatum gehonoreerde projecten: uiterlijk 15 november 2010

Lees meer: http://www.nanopodium.nl/content/Oproep_Nanodialoog_2eRonde_DEF.pdf
 		 	   		  
_________________________________________________________________
Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection.
https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969More information about the Duurzaamlijst mailing list