[Duurzaamlijst] KlimaatKamp, Kopenhagen en verder....

Peter / GroenFront! peter op groenfront.nl
Za Feb 6 17:40:50 CET 2010


KlimaatKamp, Kopenhagen en verder....

Nu het stof van de klimaattop in Kopenhagen is neergedaald, wordt het
tijd om verder te kijken en door te gaan met het opbouwen van een
radicale klimaatbeweging. Een klimaatbeweging die niet alleen kijkt
naar de milieu-kant van het probleem, maar ook onderkent dat het
sociale strijd betreft. De mensen in de armere delen van de wereld
hebben het minste bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar zullen er het
zwaarst door getroffen worden.

Verschillende radicale mensen en groepen zijn hun krachten aan het
bundelen om samen een sterke vuist te kunnen maken hier in de polder.
Grote maatschappelijk verandering zijn nooit gekomen vanuit overheden
of bedrijven. Zulke veranderingen komen enkel als mensen dit zelf
afdwingen. Daarom moeten we tezamen bouwen aan een sterke
Klimaatbeweging en niet hopen/verwachten dat alle heil komt van de
overheid of het bedrijfsleven. We moeten de verandering zelf in gang
gaan zetten. En wel nu!

Kom dus ook naar de grote klimaat-bijeenkomst op zondag 21 februari.
Dit is een initiatief van mensen vanuit GroenFront!, ASEED,
Broeikasgasten, KlimaatKamp, Climate Justice Action, EYFA en XminY.

Zondag 21 februari
13:00 - 18:00

XminY-kantoor
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam

We willen graag mensen vanuit het hele land in de gelegenheid stellen
om hier bij aanwezig te zijn. Daarom is er ook voor een zondag gekozen
en voor bovenstaande tijden. En er wordt voor lunch gezorgd!

Op deze bijeenkomst gaan we concreet kijken naar mogelijk acties en/of
campagnes hier in Nederland. Iedereen wordt uitgenodigd om met
concrete voorstellen te komen. Tevens willen we het ook gaan hebben
over de Europese bijeenkomst van het radicale/activistisch Climate
Justice Action-netwerk. Deze bijeenkomst zal op 27 en 28 februari
plaatsvinden in Amsterdam.More information about the Duurzaamlijst mailing list