[Duurzaamlijst] Fwd: Brusselse verduurzamingstruc funest voor bos en klimaat

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Feb 3 23:05:58 CET 2010


Op 03-02-10 18:13:59 schreef Milieudefensie Persvoorlichting:

Persbericht

Europese Commissie maakt palmolie met een pennestreek 'duurzaam'
Brusselse verduurzamingstruc funest voor bos en klimaat

Amsterdam, 3 februari 2010 -- Milieudefensie maakt zich grote zorgen 
over een uitgelekt document van de Europese Commissie, dat het 
omstreden gebruik van palmolie als biobrandstof voor onder meer auto's 
met een pennestreek duurzaam 'maakt'. Oliepalmplantages worden daarin 
op papier omgedoopt tot bossen. Kappen van tropisch regenwoud geldt 
daardoor als 'duurzaam', als op de plek van het voormalige bos 
oliepalmplantages worden teruggeplant. Dit gaat onder meer ten koste 
van talrijke planten en dieren -- zoals Orang Utans- die in de 
monocultuur van oliepalmplantages niet kunnen overleven. De uitbreiding 
van oliepalmplantages voor biobrandstoffen is ook een grote aanjager 
van broeikasgasemissies in Zuidoost AziŽ.

De uitgelekte Communicatierichtlijn van de Europese Commissie* legt uit 
hoe de duurzaamheidscriteria voor biobrandstof door alle Europese 
lidstaten binnen de 'Richtlijn Hernieuwbare Energie' moeten worden 
toegepast. Kappen van tropisch bos voor de aanleg van oliepalmplantages 
wordt volgens het document mogelijk binnen het kader van de Europese 
wet. Hiermee wordt de deur voor palmolie wijd opengezet, ongeacht de 
effecten op het bos en het klimaat.

Geert Ritsema, woordvoerder van Milieudefensie: "Het vandaag gelekte 
document toont aan dat er in Brussel achter de schermen schaamteloze 
pogingen plaatsvinden om het grootschalig gebruik van destructieve 
palmolie voor biobrandstof door te drukken. Wij roepen het Nederlandse 
kabinet, de andere lidstaten en het Europees Parlement op om hiervoor 
zo snel mogelijk een stokje te steken en deze Communicatierichtlijn 
van de Commissie naar de prullebak te verwijzen. De uitbreiding van 
oliepalmplantages om onze auto's te laten rijden, heeft in AziŽ een 
vernietigend effect op klimaat, biodiversiteit, bossen en de mensen die 
daarvan afhankelijk zijn."

VN-ranglijst
Biobrandstoffen -en in het bijzonder palmolie- zijn in opspraak door 
hun negatief effect op biodiversiteit en voedselzekerheid, en door 
extra CO2 -emissies door ontbossing voor aanleg van plantages en 
gebruik van veengronden en kunstmest. Volgens de Verenigde Naties is de 
snelle groei van het areaal oliepalmplantages op dit moment de 
belangrijkste oorzaak voor het permanent verdwijnen van tropisch 
regenwoud in MaleisiŽ en IndonesiŽ. Als gevolg van de grootse 
uitbreiding van oliepalmplantages in IndonesiŽ staat dit land -na de 
Verenigde Staten en China- nu nummer drie op de wereldranglijst van 
landen met de meeste uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

*Het uitgelekte document van de Europese Commissie is te downloaden via 
de website van Milieudefensie: 
www.milieudefensie.nl/globalisering/publicaties/diversen/draftECimpl_sustain.pdf/view 
<http://www.milieudefensie.nl/globalisering/publicaties/diversen/draftECimpl_sustain.pdf/view>
Het meeste relevant is artikel 4.2.1., waarin wordt gesteld dat een 
verandering van 'bos naar oliepalmplantages' niet meer als ontbossing 
zal worden geteld.

---
More information about the Duurzaamlijst mailing list