[Duurzaamlijst] Bomenkap Ewijk uitgesteld door procedure

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Ma Aug 2 09:20:07 CEST 2010


Bomenkap Ewijk uitgesteld door procedure

De Raad van State doet 13 augustus uitspraak in een door het 
Actiecomité A50 Ewijk tegen Rijkswaterstaat aangespannen kort geding. 
De bomenkap bij de Waal is uitgesteld.

De bomen moeten wijken voor de bouw van een tweede brug over de Waal 
bij Ewijk en Andelst. Dit in het kader van verbreding van de snelweg 
A50 in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken en een 
vluchtstrook in beide richtingen voor. Rijkswaterstaat wilde 23 juli 
beginnen met de kap van de bomen om alvast twee werkterreinen in te 
richten.

Hierop heeft actiegroep A50 Ewijk een voorlopige voorziening bij de 
Raad van State aangevraagd. Het feit dat het kappen van de 30 jaar 
oude bomen langs de Waal onomkeerbaar is en dat door het gebrekkige 
tracébesluit de kans groot is dat deze door de Raad van State 
vernietigd wordt, gaf hier aanleiding toe. De Raad van State is 
gevraagd om eerst de uitslag van de beroepsschriften af te wachten.

Omwonenden zijn niet enkel tegen de bomenkap maar ook tegen de 
verbreding van de A50. Dit vanwege de geluidsoverlast en 
luchtvervuiling. Ze vinden dat er eerst iets gedaan moet worden tegen 
het verkeerslawaai die de snelweg nu al zo'n 35 jaar veroorzaakt. 
Daarvoor zou Rijkswaterstaat 4 tot 5 meter hoge geluidsschermen langs 
het talud aan beide zijden van de snelweg moeten plaatsen.

Reeds in 1985 is geconstateerd dat de omgeving rond de A50 wordt 
blootgesteld aan een te hoge geluidsbelasting. Tevens is in 2008 
geconstateerd dat de bestaande normen voor fijnstof ruimschoots werden 
overschreden. In het rapport van het regionaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit Gelderland wordt de omgeving langs de A50 (traject 
Knooppunt Ewijk ? Valburg) als een van de belangrijkste knelpunten 
genoemd.

bron:
http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/augustus/01/nws.php

actiecomité:
http://www.a50ewijk.nl/index.php
More information about the Duurzaamlijst mailing list