[Duurzaamlijst] Vrijdag actie in Amsterdam: Ahold moet verantwoordelijkheid nemen voor uitbuiting bij toeleveranciers

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Aug 5 13:35:38 CEST 2010


(5 augustus 2010 - Bericht van XminY, ASEED en OKIA)

P E R S B E R I C H T

Vrijdag actie in Amsterdam: Ahold moet verantwoordelijkheid nemen voor uitbuiting bij toeleveranciers

Amsterdam, 5 augustus 2010 - 
Supermarktconcern Ahold wordt gelijktijdig in de VS en in 
Amsterdam aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor de 
aanpak van uitbuiting door toeleveranciers van tomaten in de 
VS. De Coalition of Immokalee Workers (CIW) een organisatie 
van tomatenplukkers uit Florida, bezoekt met het rijdend 
'moderne slavernij museum' het hoofdkantoor van Ahold in de 
VS in Quincy.

In Amsterdam zullen sympathisanten tegelijkertijd onder de 
bezielende begeleiding van Rev. Billy en Savitri D van de 
Church of Stop Shopping, het hoofdkantoor van AHOLD in 
Amsterdam aandoen. Zij komen om 14.30 uur bijeen voor de 
AH-winkel Food Plaza achter de Dam en lopen dan gezamenlijk 
naar het hoofdkantoor aan de Piet Heinkade 167. 

Met deze acties wordt aan twee kanten van de oceaan opnieuw 
bij Ahold aangedrongen om het voorbeeld te volgen van andere 
fastfood- en supermarktketens als Taco Bell, McDonalds, 
Burger King en Whole Foods Market en een overeenkomst te 
sluiten met de CIW. 

Daarin verbindt Ahold zich aan: 

- het betalen van een 'penny per pound' extra voor de 
tomaten in haar invoerlijn, met voorwaarde dat dat 
doorbetaald wordt aan de plukkers 

- een op mensenrechten gebaseerde gedragscode 

- een permanente stem voor de arbeiders in de monitoring van 
de arbeidsomstandigheden 

Door in te stemmen met deze voorwaarden, zou Ahold aangeven 
serieus werk te maken van het bestrijden van lonen die (ver) 
onder de armoedegrens liggen en wordt een garantie ingebouwd 
om ernstige uitbuiting en slavernij te voorkomen. 

Supermarktketens hebben een extra verantwoordelijkheid in de 
omstandigheden omdat zij via hun inkoopmacht een grote druk 
op de prijs uitoefenen. In de zoektocht naar 
kostenbesparingen, is wereldwijd een trend zichtbaar waarbij 
telers de prijsdruk afwentelen op arbeidskosten. Hierin ligt 
de voedingsbodem voor ernstige uitbuiting, tot gevallen van 
daadwerkelijke slavernij die zich regelmatig voordoen.   

Ook bij Ahold's toeleveranciers in de VS deden zich gevallen 
van slavernij voor. Ahold zei eerder te vertrouwen op wet- en 
regelgeving van de overheid en op het XminY; ASEED; 
OKIAcertificeringssysteem van de sector zelf. Maar de 
Amerikaanse rekenkamer veroordeelde in een vernietigend 
rapport de mogelijkheden voor controle en het eigen 
certificeringssysteem bewees zijn onvermogen al: de 
veroordeelde bedrijven werden door datzelfde systeem 
gecertificeerd.   

Onlangs heeft Ahold na toenemende druk alle inkopen uit de 
streek rond Immokalee opgeschort. Dat is niet alleen laat, 
maar ook onvoldoende, mede omdat de werknemers in de tuinbouw 
in Immokalee daar niet mee geholpen zijn. Wanneer er geen 
werkelijk systeem bestaat waarin zowel de prijs rechtvaardig 
is als waarin arbeiders gehoord kunnen worden, zullen zaken 
van ernstige uitbuiting zich voor blijven doen. 

Vrijdag 6 augustus 14.30 uur AH Food Plaza achter de Dam, 
Amsterdam (NZ Voorburgwal 226) 

Een ad hoc samenwerking van onder meer: Rev. Billy en 
Savitri D en de Church of Stop Shopping; XminY; ASEED; OKIA 
..

-------

Noten voor de pers

Meer informatie: 

Over de CIW en de geschiedenis in Florida: OKIA, Marijke 
Bijl, 070 364 19 60; 06 53 88 37 51 

Over het onderzoek van SOMO: Roos van Os, 020 632 12 91 

Verder lezen:   

De website van de CIW: http://www.ciw-online.org 

Het onderzoek dat verricht werd door SOMO: 
http://somo.nl/news-nl/stemadvies-voor-duurzame-beleggers/ 

Over het onderzoek van de U.S. Government Accountability 
Office (GAO): 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/20090325_GAOTestimony.pdf 
  

Voor de geschiedenis CIW-Ahold zie in het bijzonder: 
http://www.ciw-online.org/Amsterdam_allies.html 
http://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=33 
en het bezoek van Louis Andriessen aan Ahold, maart 2009 
http://www.ciw-online.org/may08-may09archive.html 

Over Reverend Billy en Savitri D en de Church of Stop 
Shopping: http://www.revbilly.com 

Kamervragen 

In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren 
heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken Ahold 
opgeroepen om de invloed die het bedrijf heeft, ruimhartig 
aan te wenden, zie hiervoor: 
http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/05/Kamerbrief_inzake_beantwoording_van_het_lid_Thieme_over_arbeidsomstandigheden_tomatneplukkers_Ahold

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor XminY, ASEED en OKIA
More information about the Duurzaamlijst mailing list