[Duurzaamlijst] 1 mei: info-avond over gentech en patenteren van zaden bij de Hobbitstee

Omslag omslag op omslag.nl
Ma Apr 19 22:18:41 CEST 2010


Op zaterdagavond 1 mei is er op de Hobbitstee in Wapserveen (Dr) een
informatie-avond over het wereldwijde verzet tegen gentech en het
patenteren van zaden. Linda Coenen en Leen Nichols van de sectie
Gentech, duurzame landbouw en voedselvoorziening van A SEED geven
informatie over de wereldwijde campagne 'No Patents on Seeds'. En Theo
Koster, tuinder van de Hobbitstee, licht toe waarom de Hobbitstee een
gentechvrije zone is.

De bijeenkomst begint om 20:00 (welkom vanaf 19:30) bij
Leefgemeenschap de Hobbitstee, van Zijlweg 3, te Wapserveen. De
toegang is gratis, wel wordt er een vrijwillige donatie gevraagd.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en dit kan bij Maroen de Haan
0521-320077.

De volgende dag (2 mei) is er een meewerkdag in de (gentechvrije!)
tuin, de gebouwen en het landschap van de Hobbitstee. Wie op zondag
actief blijft meewerken (start om 09:00 uur), kan van zaterdag op
zondag gratis overnachten in de hobbit-herberg. Meer over de
meewerkdag: http://www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl/activiteiten/activiteiten.html#Werkdagen


--- Over de inhoud van de info-avond met A SEED:

De invloed van multinationals op de wereldwijde voedselproductie neemt
snel toe. Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien.
Een steeds kleiner aantal gigabedrijven, aangevoerd door Monsanto,
monopoliseert de zadenmarkt. Ondertussen wordt in Europa gewerkt aan
nieuwe patenten op voedselgewassen, worden nieuwe genetisch
gemanipuleerde gewassen toegelaten en staan er grote veranderingen in
het landbouwbeleid op stapel.

Tijdens deze informatie-avond zal A SEED de stand van zaken in
Nederland en de rest van Europa uiteenzetten en ingaan op de
consequenties die de huidige ontwikkelingen zullen hebben op del
landbouw en voedselvoorziening.
Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven: er is een groeiende
tegenbeweging van politieke acties en constructieve initiatieven voor
zelfvoorziening van voedsel als gemeenschappelijke moestuinen en
voedselko÷peraties. Ook daarvan zal een beeld worden geschetst.

A SEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en
Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. Zij hecht
belang aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische
activiteiten. A SEED Europe wil de structurele oorzaken van
milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.

Meer over deze campagne van A SEED:
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=104&Itemid=216

PS: op donderdagavond 29 april is er een soortgelijke bijeenkomst in
Rotterdam, in het kader van het Transition Town Cafe.


--

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer!
-------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling -
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven -
omslag op omslag.nl - 040-2910295 - http://www.omslag.nl
-------------------------------More information about the Duurzaamlijst mailing list