[West-Sahara] Fwd: West-Sahara 22-3-2022

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Mrt 23 17:38:36 CET 2022


Misschien is het nog een idee om namens de Stichting Zelfbeschikking een 
brief te sturen naar Trouw. Hier is een voorzetje. Commentaar, 
aanvullingen, andere ideeŽn?

----------------

Geachte

In dagblad Trouw is 22 maart jongstleden een artikel verschenen over 
voormalig Spaans Sahara. In het artikel wordt het Front Polisario, de 
bevrijdingsbeweging voor West-Sahara, een "rebellengroep" genoemd. Dat 
is onjuist. Een rebel zet zich af tegen de bestaande rechtsorde. De 
rechtsorde in West-Sahara is gecompliceerd omdat het nog in afwachting 
is van het proces van dekolonisatie. Het heeft bij de Verenigde Naties 
de status van niet zelfbesturend gebied. Spanje heeft midden jaren 
zeventig van de vorige eeuw onrechtmatig het gebied verdeeld tussen 
MauritaniŽ en Marokko in ruil voor fosfaat en visrechten. Op het moment 
dat Spanje vertrok is de onafhankelijkheid uitgeroepen van de Saharaanse 
republiek. De jonge republiek werd onmiddellijk aangevallen door Marokko 
en MauritaniŽ. Na enige tijd trok MauritaniŽ zich terug en erkend 
sindsdien de Saharaanse republiek. Marokko bleef echter volharden in de 
agressie, vooral gesteund door Spanje en Frankrijk, tot in 1991 een 
staakt-het-vuren  werd bereikt onder leiding van de VN om de organisatie 
van een referendum mogelijk te maken. Daarom is er een missie van de VN 
in het gebied maar nadat Marokko duidelijk had gemaakt het referendum 
niet langer te accepteren en bovendien de bestandslijnen schond is het 
bestand in november 2020 komen te vervallen.
Het Front Polisario heeft bij het Europees Hof van Justitie de Europese 
verdragen met Marokko die worden toegepast op het gebied van West-Sahara 
met succes aangevochten. Het Hof is van oordeel dat Marokko en 
West-Sahara afzonderlijk en gescheiden van elkaar zijn. De rechtsorde in 
West-Sahara is dus geen Marokkaanse orde. De bezetting door Marokko is 
een schending van het internationaal recht. Als er sprake kan zijn van 
rebellie is dan is dat van de koning van Marokko die rebelleert tegen de 
internationale rechtsorde. Die houding verklaart ook het Marokkaanse 
misbruik van migranten als drukmiddel tegen Spanje.

Hoogachtend,
namens enz.
Op 22-03-2022 om 17:33 schreef Frank Willems:
> Een brief aan Arjen van der Ziel, correspondent van dagblad Trouw, naar 
> aanleiding van zijn artikel over de veranderde Spaanse opstelling 
> tegenover Marokko van 22 maart. Zie daarvoor:
> https://www.trouw.nl/buitenland/spaanse-diplomatieke-stap-is-een-dreun-voor-rebellen-in-de-westelijke-sahara~b60beaa9/ 
> 
> 
> 
> -------- Doorgestuurd bericht --------
> 
> 
> 
> 
> T.a.v.: Dhr. A. van der Ziel
> 
> Dit is een mail n.a.v. uw bericht over West-Sahara (door u Westelijke 
> Sahara genoemd).
> 
> Vorig jaar heb ik met U gebeld, ik was toen o.a. "verbolgen" over uw 
> omschrijving van de Saharanen als "rebellen". In dat telefoongesprek was 
> u het met me eens dat onafhankelijkheids-strijders/vrijheids-strijders 
> een beter woord zou zijn.
> 
> Vandaag zijn opnieuw de Saharanen de "rebellen". Polisario is geen 
> "rebellengroep" (uw vocabulaire) maar een vrijheidsbeweging en is de 
> erkende vertegenwoordiger van het Saharaanse volk.
> 
> U noemt Algerije als "de plek waar de groep haar uitvalsbases heeft". 
> Dat is militaire terminologie. Veel Saharanen wonen in Algerije in 
> vluchtelingenkampen, gevlucht voor bombardementen van Marokko die zich 
> niet op Algerijns grondgebied wilde begeven. Het is de plek van de 
> Saharaanse regering in ballingschap.
> 
> U gebruikt denigrerende woorden voor de Saharanen. En u onthoudt zich 
> van een kwalificatie van Marokko: een koninklijke dievenbende. Dit is 
> niet denigrerend, dit is een feitelijke omschrijving. Met ook hier het 
> motto: kosten collectiviseren, baten privatiseren. De kosten voor de 
> militaire bezetting zijn voor het regeringsbudget, de winsten voor de 
> koning en een vriendenkliekje: de bezette grond is geprivatiseerd en de 
> koning-met-trawanten doet er aan tuinbouw. De opbrengst wordt ook naar 
> de EU geŽxporteerd, als "Marokkaans" produkt. Daarmee beloont de EU de 
> dievenbende met belastingkorting voor de export naar de EU.
> ===
> Tussenopmerking: de overeenkomst met Israel is treffend, ook daar wordt 
> de bezetter beloond met een associatieverdrag. Het verschil is dat 
> Israel voor de joodse inwoners een democratie is: de joodse bevolking is 
> dus onderdeel van de maffiabende (diefstal met geweld) en 
> mede-verantwoordelijk. Dat geldt niet voor de Marokkaanse bevolking, die 
> voor een deel zelf onderdrukt/gediscrimineerd wordt door de "democratie" 
> Marokko.
> 
> En overigens: de Marokkaanse militaire verdedigingswal is van 
> IsraŽlische makelij.
> ===
> 
> Je kunt weten wat de EU doet, je kunt niet zeker weten wat de motieven 
> zijn voor dat gedrag. Ik denk dat Marokko voor de EU Afrikaanse 
> vluchtelingen moet tegenhouden, de Marokkaanse koning is zo brutaal dat 
> ook te zeggen: "Geen gezeur meer over onze Zuidelijke Saharaprovincie, 
> of ik stuur een bulk vluchtelingen". Eťn keer is de toegang opengezet 
> naar de Spaanse enclave Ceuta.
> 
> Intussen profiteert ook Nederland van de diefstal van Saharaanse 
> grondstoffen en producten, verbouwd op Saharaanse grond. Zie: 
> www.wsrw.org <http://www.wsrw.org>.
> 
> Het bedroevendst van uw artikel vind ik, denk ik, dat internationaal 
> recht niet ťťn keer genoemd wordt.
> 
> De EU-regeringen hebben het graag over Europese waarden en respect voor 
> internationaal recht. Dit is onzin, een preek voor de zondag, en 
> doordeweeks schenden ze het recht zoals het ze uitkomt. Voor Marokko en 
> IsraŽl zijn achtereenvolgende Nederlandse regeringen graag bereid de 
> grondwet te schenden. En ach, er is toch geen journalist die er melding 
> van maakt.
> 
> 
> Zoals gezegd, ik heb uw telefoonnummer.
> Maar ik zal u niet lastigvallen door te bellen.
> 
> Wel hoop ik dat u deze mail met aandacht wilt lezen. Ik blijf hopen dat 
> we kwaliteitspers hebben, i.p.v. propganda waaruit essentiŽle feiten 
> worden weggelaten.
> 
> 
> Mw. F. Stavast
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara


Meer informatie over de West-Sahara maillijst