[West-Sahara] herhaald verzoek verbetering informatie West-Sahara

Frank Willems contact op west-sahara.nl
Do Aug 18 16:03:28 CEST 2022


Geachte mevrouw Monster, afdeling DAM,

Dank voor uw reactie op het verzoek om de informatie over West-Sahara te 
verbeteren en aan te passen.
Uw afwijzende reactie is slechts een verwijzing naar een webpagina over 
de totstandkoming van een reisadvies. Daaruit begrijp ik dat het 
reisadvies voor West-Sahara is opgesteld door de Nederlandse ambassade 
in Marokko. Dat verklaart het misleidend karakter van de informatie in 
uw reisadvies voor West-Sahara dat immers voor een deel door Marokko 
militair is bezet.
Waarom is er geen contact gezocht met Spanje, als de jure 
administrerende macht voor West-Sahara; met de regering van de 
Saharaanse republiek of het Front Polisario; en met de MINURSO, de 
Missie van de Verenigde Naties voor de organisatie van een referendum in 
West-Sahara?

Hierbij nogmaals het verzoek om het reisadvies voor West-Sahara aan te 
passen in die zin dat duidelijk is dat:
- West-Sahara niet wordt erkend als deel van Marokko terwijl het wel 
voor een deel door Marokko wordt bezet,
- het andere deel onder controle is van het Front Polisario,
- dit conform de informatie van MINURSO, de VN missie ter plaatse, die 
landkaarten beschikbaar heeft,
- dat de regering van de Saharaanse republiek niet wordt erkend door
het kabinet.
- Wat de veiligheid betreft dient u aan te geven dat er een 
oorlogstoestand heerst waarbij voor de luchtvaart een NOTAM is afgegeven.

Ook wat betreft de informatie over "Zakendoen in Westelijke Sahara" op 
de webpagina van de RVO hierbij het verzoek tot verbeteringen als volgt.
De openingszin is misleidend en onwaar want de voormalige Spaanse 
kolonie West-Sahara wordt NIET bestuurd "onder toezicht van de Verenigde 
Naties (VN)".
De bewering dat er een staakt-het-vuren heerst is, sinds het verbreken 
daarvan in november 2020, onwaar en misleidend.
De bewering op de pagina dat er economische activiteiten mogen 
plaatsvinden "op voorwaarde dat de opbrengsten van de activiteiten ten 
goede komen aan de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking" en dat "de 
rechtmatigheid van deze activiteiten afhangt van de wijze waarop deze 
verplichting wordt ge´mplementeerd" is misleidend. De rechtmatigheid van 
de economische activiteiten hangen immers af van de *toestemming* van de 
oorspronkelijke Sahrawi-bevolking.

Ik hoop en verwacht dat deze verbeteringen op de kortst mogelijke 
termijn zullen worden doorgevoerd.


met vriendelijke groet,
voor de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Frank Willems

Op 17-08-2022 om 12:39 schreef DAM:
> Geachte heer Willems,
> 
> Dank voor uw reactie op ons eerdere antwoord op uw vragen.
> 
> In uw reactie verzoekt u ons het reisadvies aan te passen. Het 
> reisadvies is bedoeld om Nederlanders die afreizen naar dit gebied te 
> informeren over de bestaande veiligheidsrisico’s. In dit geval doen we 
> dit doorin het reisadvies aan te gevendat er (hoge)veiligheidsrisico’s 
> zijn, waaronder niet ontplofte landmijnenen geweldsincidenten.Het 
> reisadvies wordt geactualiseerd indien de situatie verandert. Meer 
> informatie over de totstandkoming van een reisadvies vindt u hier: Hoe 
> wordt een reisadvies gemaakt? | Nederland Wereldwijd 
> <https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/hoe-reisadvies-gemaakt>.
> 
> Ten aanzien van het informeren van bedrijven geldt dat de pagina van RVO 
> is toegespitst op bedrijven of organisaties die economische activiteiten 
> willen ontplooien in het gebied. Informatie over actuele ontwikkelingen 
> of bijvoorbeeld over de zaak bij het Europees Hof die u noemt worden 
> niet op deze pagina bijgehouden of geactualiseerd. Ten aanzien van de 
> uitspraak van het Gerecht van de EU in de zaken tussen /Front Polisario/ 
> en de Raad loopt er nog een hoger beroep bij het EU Hof van Justitie.
> 
> In reactie op uw laatste vraag geef ik graag nogmaals aan dat de 
> verantwoordelijkheid voor de invulling van de OESO richtlijnen 
> -richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de /UN Guiding 
> Principles on Business and Human Rights/ na te leven aan bedrijven zelf 
> is. Ook is het aan bedrijven en organisaties te bepalen met welke 
> partners zij werken en welke contacten zij hiertoe onderhouden. Het 
> Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met betrekking tot activiteiten 
> van specifieke Nederlandse bedrijven dan ook geen contacten onderhouden 
> met de partijen die u noemt, waarbij ik tot slot nog opmerk dat de door 
> u benoemde regering van de Saharaanse republiek niet erkend wordt door 
> het kabinet.
> 
> Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Marleen Monster
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
> het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If 
> you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
> you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
> inherent in the electronic transmission of messages.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst