[West-Sahara] Fwd: Antwoord op uw mail

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Aug 18 14:29:44 CEST 2022


En hier is het antwoord op het verzoek de informatie over West-Sahara te 
verbeteren en met name om het reisadvies aan te passen.


-------- Doorgestuurd bericht --------
From: 	DAM <dam op minbuza.nl>
To: 	contact op west-sahara.nl <contact op west-sahara.nl>
Subject: 	Antwoord op uw mailGeachte heer Willems,

Dank voor uw reactie op ons eerdere antwoord op uw vragen.

In uw reactie verzoekt u ons het reisadvies aan te passen. Het 
reisadvies is bedoeld om Nederlanders die afreizen naar dit gebied te 
informeren over de bestaande veiligheidsrisico’s. In dit geval doen we 
dit doorin het reisadvies aan te gevendat er (hoge)veiligheidsrisico’s 
zijn, waaronder niet ontplofte landmijnenen geweldsincidenten.Het 
reisadvies wordt geactualiseerd indien de situatie verandert. Meer 
informatie over de totstandkoming van een reisadvies vindt u hier: Hoe 
wordt een reisadvies gemaakt? | Nederland Wereldwijd 
<https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/hoe-reisadvies-gemaakt>.

Ten aanzien van het informeren van bedrijven geldt dat de pagina van RVO 
is toegespitst op bedrijven of organisaties die economische activiteiten 
willen ontplooien in het gebied. Informatie over actuele ontwikkelingen 
of bijvoorbeeld over de zaak bij het Europees Hof die u noemt worden 
niet op deze pagina bijgehouden of geactualiseerd. Ten aanzien van de 
uitspraak van het Gerecht van de EU in de zaken tussen /Front Polisario/ 
en de Raad loopt er nog een hoger beroep bij het EU Hof van Justitie.

In reactie op uw laatste vraag geef ik graag nogmaals aan dat de 
verantwoordelijkheid voor de invulling van de OESO richtlijnen 
-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de /UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights/ na te leven aan bedrijven zelf 
is. Ook is het aan bedrijven en organisaties te bepalen met welke 
partners zij werken en welke contacten zij hiertoe onderhouden. Het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met betrekking tot activiteiten 
van specifieke Nederlandse bedrijven dan ook geen contacten onderhouden 
met de partijen die u noemt, waarbij ik tot slot nog opmerk dat de door 
u benoemde regering van de Saharaanse republiek niet erkend wordt door 
het kabinet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marleen MonsterOp 21-07-2022 om 12:32 schreef Frank Willems:
> In antwoord op de vragen over sleephopperzuiger Elbe heeft het 
> Ministerie van Buitenlandse Zaken een antwoord gestuurd. Hierbij de 
> reectie daarop.
> 
> 
> -------- Doorgestuurd bericht --------
> 
> Date: Thu, 21 Jul 2022 12:29:00 +0200
> Subject: Re: Antwoord op uw mail
> To: DAM <dam op minbuza.nl>
> 
> 
> Geachte mevrouw Monster,
> 
> Dank voor uw reactie waarin u uitleg geeft over de bedoeling van de 
> Rijksoverheid met de informatie over de situatie in de Westelijke 
> Sahara. Het is inderdaad belangrijk dat over West-Sahara correcte 
> informatie wordt gegeven vanwege de gevaren in het oorlogsgebied.
> 
> Dat er oorlog is in West-Sahara wordt door het ministerie van 
> Buitenlandse Zaken verzwegen in haar reisadvies. Dat advies is te vinden 
> in een paragraaf in het reisadvies voor Marokko. Een zelfstandig 
> reisadvies voor West-Sahara geeft BuZa niet en daarmee wordt de argeloze 
> lezer wijs gemaakt dat het een deel van Marokko betreft. De situatie in 
> het land wordt omschreven als gelijk aan dat in Marokko. Dat is 
> gevaarlijk en misleidend omdat West-Sahara, in tegenstelling tot 
> Marokko, een oorlogsgebied is waar Marokko gebruik maakt van 
> mijnenvelden en drones.
> Ik wil u vragen om het reisadvies aan te passen.
> 
> Wat de informatie van RVO betreft is het inderdaad van belang dat 
> bedrijven zich aan de richtlijnen MVO houden en om te beginnen aan de 
> regels van het internationaal en Europees recht. Het is daarom nodig dat 
> bedrijven correct worden ingelicht over de uitspraken van het Europees 
> Gerecht ter zake. Zou u ervoor kunnen zorgen dat het Nederlandse publiek 
> wordt ingelicht over de uitspraken van het Gerecht van de EU waarin is 
> bepaald dat West-Sahara een afzonderlijk staatkundige geheel is waardoor 
> de instemming van het Saharaanse volk bij economische activiteiten van 
> wezenlijk belang is.
> 
> Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken contact gezocht met Spanje, 
> als de jure administrerende macht voor West-Sahara; met de regering van 
> de Saharaanse republiek of het Front Polisario; en met de MINURSO, de 
> Missie van de Verenigde Naties voor de organisatie van een referendum in 
> West-Sahara; over de activiteiten die door Nederlandse bedrijven in 
> West-Sahara en de kustwateren worden uitgevoerd?
> 
> met vriendelijke groet,
> 
> Frank Willems
> 
> 
> Op 21-07-2022 om 10:05 schreef DAM:
>> Geachte heer Willems,
>>
>> Dank voor uw bericht, waarin u o.a. verwijst naar informatie van de 
>> rijksoverheid over de situatie in de Westelijke Sahara. Die informatie 
>> is bedoeld om bedrijven die activiteiten willen ontplooien in de 
>> Westelijke Sahara te wijzen op zaken waar zij rekening mee dienen te 
>> houden, zodat bedrijven zelf – met inachtneming van relevante 
>> regelgeving – hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 
>> voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de omgeving (mens en 
>> milieu) en bereid zijn daarover publiekelijk verantwoording af te 
>> leggen. De Nederlandse overheid verwacht van alle bedrijven in 
>> Nederland dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord 
>> ondernemen, onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale 
>> Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
>> na te leven. Op basis daarvan bepalen bedrijven en organisaties 
>> uiteindelijk zelf welke activiteiten zij ontplooien en met welke 
>> partners zij samenwerken.
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Marleen Monster
>>
>> Afdelingshoofd Noord-Afrika
>>
>> Ministerie van Buitenlandse Zaken
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> Help save paper! Do you really need to print this email?
>>
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien 
>> u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
>> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
>> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
>> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
>> aan het elektronisch verzenden van berichten.
>>
>> This message may contain information that is not intended for you. If 
>> you are not the addressee or if this message was sent to you by 
>> mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
>> message. The State accepts no liability for damage of any kind 
>> resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
>> messages.
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara


Meer informatie over de West-Sahara maillijst