[West-Sahara] brief over een eventueel hoger beroep CJEU

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma Okt 18 23:04:18 CEST 2021


Onderstaande brief is gestuurd aan de leden van de vaste kamer commissie 
Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, de heer T. de Bruijn.

    - - - -

We schrijven u naar aanleiding van de uitspraak van het Gerecht van de 
EU op 29 september 2021, inzake de nietigverklaring van de besluiten van 
de EU-raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst 
inzake duurzame visserij tussen de EU en Marokko en de wijziging van 
protocollen 1 en 4 bij de Associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko.

De nietigverklaring kan niet als een verrassing zijn gekomen. Het 
Gerecht heeft in wezen dezelfde redenering gevolgd als in 2016 en in 
2018 bij voorgaande uitspraken. We willen u beleefd verzoeken om geen 
steun te verlenen aan een hoger beroep tegen deze uitspraak dat slechts 
kan dienen om tijd te rekken.

In plaats daarvan vragen wij u om het voortouw te nemen om te komen tot 
een EU-beleid ten aanzien van West-Sahara dat in overeenstemming is met 
het Europese en internationale recht. Alleen in dat kader kan Nederland 
binnen Europa effectieve steun bieden aan de inspanningen van de VN om 
dit langdurige conflict op te lossen.

Het Gerecht van de EU heeft in de uitspraak de rechtspersoonlijkheid van 
het Front Polisario als internationaal erkende vertegenwoordiger van het 
volk van West-Sahara verduidelijkt. De uitspraak bevestigd opnieuw dat 
de status van West-Sahara afzonderlijk en onderscheiden is van Marokko 
en als zodanig moet worden beschouwd als een derde partij bij een 
overeenkomst tussen de EU en Marokko. Om de territoriale reikwijdte van 
een dergelijke overeenkomst tot het grondgebied van West-Sahara uit te 
breiden, is noodzakelijkerwijs de toestemming van het volk van 
West-Sahara via hun vertegenwoordiging vereist, zo stelde het Gerecht 
nogmaals, eraan toevoegend dat de raadpleging door de EU-instellingen 
niet aan die vereiste heeft voldaan.

Een hoger beroep zal de fundamentele rechtsbeginselen die aan de 
uitspraken van het Hof ten grondslag liggen niet veranderen. Daarom 
stellen wij dat het nu tijd is voor de EU om een samenhangend beleid 
inzake West-Sahara te gaan voeren dat in lijn is met het Europees recht, 
in plaats van dit nog eens 12 tot 18 maanden uit te stellen door middel 
van een beroep.
Alle betrokken partijen, zowel EU lidstaten als Marokko en West-Sahara, 
en het internationale bedrijfsleven hebben behoefte aan duidelijkheid en 
niemand gedijt bij de onzekerheid van een voortdurend betwist wettelijk 
kader.
Uiteindelijk is de EU zelf het beste gediend met het respecteren van de 
uitspraken van haar eigen rechtssysteem. Uit principe vinden wij het 
belangrijk dat de EU de rechtsstaat verdedigt.

We nemen nota van het bericht van de EU External Action Service waarin 
de benoeming van de heer Staffan de Mistura tot persoonlijk gezant van 
de secretaris-generaal van de VN voor West-Sahara wordt verwelkomt. Wij 
delen de hoop die wordt uitgesproken op vooruitgang in het door de VN 
geleide vredesproces voor West-Sahara.  Alleen een Unie die zich aan het 
Europees recht houdt, en niet langer de positie van de ene partij in het 
conflict versterkt ten koste van de andere, zal steun bieden aan de 
inspanningen van de heer De Mistura om zijn mandaat te vervullen. 
Uiteindelijk is dat in het voordeel van de Unie zelf.Hoogachtend,

Frank Willems, ir G.L.J. Beenker  Stichting Zelfbeschikking West-Sahara	
Sara Eyckmans 	 Western Sahara Resource Watch	


Meer informatie over de West-Sahara maillijst