[West-Sahara] Kamervragen SGP en CU over invoer

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma mei 3 22:58:28 CEST 2021


(ingezonden 3 mei 2021)

Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) aan de
ministers voor†Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en†van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over invoer van producten uit de
Westelijke Sahara via Marokko naar de EU

Kunt aangeven waarom het IsraŽl Producten Centrum uit Nijkerk is beboet
voor de etikettering van hun wijn uit de Westelijke Jordaanoever? Kunt u
aangeven waarom de manier waarop zij de herkomst van het product
omschrijven niet in overeenstemming is met geldende regels en
voorschriften?[1]

Is het eerder voorgekomen dat een bedrijf is beboet voor een verkeerde
omschrijving van de herkomst van een product? Zo ja, kunt u deze
gevallen omschrijven?

Voor welke gebieden met een betwistte of bezette status in de wereld
gelden de regels en voorschriften op grond waarvan het IsraŽl Producten
Centrum nu beboet is? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten
afkomstig uit het door Turkije bezette deel van Cyprus die mogelijk via
Turkije ingevoerd worden? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten
afkomstig uit de Krim die mogelijk via Rusland ingevoerd worden? Kunt u
een uitputtend overzicht geven van alle bezette gebieden waarvoor deze
regels en voorschriften van toepassing zijn?

Kunt u een document verstrekken met daarin de gegevens over de uitvoer
van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen, zoals
onderdeel is van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU
en Marokko?[2] Kunt u deze gegevens specificeren voor die producten die
in Nederland zijn ingevoerd?

Hoe zouden dergelijke producten geŽtiketteerd moeten worden?

Kunt u dergelijke gegevens ook overleggen over de overige gebieden waar
vraag 3 op doelt?

Welke gevolgen hebben de aangenomen moties-Voordewind c.s.[3] en
Bisschop-Van der Plas[4] voor het handhavingsbeleid van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit punt?

†

†

[1]†Nijkerk Nieuws, 18 april 2021, "IsraŽl Producten Centrum beboet door
NVWA",†nijkerk.nieuws.nl/nieuws/154404/israel-producten-centrum-beboet-door-nvwa/

[2] Zoals genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
leden Voordewind en Dik-Faber over het besluit Nr. 1/2020 van het
Associatiecomitť EU-Marokko van 16 maart 2020, 28 september 2020
(Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 201).

[3] Kamerstuk 35300-V, nr. 36.

[4] Kamerstuk 33835, nr. 188.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst