[West-Sahara] ##213987 Vraag Westelijke Sahara

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jun 16 12:22:42 CEST 2021


Geachte heer Abader,


Dank voor uw antwoorden. Die roepen meer vragen op. Het staakt-het-vuren
dat in is 1991 overeengekomen is verbroken sinds 13 november vorig jaar.
Sindsdien zijn er berichten, van beide zijden in het conflict, over
gewapende schermutselingen in West-Sahara en in het zuiden van Marokko.
Wanneer gaat de RVO de informatie over de stand van zaken aanpassen?

Nederland stelt zich neutraal op in het conflict. Dat is een mooi
streven, hoewel de wapenleveranties aan de ene partij bij de andere
partij niet als een typisch neutrale handeling zal kunnen worden gezien.
Ik bedoel de verkoop van fregatten, nachtzichtkijkers en
vuurleidingsapparatuur aan Marokko.
Er wordt verder samengewerkt met de Marokkaanse strijdkrachten in het
kader van de militaire oefening African Lion.
Kunt u aangeven hoe daarmee de VN door Nederland wordt gesteund bij de
pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen?

Met vriendelijke groet,

Frank Willems
Op 16-06-2021 om 11:45 schreef Abader, A.M. (Mansour):
> Geachte heer Willemse,
> 
>  
> 
> Naar aanleiding van uw vragen over Westelijke Sahara stuur ik u hierbij
> meer informatie.
> 
>  
> 
> */Volgens uw informatie wordt de Westelijke Sahara "bestuurd onder
> toezicht van de Verenigde Naties (VN)."/**/
> Wat bedoelt u daarmee?
> /*De Westelijke Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend
> gebied (non-self governing territory). Marokko is geen
> bestuursautoriteit als bedoeld in het Handvest van de Verenigde Naties,
> maar oefent feitelijk gezag uit in een groot deel van de Westelijke
> Sahara. Tot 1991 vond er een gewapende strijd plaats in het gebied
> tussen Marokko en de verzetsbeweging Frente Polisario. In dat jaar werd
> een staakt-het-vuren afgekondigd. Sindsdien bemiddelt de VN tussen beide
> partijen.
> 
> */
> Volgens uw informatie stellen Nederland en de EU "zich neutraal op in
> het conflict tussen Marokko en Frente Polisario en erkennen de
> wederzijdse claims op het gebied niet."/*
> 
> */Wat is reden om voor Nederland om de claim van Frente Polisario niet
> te erkennen?/**//*
> 
> Nederland stelt zich neutraal op in het conflict. Nederland steunt de VN
> bij de pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen.
> 
>  
> 
>  
> 
>  
> 
> Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.
> 
>  
> 
> Met vriendelijke groeten/With kind regards,
> 
>  
> 
> *Mansour Abader *
> 
> Market advisor International Business
> 
> Netherlands Enterprise Agency, RVO.NL
> 
> Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag (bezoekadres)
> 
> Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
> 
> T +31 88 042 1298
> 
> M:+31625708004
> 
> F +31 88 042 9023
> 
> Mansour.abader op rvo.nl <mailto:Mansour.abader op rvo.nl>
> 
>  
> 
> De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam,
> Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst