[West-Sahara] African Lion

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jun 2 09:56:44 CEST 2021


Geachte heer de Bock,

In vervolg op mijn telefonische vraag deze nogmaals per mail.
Op welke wijze zijn de officieren die worden uitgezonden om deel te
nemen aan de oefening African Lion voorgelicht over de politieke
situatie waarin zij gaan deelnemen? Hoe wordt uitgelegd dat de deelname
niet ongrondwettelijk is?

Achtergrond van deze vraag is dat Spanje heeft afgezien van deelname aan
de oefening omdat het daarmee de soevereiniteit van Marokko over
West-Sahara zou bevestigen in navolging van deze bevestiging door
voormalig president Trump van de USA.
De Nederlandse grondwet is ingebed in het internationaal recht. Volgens
de betreffende uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie is de
claim van Marokko op West-Sahara niet geldig.

Gisteren heb ik contact gehad met voorlichting van het ministerie van
Defensie en ik kreeg niet de indruk dat wordt begrepen wat de politieke
situatie rond West-Sahara is. Hoe worden de Nederlandse militairen
voorgelicht door Buitenlandse Zaken over West-Sahara?


Hoogachtend
Frank Willems

Meer informatie over de West-Sahara maillijst