[West-Sahara] antwoord PvdD vragen over African Lion

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Aug 6 13:10:21 CEST 2021


Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de Ministers van Defensie en van
Buitenlandse Zaken over de Nederlandse deelname aan een militaire 
oefening
in de Westelijke Sahara (ingezonden 2 juni 2021).

Antwoord van Minister Bijleveld-Schouten (Defensie), mede namens
Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 2 juli 2021)

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat Nederland deelneemt aan de militaire oefening
«African Lion 21»?
Antwoord 1
Ja, Nederland neemt op uitnodiging van United States Army Europe and
Africa (USAREURAF) deel aan de oefening JOINT AFRICAN LION 21.

Vraag 2
Klopt het dat deze oefening zich deels afspeelt in de bezette Westelijke
Sahara?
Antwoord 2
Nee, de in opdracht van United States Africa Command (USAFRICOM) door
USAREURAF georganiseerde oefening JOINT AFRICAN LION 21 vindt volgens
USAFRICOM niet plaats in de Westelijke Sahara.

Vraag 3
Zo ja, wat betekent deze Nederlandse deelname met betrekking tot het 
feit
dat Nederland de Westelijke Sahara niet erkent als Marokkaans gebied?
Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2. Deelname aan de oefening JOINT AFRICAN
LION 21 heeft geen gevolgen voor het Nederlandse standpunt ten aanzien
van de Westelijke Sahara. Nederland stelt zich neutraal op in de kwestie 
en
steunt de VN bij de pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing 
te
komen.

Vraag 4
Met welke overheid of gezag is er een overeenkomst gesloten over het
houden van deze oefening?
Antwoord 4
Nederland neemt op uitnodiging deel aan de oefening en heeft geen rol
gehad in het organiseren van de randvoorwaarden. Derhalve zijn geen 
eigen
overeenkomsten afgesloten met overheden of gezagen. De oefening vindt
plaats in Marokko, Tunesiė en Senegal. Nederland heeft Marokko wel 
middels
een Note Verbale geļnformeerd over de deelname en deelnemers aan de
oefening, gezien Nederlandse militairen deelnemen aan het deel van de
oefening dat in Marokko plaatsvindt.

Vraag 5
Is de officiėle vertegenwoordiging van de Sahrawi-bevolking 
geconsulteerd
bij de beslissing om de oefening plaats te laten vinden in de Westelijke
Sahara alsmede het Nederlandse besluit om deel te nemen aan de oefening?
Antwoord 5
Nee, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 6
Heeft Nederland deelgenomen aan eerdere edities van «African Lion»?
Hoeveel van deze edities vonden plaats in de Westelijke Sahara?
Antwoord 6
Ja, sinds 2014 heeft Nederland aan enkele edities van JOINT AFRICAN LION
deelgenomen. Geen van deze edities vond plaats in de Westelijke Sahara.

Vraag 7
Is de Kamer vooraf geļnformeerd over deelname aan deze oefening? Zo ja,
op welk moment is dit gebeurd?
Antwoord 7
Nee, het is niet gebruikelijk om de Kamer over de Nederlandse deelname 
aan
militaire oefeningen te informeren.

Vraag 8
Klopt het dat Spanje vanwege het omstreden karakter van de oefening van
deelname afziet?
Antwoord 8
Het kabinet laat zich niet uit over de inzet van partners.

Vraag 9
Klopt het dat er maar twee andere Europese landen zijn die deelnemen aan
de oefening? Waarom doen andere Europese landen niet mee?
Antwoord 9
Het kabinet laat zich niet uit over de inzet van partners.

Vraag 10
Hoe verhoudt deze oefening zich tot de door Nederland gesteunde 
doelstellingen van de VN dat er een referendum moet komen om de 
toekomstige
status van de Westelijke Sahara te bepalen?
Antwoord 10
Zie het antwoord op vraag 2 en vraag 3.

Vraag 11
Bent u, gezien de Nederlandse positie omtrent de status van de 
Westelijke
Sahara, bereid om huidige en toekomstige deelname aan deze jaarlijks
terugkerende oefening te heroverwegen zolang deze plaatsvindt in de
Westelijke Sahara?
Antwoord 11
Zie het antwoord op vraag 2. Per oefening wordt onderzocht of de 
doelstellingen van meerwaarde zijn voor de operationele gereedheid van 
de Nederlandse Krijgsmacht en passen binnen het Nederlands buitenlands 
beleid.
Voor toekomstige deelname blijft dit het uitgangspunt.


bron: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D26984
Meer informatie over de West-Sahara maillijst