[West-Sahara] contact F. Polisario

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Vr Nov 27 13:07:21 CET 2020


Goedendag Dave, Stefanie en Anke,

Op het antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het verzoek
voor een onderhoud inzake de oorlogssituatie in West-Sahara, dat ik een
week geleden heb doorgestuurd namens de vertegenwoordiger van het Front
Polisario in Nederland, wordt nog gewacht.

Ik heb een aanvullende vraag. Het reisadvies voor Marokko en West-Sahara
van het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet aangepast.
Waarom niet?


Hoogachtend,
F. Willems
Stichting Zelfbeschikking West-SaharaOp 20-11-2020 om 10:52 schreef Nieuwenhof, Dc-van-den:
> Hoi Stefanie kun jij dit oppakken? Voorheen ontving Luc vertegenwoordiger Polisario.
> 
> Groet, Dave
> 
> -----Original Message-----
> From: COM-Liaison <COM-Liaison op minbuza.nl>
> Sent: vrijdag 20 november 2020 10:39
> To: Nieuwenhof, Dc-van-den <dc-van-den.nieuwenhof op minbuza.nl>
> Cc: Frank Willems <fwillems op antenna.nl>
> Subject: RE: contact F. Polisario
> 
> Beste Dave,
> 
> Zie onderstaande mail. Ik ontving deze na telefonisch contact met de heer Frank Willems van de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara. Hij had voorheen contact met je voorganger, maar het lukte hem tot nu toe niet om contact te krijgen.
> 
> Mijn verzoek aan jou is om (telefonisch of per e-mail) contact met de heer Willems te zoeken.
> 
> Alvast hartelijk dank, en prettig weekend!
> 
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> Anke Freese-van Rossum
> Liaison-officer Burgervragen
> 
> ........................................................................
> Ministerie van Buitenlandse Zaken
> Directie Communicatie
> Postbus 20061 | 2500 EB | 's-Gravenhage
> ........................................................................
> com-liaison op minbuza.nl
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Frank Willems <fwillems op antenna.nl>
> Sent: donderdag 19 november 2020 15:11
> To: COM-Liaison <COM-Liaison op minbuza.nl>
> Cc: Hafdallah Bachir <hafdallah2007 op gmail.com>
> Subject: contact F. Polisario
> 
> Geachte mevrouw Freese, beste Anke,
> 
> Omdat de vertegenwoordiger van het Front Polisario op het moment wegens
> familie omstandigheden niet in Nederland is, verzoekt het hoofd van de
> vertegenwoordiging in Europa, de heer Oubi Bouchraya Bachir, in zijn
> plaats om een onderhoud met de verantwoordelijke(n) bij het Ministerie
> van Buitenlandse Zaken om een toelichting te kunnen geven op de
> oorlogssituatie in West-Sahara. Hij is komende week in Nederland maar
> het onderhoud kan ook via een video conferentie plaatsvinden.
> Ik ben u zeer erkentelijk als u mijn boodschap op de juiste plaats kunt
> bezorgen.
> 
> 
> Hoogachtend,
> 
> Frank Willems
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> +06 440 50 975
> 
> 
> ________________________________
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst