[West-Sahara] Fwd: West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Feb 18 14:09:54 CET 2020


De kamercomissie die onderzoek doet naar ongewenste buitenlandse invloed
heeft een berichtje gekregen over West-Sahara.

-------- Doorgestuurd bericht --------


Geachte Commissie,

Met betrekking tot de vraag of er ongewenste be´nvloeding is uit onvrije
landen wil ik u het volgende melden over ongewenste inmenging door Marokko.

De ambassade van het Koninkrijk Marokko heeft in het geheim een verslag
laten maken over een huiskamer vergadering in Den Haag, waarbij zij niet
was uitgenodigd, en ik aanwezig was. De vergadering stond in het teken
van de solidariteit met het door Marokko onderdrukte volk van
West-Sahara. Zie bijlage. Deze spionage is ten dienste van de
beinvloeding van de Hederlandse solidariteit met het volk van West-Sahara.

Marokko houdt een groot deel van West-Sahara bezet en de annexatie van
het gebied is het belangrijkste politieke doel van het land dat in het
buitenlandbeeid centraal staat. Ook het migratie beleid, en het
mensenrechtenbeleid en de drugs- en terreurbestrijding zijn onderschikt
aan dat doel.

Een ander geval van be´nvloeding betreft een gratis brochure die in de
zomer van 2011 verscheen op een website van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met de titel "Jihadisme in
Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko
Haram". De brochure is geschreven door dr. Th.B.F.M. Brinkel verbonden
aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie
Academie, en mw. S. Ait-Hida, verbonden aan de Faculteit
Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden. De brochure bevat
Marokkaanse propaganda die is gericht tegen de volksbevrijdingsfront van
West-Sahara, Polisario, dat lasterlijk in verband wordt gebracht met
terrorisme. Ik heb hierover de vaste kammercommissie van
Buitenlandse Zaken ingelicht, maar dat heeft verder tot niets geleid. Ik
wil u hierbij nogmaals wijzen op de brochure die Marokkaanse
anti-Sahrawi propaganda bevat. Ik verzoek u, zo mogelijk, stappen te
ondernemen om de brochure van het web te halen.

De Marokkaanse propaganda is ook gebaat bij verwarring en onzin. De
overheid verspreid ook deze, onder andere op de webpagina van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat de volgende onzin:
"De voormalige Spaanse kolonie Westelijke Sahara is het enige gebied in
Afrika dat wordt bestuurd onder toezicht van de Verenigde Naties (VN)."
Ik verzoek u, als u daar de kans toe ziet, deze nonsens te laten
verwijderen.

Ook wil ik u wijzen op het opmerkelijke feit dat zowel de Douane als de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit geen uitvoering wil geven aan de
uitspraken van het Europees Hof van Justitie inzake de invoer van
producten uit West-Sahara, die u bekend zal zijn. Een voorbeeld daarvan
is het schip Oramalia dat een lading visolie rechtsreeks uit West-Sahara
naar de Rotterdamse haven heeft gebracht. Ik heb daarvan melding gemaakt
bij zowel de Douane als de Voedsel en Warenautoriteit. De Douane
reageert in het geheel niet, de NVWA laat merkwaardigerwijs weten
akkoord te zijn met de vermelding van Marokko als herkomst.
Omdat de Douane de foutieve herkomstvermelding van producten uit
west-Sahara door de vingers ziet zijn de cijfers van het CBS over de
invoer uit West-Sahara volstrekt onbetrouwbaar.
Dit is niet anders te verklaren dan door de invloed van Marokko.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en ik wens u veel succes
bij uw onderzoek.


Hoogachtend

Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: Mahjoub1.pdf
Type: application/pdf
Grootte: 74763 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20200218/dc3ea103/attachment-0001.pdf>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst