[West-Sahara] Fwd: FW: FW: herkomst lading Oramalia

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Dec 23 11:11:51 CET 2020


Het tankschip Oramalia heeft ondertussen weer koers gezet naar het
zuiden. De bestemming zoals die wordt aangegeven is nu Lissabon.
Het blijft omnduidelijk wat er hier is gelost en voor welk bedrijf.
Vertom reageert mistig en agressief op de aantijgingen.


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: FW: FW: herkomst lading Oramalia
Datum: Tue, 22 Dec 2020 15:57:41 +0000
Van: Arjan de Jong <arjan op vertom.nl>
Aan: fwillems op antenna.nl <fwillems op antenna.nl>
CC: Maurice Lelieveld <maurice op vertom.nl>, Sifra 't Jong <sifra op vertom.nl>

Geachte heer Willems,

Bedankt voor uw nadere uitleg omtrent West-Sahara.

Helaas is het u niet helemaal duidelijk wat een haven agent doet. U bent
van mening dat wij verantwoordelijk zijn voor de formaliteiten van de
lading. Dit is feitelijk onjuist. Uw aantijging dat wij medewerking
zouden verlenen aan de herkomst van een product dat in een oorlogsgebied
is ontvreemd, mist iedere rechtsgrond. Feitelijk is dit laster en hoop
niet dat dit de werkwijze is van uw stichting.

In hoeverre uw beweringen juist zijn, kunnen wij niet toetsen. Wij
zullen uw mail doorzenden naar onze cliŽnte. Echter bestaat hier bij u
eveneens onwetendheid. Wij verlenen een dienst aan een rederij. Deze
overeenkomst is omgeven met diverse voorwaarden waaronder geheimhouding.
Civielrechtelijk zijn we daar gewoon aangehouden en uit dien hoofde
kunnen wij de naam van de cliŽnte niet aan u geven. Het zou geen
positieve impact op de samenleving geven als wij onszelf boven de wet
gaan stellen. In ons democratische rechtstaat zijn er genoeg
mogelijkheden om misstanden aan de kaak te stellen. Indien u overtuigd
bent van uw gelijk adviseer ik die weg te bewandelen en geen
ongefundeerde aantijging aan ons adres.

Nogmaals wij zullen uw e-mail doorzenden aan onze cliŽnte en hun reactie
met u delen.

Hoogachtend,
Namens Vertom Agencies B.V.


A.A.H. de Jong

-----Original Message-----
From: Frank Willems <fwillems op antenna.nl>
Sent: maandag 21 december 2020 14:04
To: Arjan de Jong <arjan op vertom.nl>
Cc: Maurice Lelieveld <maurice op vertom.nl>; Sifra 't Jong <sifra op vertom.nl>
Subject: Re: FW: herkomst lading Oramalia

Geachte heer de Jong,

Vriendelijk dank voor uw antwoord.
Uit uw onderzoek is naar voren gekomen dat uw klant meent zich aan de
geldende EU wet en regelgeving te houden. Dat is niet het geval.

Er bestaat geen verband tussen het feit dat West-Sahara op de VN-lijst
van niet-zelfbesturende gebieden staat en de zorg dat de lokale
bevolking niet wordt geschaad door handelsactiviteiten. De lokale
bevolking in het door Marokko bezette deel van West-Sahara, van waaruit
het schip Oramalia naar Nederland is gevaren, bestaat in meerderheid uit
Marokkaanse kolonisten. Het is voor uw klant niet nodig om hen speciale
aandacht te schenken want noch de VN, noch het Europees parlement vraagt
daar om.

Het is wel nodig om te zorgen dat voor de exploitatie van de natuurlijke
rijkdom in het gebied toestemming wordt gevraagd aan de oorspronkelijke
bevolking van het gebied en dat die oorspronkelijke bevolking, als
toestemming wordt verleend, deelt in de opbrengst.

De oorspronkelijke bevolking van West-Sahara is in het bezette deel van
West-Sahara in de minderheid en wordt niet vertegenwoordigd door
Marokkaanse autoriteiten. Voor een groot deel is de oorspronkelijke
bevolking verjaagd en leeft in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij
worden vertegenwoordigd door de regering van de Saharaanse republiek.
(Democratisch Arabische Republiek Sahara, DARS.) Toestemming voor handel
in grondstoffen uit het gebied kan worden verleend door de regering van
DARS zoals bevestigd in uitspraken van het Europees Hof van Justitie en
het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika.

Uw klant vervoert lading vanuit West-Sahara naar Nederland en Vertom is
daarbij verantwoordelijk voor de formaliteiten waarbij de herkomst van
de lading is veranderd in de onjuiste vermelding "Marokko".
De administratieve medewerking aan het verdoezelen van de herkomst van
een product dat in een oorlogsgebied is ontvreemd heeft geenszins een
positieve impact op de samenleving, zoals Vertom beoogt.
Het is te begrijpen dat uw klant anoniem wenst te blijven maar een
beroep op de privacy is misplaatst.

Indien de ontvangende partij ook anoniem wenst te blijven wil ik u
verzoeken om de genoemde bezwaren aan hen mee te delen.
Ik ben overigens graag bereid om de zaak verder met hen te bespreken.


Hoogachtend,

F. Willems
Stichting Zelfbeschikking West-SaharaOp 18-12-2020 om 16:33 schreef Arjan de Jong:
>> 
> Geachte heer Willems,
> 
>> 
> Ik heb uw e-mail ontvangen van mijn collega de heer S. Mos. Daarbij 
> heb ik kennis genomen van de inhoud van uw e-mail. Ter voorkoming van 
> mis verstanden wij zijn havenagent van het zeeschip M.V. Oramalia, 
> hetgeen impliceert dat wij de vertegenwoordiger van de rederij zijn in 
> de haven van Amsterdam. Wij vervullen hierbij administratieve en 
> andere formaliteiten wanneer het schip de haven binnenkomt. Het 
> controleren van de herkomst van de lading hoort daar niet bij. Hiertoe 
> zijn we officieel niet eens bevoegd.
> 
>> 
> Zoals gesteld is onze klant de rederij. Op grond van 
> privacy/geheimhouding kunnen wij deze niet onthullen. Wat ik u wel kan 
> verzekeren dat onze klant een gerenommeerde rederij is, die zich aan 
> de geldende EU wet en regelgeving houdt. Betreffende klant heeft onze 
> compliance screening doorstaan, deze screening is o.a. gebaseerd op EU 
> en OFAC lijsten. Uiteraard hebben wij onze klant met uw bemerking 
> geconfronteerd en zij hebben ons als volgt bericht.
> 
>> 
> “We are aware that Western Sahara is an area on the UN list of 
> non-autonomous territories, which is why there is a need to pay 
> special attention to engagement in the area to ensure that commercial 
> activities do not harm the local population. In this connection, we 
> will keep abreast of the statements and recommendations that come 
> from, among others, the EU Parliament and the UN on Western Sahara.”
> 
>> 
> In hoeverre het hier een product betreft uit een omstreden gebied, 
> kunnen wij niet toetsen en ligt buiten onze bevoegdheid. Daarnaast 
> onderkent onze klant de kwestie en stelt zij dat ze heeft gehandeld 
> binnen de geldende wet- en regelgeving. In dit kader duidt niets erop 
> dat het hier om producten uit een omstreden gebied betreft. Mocht de 
> herkomst toch onverhoopt omstreden zijn dan zal u zich moeten wenden 
> tot de ontvangende partij. Deze is de enige die hiervan daadwerkelijk 
> op de hoogte is.
> 
>> 
> Wij hopen u hiermee duidelijk gemaakt te hebben wat onze functie is en 
> de dienstverlening die we leveren en dat er geen causaliteit dan wel 
> wetenschap bestaat met de herkomst van de lading.
> 
>> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Vertom UCS Holding B.V.
> 
>> 
>> 
> A.A.H. de Jong
> 
> CEO
> 
>> 
>> 
>> 
> 
> *From :*Frank Willems (fwillems op antenna.nl
> <mailto:fwillems op antenna.nl>) *To :* (agency op vertom.nl
> <mailto:agency op vertom.nl>) - Sara Eyckmans (coordinator op wsrw.org
> <mailto:coordinator op wsrw.org>) *Subject :* herkomst lading Oramalia 
> *Date :* 17/12/2020 13:14:47
> 
> t.a.v. De heer Stefan Mos,
> 
>> 
> Geachte,
> 
>> 
> Het tankschip Oramalia †(IMO: 9392640, MMSI 236112003) is aangekomen 
> in
> 
> de Usselincxhaven in Amsterdam. Het schip heeft een lading uit
> 
> West-Sahara aan boord. Op de ladingspapieren staat de onjuiste
> 
> herkomstvermelding "Marokko". Daarvan is melding gemaakt bij de
> 
> belastingdienst.
> 
> Het schip is geladen in Al Ajoen (Laayoune), de hoofdstad van
> 
> West-Sahara die ligt in het door Marokko bezette deel van West-Sahara.
> 
> Op 13 november 2020 is het bestand, dat van kracht was sinds 1991 om 
> een
> 
> referendum mogelijk te maken, door Marokko verbroken. Sindsdien zijn 
> er
> 
> dagelijks oorlogshandelingen in het gebied.
> 
> De activiteit van de Oramalia betreft vervoer vanuit een oorlogsgebied.
> 
>> 
> Ik verzoek u een onderzoek in te stellen om te bepalen in hoeverre de
> 
> activiteiten van de Oramalia passen bij Vertom B.V. Heeft het vervoer
> 
> vanuit het oorlogsgebied van een product waarvan de herkomst omstreden
> 
> is een positieve impact op de samenleving, zoals Vertom beoogt?
> 
>> 
>> 
> Hoogachtend,
> 
>> 
> F. Willems
> 
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst