[West-Sahara] Transavia

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Dec 23 09:41:05 CET 2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij treft u het verweerschrift aan van Transavia Airlines C.V.
(hierna: ‘Transavia’), in bovengenoemd dossier.

Transavia betwist dat er sprake zou zijn van adverteren in strijd met de
Nederlandse Reclame Code. Transavia licht hieronder toe waarom.

Ten eerste verkoopt Transavia op dit moment geen vluchten naar Dakhla.
De heer Willems heeft een kopie van de website van Transavia bijgevoegd
die lijkt te zijn gemaakt op 14-12-18. Ook op het moment dat de heer
Willems, zoals hij in zijn klacht aangeeft, op de website heeft gekeken
(30-11-2020), verkocht Transavia overigens geen vluchten naar Dakhla.
Alleen om die reden kan er al geen sprake zijn van misleidende reclame.
Iets kan pas misleiding zijn als onjuiste inf ormatie een consument
kan overhalen tot het aangaan van een transactie die deze bij juiste inf
ormatie niet was aangegaan. Aangezien er geen vluchten in de verkoop
stonden, kon er ook geen transactie worden gesloten. Er kan dus ook geen
sprake zijn van misleiding.

Los van het voorgaande, Transavia bedrijf t geen politiek. Transavia is
een luchtvaartmaatschappij. Dakhla wordt veelal aangeduid als stad in
Marokko in de reiswereld en op het internet. Door hierbij aan te
sluiten, misleidt Transavia de consument geenszins – mocht er al sprake
zijn/zijn geweest van vluchten die ook daadwerkelijk werden verkocht
(wat niet het geval was.) Ook om die reden kan er geen sprake zijn van
misleiding of strijd met de Nederlandse Reclame Code. Ook dat er geen
‘waarschuwing’ zou zijn gegeven rechtvaardigt in zichzelf (als al
vluchten zouden worden verkocht) niet het oordeel dat er sprake zou zijn
van adverteren in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Dat neemt niet weg dat Transavia geen oog heeft voor de opmerking van de
heer Willems. Hoewel er geen sprake is van misleiding en adverteren in
strijd met de Nederlandse Reclame Code, heeft Transavia de pagina waar
de heer Willems aan refereert, verwijderd. Dit aangezien er geen
vluchten plaatsvinden of gepland staan en boekbaar zijn naar Dakhla.

Transavia kan uit de klacht overigens niet af leiden of de heer Willems
eerst geprobeerd heeft hierover contact op te nemen met Transavia. Mocht
dat niet gebeurd zijn, dan adviseren wij de heer Willems in toekomstige
gevallen eerst rechtstreeks contact op te nemen met Transavia. Mogelijk
had dat al tot een oplossing geleid en was de weg naar de Reclame Code
Commissie niet nodig geweest.Mocht nadere toelichting nodig zijn, dan is
Transavia daar uiteraard toe bereid.

Met vriendelijke groet,
Transavia
Max de Geus
General Counsel

Op 10-12-2020 om 14:22 schreef Frank Willems:
> Bij de Reclame Code Commissie is een klacht ingediend tegen Transavia
> vanwege de aanbieding van "Goedkope vliegtickets Dakhla vanaf € 69 "
>  https://www.transavia.com/nl-NL/bestemmingen/marokko/dakhla/
> 
> Dakhla is geen stad in Marokko maar in West-Sahara, een conflictgebied
> waar het staakt-het-vuren dat sinds 1991 van kracht was, sinds 13
> november 2020 is verbroken.
> 
> Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft in 1975 bevestigd dat
> West-Sahara geen Marokkaans gebied is.
> (Zie: https://www.icj-cij.org/en/case/61/summaries
> Zie ook :
> https://ecer.minbuza.nl/-/visserijverdrag-eu-marokko-geldt-niet-voor-westelijke-sahara
> )
> 
> Op de Safe Airspace Conflict Zone & Risk Database staat sinds kort de
> volgende waarschuwing:
> Risk Level: Three - Caution
> A new conflict zone is emerging in Western Sahara. The country is split
> down the middle - Morocco controls the west, and the region's
> independence movement, the Polisario, controls the east. The Polisario
> declared war on Morocco this week. The FAA Threat Analysis Division has
> since published a note warning that the Polisario likely have access to
> anti-aircraft weaponry which may pose an inadvertent risk to civil
> aircraft up to FL120. Western Sahara does not control its own airspace -
> it falls within both the GCCC/Canarias and the GOOO/Dakar FIRs, which
> may complicate airspace management should the conflict escalate.
> GCCC/Canarias FIR has issued a warning for all aircraft to stay
> above FL200, and the FAA advise aircraft operating in the region is to
> stay in touch with ATC and be prepared for possible airspace
> restrictions and reroutes.
> ( bron: https://safeairspace.net/western-sahara/ )
> 
> Het is misleiding om toeristen naar Marokko te lokken terwijl het in
> werkelijkheid een illegaal bezet gebied betreft, bovendien wordt niet
> gemeld dat voor de vliegreis een waarschuwing is afgegeven.
> 
>   ------------------
> 
> Betreft: Transavia
> 
> Hierdoor bevestig ik de ontvangst van uw e-mail d.d. 3 december jl.
> inzake een klacht tegen bovengenoemde reclame. Uw klacht is in
> behandeling genomen. Een kopie van uw e-mail is aan de adverteerder
> toegestuurd. De adverteerder is in de gelegenheid gesteld schriftelijk
> op uw klacht te reageren.
> 
> De Reclame Code Commissie zal het dossier behandelen in één van haar
> volgende zittingen. Omtrent de datum ontvangt u spoedig nader bericht.
> 
> Indien u uw standpunt mondeling wenst toe te lichten, verzoek ik u dat
> binnen 10 dagen na heden aan het secretariaat te laten weten. Mocht u
> zich ter zitting willen laten vertegenwoordigen, dan verzoek ik u ons de
> personalia van de betreffende persoon/personen door te geven. Opgave van
> het tijdstip van behandeling ontvangt u zodra u meedeelt dat u aanwezig
> wenst te zijn.
> 
> 
> Voor informatie betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie
> en het College van Beroep, alsmede de tekst van de Nederlandse Reclame
> Code verwijs ik u naar onze website http://www.reclamecode.nl/NRC.
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Secretariaat Stichting Reclame Code
> 
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst