[West-Sahara] Kamervragen SP

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Dec 3 22:13:03 CET 2020


Gedeelte uit een verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de
geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van
de Raad Buitenlandse Zaken van 7 december 2020, gevonden op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2020D49904&id=2020Z23689

--------

Westelijke Sahara
De leden van de SP-fractie vragen de minister in te gaan op de recente
ontwikkelingen in de Westelijke Sahara, waar, na een bestand van bijna
dertig jaar opnieuw geweld is opgelaaid tussen Marokko en het Polisario
Front. Klopt het dat de aanleiding voor deze geweldsescalatie is gelegen
in geweld van Marokkaanse autoriteiten tegen demonstranten in bezet
gebied? Kan de minister ook uitleggen waarom dit niet op de agenda van
de Raad staat? Hoe kijkt de minister aan tegen het opgelaaide conflict?
Worden partijen opgeroepen om de wapens te laten zwijgen? Als dat niet
het geval is, waarom dan niet?

    56. Antwoord van het kabinet
Het optreden van het Marokkaanse leger op 13 november jl. is een reactie
op de blokkade van de grensovergang tussen de Westelijke Sahara en
MauritaniŽ, ter hoogte van Guerguerat. De recente ontwikkelingen in de
bufferstrook zijn zorgelijk geweest. De Secretaris-Generaal van de VN,
Antůnio Guterres, heeft zich ervoor ingezet escalatie te voorkomen. Hoge
Vertegenwoordiger Borrell, sprak op 15 november jl. met de ministers van
Buitenlandse Zaken van Marokko en Algerije. In die gesprekken riep hij
op tot respect voor het staakt-het-vuren in de Westelijke Sahara, behoud
van bewegingsvrijheid en grensoverschrijdende handel in het gebied van
El Guerguerat, en een terugkeer naar het VN-geleide proces. Het kabinet
schaart zich achter deze oproepen.

--------

Opmerking: een terugkeer naar een staakt het vuren is niet mogelijk. Het
bestand had tot doel om een referendum te organiseren. Marokko wil geen
referendum en daarmee is het bestand dus doelloos geworden.
Op dit moment zou een bestand alleen voor Marokko en Europa zin hebben
omdat daarmee de ongehinderde exploitatie van de grondstoffen in het
conflictgebied mogelijk wordt gemaakt. Een bestand kan zin hebben voor
het Polisario als bv. de mensenrechten voor de bewoners in het bezette
gebied worden gewaarborgd maar ook dat willen Marokko en EU niet.
Marokko en de EU willen helemaal niets toegeven.

Frank


Meer informatie over de West-Sahara maillijst