[West-Sahara] Lagere tarieven voor stimuleren ontwikkeling Westelijke Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Jan 21 12:55:12 CET 2019


Er is een voorstel aangenomen door het Europees parlement om een
uitspraak van het Europees Hof opzij te schuiven. Deze paradoxale
toestand is de schuld van het Polisario.

Jarenlang hebben Europese bedrijven, vooral Spaanse en Franse maar ook
Nederlandse, kunnen profiteren van de Marokkaanse bezetting van
West-Sahara. De handelsverdragen van de EU met Marokko werden gewoon
toegepast op West-Sahara. Uiteindelijk heeft het Front Polisario bezwaar
gemaakt bij het Europees Hof en dat heeft beslist dat verdragen met
Marokko niet van toepassing kunnen zijn op West-Sahara. De verdragen
waren immers gesloten met Marokko en West-Sahara werd niet genoemd.

Bij het vernieuwen van het handelsverdrag heeft de Europese Commissie in
zijn wijsheid besloten om daarin een protocol op te nemen waarin
West-Sahara wel wordt genoemd. Nu is het voor twee partijen niet
mogelijk om een verdrag te sluiten waar een derde partij bij is
betrokken zonder diens toestemming. Het kunstmatig fabriceren van die
toestemming werd opgedragen aan de Nederlander Vincent Piket. Die
nodigde jan en alleman uit om een mening over het verdrag te geven. Er
werd een missie naar het door Marokko bezette deel van West-Sahara
gestuurd onder leiding van het liberale EU parlementslid Patricia
Lalonde en zij rapporteerde dat men in West-Sahara blij zou zijn met een
nieuw verdrag. Dat moest genoeg zijn om te voldoen aan de wettelijk
vereisten van toestemming van de derde partij.

Helaas voor de mevrouw Lalonde bleek dat zij een betaalde lobbyist is
voor Marokko en die bijbaan had zij niet opgegeven. Zij trok zich terug,
maar haar rapport voor de toestemming werd doorgeschoven naar Marietje
Schaake, een parlementslid van D66. Ondertussen dreigde het schandaal
steeds groter te worden en daarom werd een publieke discussie in het
parlement door de leider van de ALDE fractie Guy Verhofstadt,
geblokkeerd. Met grote meerderheid werd het handelsverdrag met Marokko
door het parlement goedgekeurd.

De media houden zich stil en stellen geen vragen. De
persvoorlichtingsdienst van de EU heeft wel een persbericht moeten
opstellen en de kop daarvan is:
Lagere tarieven voor stimuleren ontwikkeling Westelijke Sahara
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190109IPR23018/lagere-tarieven-voor-stimuleren-ontwikkeling-westelijke-sahara

Onder dit persbericht staan de contactpersonen die men vragen kan
stellen. Ik heb de volgende vragen gestuurd:

Geachte mevrouw de Boer,

De EU persmededeling "Lagere tarieven voor stimuleren ontwikkeling
Westelijke Sahara" roept vragen op die ik u hierbij voorleg.

De Westelijke Sahara, of West-Sahara, is formeel een zogeheten niet
zelfbesturend gebied in afwachting van het proces van de-kolonisatie. In
de praktijk is het een door een militaire verschansing verdeeld gebied.
Het ene deel is door Marokko bezet, in het andere deel is de
onafhankelijkheid uitgeroepen.
Deze wezenlijke feiten blijven in uw persbericht onbelicht. Kunt u
uitleggen wat er wordt bedoeld met "Westelijke Sahara"? Wordt de
ontwikkeling in een deel of in beide delen door lagere tarieven
gestimuleerd?

Er wordt gesproken over een mechanisme dat de garantie biedt dat
producten die uit de Westelijke Sahara komen, duidelijk kunnen worden
getraceerd. Welk deel wordt bedoeld? Kunnen producten uit het
onafhankelijke gebied worden ingevoerd onder de lage tarieven? Hoe kan
Marokko onderscheid maken tussen Marokko en West-Sahara als het zelf
geen onderscheid maakt? Wanneer komt er duidelijkheid over het mechanisme?

In het persbericht wordt gesteld dat voorkeurstarieven voor Marokko
werden teruggetrokken uit het gebied na een beslissing uit 2016 van het
Europees Gerechtshof. Dat deze beslissing het gevolg was van een klacht
van het Front Polisario wordt niet benoemd. Het Front Polisario noch de
Saharaanse republiek worden genoemd. Het persbericht noemt slechts dat
West-Sahara een "betwist gebied" is. Kunt u aangeven wat de reden is van
deze onevenwichtigheid in dit persbericht?

Heeft het Front Polisario al nieuwe klachten ingediend bij het Europees
Hof van Justitie?


In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend

F. Willems
Meer informatie over de West-Sahara maillijst