[West-Sahara] Fwd: Uw vraag met betrekking tot de visserij onderhandelingen met Marokko

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Jan 10 13:50:33 CET 2019-------- Doorgestuurd bericht --------
Subject: Re: Uw vraag met betrekking tot de visserij onderhandelingen
met Marokko
To: Nader, drs. G. (Gelare) <g.nader op minez.nl>


Geachte mevrouw drs. G. Nader,

Uit ons telefoon gesprek van 10 januari heb ik het volgende begrepen.

U bent verantwoordelijk voor het visserij dossier met Marokko en
betrokken geweest bij de onderhandelingen voor de nieuwe visserij
overeenkomst en bijhorend protocol als Senior Fisheries Negotiation
Policy Officer bij het Department of European Fisheries Policy. U bent
geen jurist, de juridische aspecten van het dossier zijn de
verantwoordelijkheid van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft bij eerder gesloten overeenkomsten met Marokko
voorbehouden gemaakt over de werkingssfeer van verdragen met Marokko
vanwege volkenrechtelijke overwegingen. Bij het onlangs genomen besluit
is door Nederland echter geen voorbehoud gemaakt. De reden hiervoor is
dat de betrokken partijen in West-Sahara zouden zijn uitgenodigd om hun
belangen te verdedigen waardoor aan de nodige volkenrechtelijke eisen
zou zijn voldaan. Het Front Polisario en anderen hebben de uitnodiging
afgeslagen. Dat is de grondslag van het idee dat West-Sahara bij
verdragen met Marokko kan worden betrokken.

Als betrokkene bij de Western Sahara Resource Watch heb ik u meegedeeld
dat de Europese Commissie heeft gelogen over de betrokkenheid van WSRW
bij het consultatie proces ten bate van de volkenrechtelijke legitimatie
van de visserijovereenkomst. Ik heb u een verwijzing daarover beloofd
die ik hierbij geef:
EU Commission is lying about WSRW - and 93 other groups
https://www.wsrw.org/a105x4180

Ik heb uitgelegd dat de oorspronkelijke bevolking voor een groot deel is
verjaagd door Marokko en sindsdien, al ruim 40 jaar, in kampen woont. Ik
heb gevraagd of u kunt tegenspreken dat de vluchtelingen worden bestolen
door deze visserijovereenkomst.

Ik heb begrepen dat Nederland groot voordeel heeft bij de overeenkomst
omdat de pelagische vissoorten het grootste deel van de overeenkomst
uitmaken, tussen de 40 en 50.000 ton. Het Nederlandse deel wordt
opgevist door de Pelagic Fisheries Association met Nederlandse en Duitse
schepen.

Ik heb verteld dat uit de lijst van vislicenties die Marokko uitdeelt in
Dakhla, en die is gelekt naar WSRW, blijkt dat slechts 5% naar Sahrawis
gaat. Ik heb u de verwijzing beloofd, die ik hierbij geef met de vraag
of u er commentaar op kan geven.
https://wsrw.org/a249x4237

Als vertegenwoordiger van het ministerie van visserij bent u
verantwoordelijk voor het vis-gedeelte van de overeenkomst terwijl
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel verantwoordelijkheid dragen
voor andere aspecten.

Ik kan u daarom niet vragen naar de invloed van de visserijovereenkomst
op het vredesproces. Ik kan u ook niet vragen waarom de sectoriŽle steun
voor de Marokkaanse infrastructuur in West-Sahara in de overeenkomst
geen schending van het volkenrecht is waar het medewerking aan een
illegale bezetting betreft. Gaarne ontvang ik van u nog een verwijzing
naar degenen die wel verantwoordelijk zijn voor de beantwoording.

Nogmaals mijn dank voor uw informatie. Als ik zaken niet goed heb
begrepen of weergegeven ontvang ik graag uw verbeteringen.

Hoogachtend,
Frank Willems

Op 09-01-19 om 16:07 schreef Nader, drs. G. (Gelare):
> Dank. Ik ben u in de ochtend.
> 
> With kind regards, 
> 
> Gelare Nader
> Senior Policy Officer
> ........................................
> Department of European† Fisheries† Policy
> Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
> Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | The Hague
> POB 20401 | 2500 EK | The Hague
> The Netherlands
> ......................................
> g.nader op minlnv.nl
> http://www.minlnv.nl
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: fwillems op antenna.nl <fwillems op antenna.nl> 
> Verzonden: woensdag 9 januari 2019 15:09
> Aan: Nader, drs. G. (Gelare) <g.nader op minez.nl>
> Onderwerp: Re: Uw vraag met betrekking tot de visserij onderhandelingen met Marokko
> 
> Dag mevrouw Nader,
> 
> Mijn telefoonnummer is 070 3609689 en ik hoop dat u mij morgen 10 januari om 11.00 uur kunt bellen.
> 
> met vriendelijke groet,
> 
> Frank Willems
> 
> 
> Op 09-01-19 om 11:18 schreef Nader, drs. G. (Gelare):
>> Geachte heer Willems,
>>
>> Mijn naam is Mw. Nader en ik ben verantwoordelijk voor het visserij 
>> dossier met Marokko. Tevens ben ik betrokken geweest met de 
>> onderhandelingen voor het nieuwe partnerschap en protocol.
>>
>> Graag neem ik telefonisch contact met u om uw vragen over de 
>> onderhandelingen te beantwoorden. Graag ontvang ik uw telefoonnummer 
>> en een voorstel voor een tijdstip dat ik u kan bellen.
>>
>>>>
>> With kind regards,
>>
>> *†*
>>
>> *Gelare Nader***
>>
>> Senior Fisheries Negotiation Policy Officer
>>
>> ........................................
>>
>> *Department of European† Fisheries† Policy***
>>
>> *Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality*
>>
>> *Bezuidenhoutseweg 73*| 2594 AC | The Hague
>>
>> POB 20401 | 2500 EK | The Hague
>>
>> The Netherlands
>>
>> ......................................
>>
>> _g.nader op minlnv.nl <mailto:g.nader op minlnv.nl>_ http://www.minlnv.nl
>>
>>>>
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien 
>> u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
>> gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
>> bericht te verwijderen.
>> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
>> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
>> verzenden van berichten.
>>
>> This message may contain information that is not intended for you. If 
>> you are not the addressee or if this message was sent to you by 
>> mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
>> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
>> the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst