[West-Sahara] AGF-areaal gaat groeien van 900 naar 5.000 hectare

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Jul 5 15:53:21 CEST 2018


Groentennieuws heeft info over West_Sahara

http://www.groentennieuws.nl/artikel/176124/AGF-areaal-in-Westelijke-Sahara-gaat-groeien-van-900-naar-5.000-hectareAGF-areaal in Westelijke Sahara gaat groeien van 900 naar 5.000 hectare

Het areaal dat wordt gebruikt voor de teelt van groenten en fruit in de
Westelijke Sahara zal groeien van de huidige 900 hectare tot 5.000
hectare, wat zou betekenen dat de teelt stijgt van de huidige 64.000 ton
naar 500.000 ton. Dit is een prognose van het landbouwplan van de regio
in het kader van het Marokko Groenplan. De prognose was opgenomen in een
rapport van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) van de
Europese Commissie over de voordelen die de uitbreiding van de
associatieovereenkomst met Marokko zou hebben voor de bevolking van de
Westelijke Sahara.

Dit rapport is getiteld "Verslag over de voordelen voor de bevolking van
de Westelijke Sahara en openbare raadpleging over de uitbreiding van
tariefpreferenties tot producten uit de Westelijke Sahara." Er staat in
dat de Westelijke Sahara een teeltproductie heeft, met name van tomaten
en meloenen, die volgens de gegevens van 2016 ongeveer 900 hectares
beslaat "en waarvoor er in de EU een belangrijke markt bestaat." Deze
productie werd geschat op 64.000 ton in 2016 en genereert ongeveer
14.000 directe banen met een importwaarde van 65 miljoen euro."

"Dit zijn producten met een hoge toegevoegde waarde, waarvan 78% tomaten
(50.000 ton verschillende variŽteiten) en 22% meloenen (14.000 ton)."
Deze goederen worden geŽxporteerd naar de EU, Rusland en een aantal
Afrikaanse landen. Het is moeilijk om te bepalen wat de eindbestemmingen
zijn, maar "er wordt verondersteld dat groenten en fruit die in de
Westelijke Sahara worden geteeld ook deel uitmaken van de export naar de
EU, wat een rendabele markt is."

In het verslag wordt ook uitgelegd dat, aangenomen dat deze volledige
teelt voor de EU bestemd was, de te betalen douanerechten (in het geval
dat de tariefvoordelen in de associatieovereenkomst tussen de EU en
Marokko voor landbouwproducten niet van toepassing waren) 1,3 miljoen
euro bedragen in het geval van de 14.000 ton in de Sahara geteelde
meloenen en 5,3 miljoen euro in het geval van de 50.000 ton tomaten.

Het document legt uit dat vanuit sociaal-economisch oogpunt de teelt van
groenten en fruit momenteel een belangrijke bron van werkgelegenheid is,
omdat het veel arbeid vergt. Er worden ongeveer 14.000 directe banen
gegenereerd, met gemiddeld 15 werknemers per hectare. Dit
vertegenwoordigt ongeveer 40% van alle landbouwwerkgelegenheid in de
regio. Na overleg met vertegenwoordigers en gesprekspartners van de
Saharawi stelt het rapport dat de lokale bevolking baat zou hebben bij
de ontwikkeling van de tuinbouwsector. En als de bovengenoemde
groeiprognoses werkelijkheid worden, zullen 60.000 nieuwe banen worden
gecreŽerd, met de daaruit voortvloeiende stijging van het inkomen.

Het verslag, dat ook de visserij- en fosfaatsector analyseert, gaat
gepaard met het voorstel dat op 11 juni openbaar werd gemaakt, waarin
wordt voorgesteld de protocollen I en IV van de associatieovereenkomst
tussen de EU en Marokko te wijzigen ter reactie op de uitspraak van het
Hof van Justitie van december 2016. Daarin werd vastgesteld dat de
overeenkomst niet van toepassing was op de Westelijke Sahara, omdat dit
gebied als een derde partij moest worden beschouwd. In dit voorstel
wordt voorgesteld de concessies voor producten die afkomstig zijn uit
Marokko uit te breiden tot die uit de Westelijke Sahara.

FEPEX is van mening dat de verwachte aanzienlijke groei van het areaal
en de tuinbouw een sterke invloed zal hebben op de situatie op de
EU-markt voor producten met ernstige onevenwichtigheden tussen vraag en
aanbod. Daarom is het van mening dat de samenwerkingsovereenkomst in de
associatieovereenkomst moet worden geactiveerd om verstoringen op de
EU-markt te voorkomen en de Marokkaanse export naar de EU op het
traditionele niveau te houden.

Bron: fepex.es

Publicatiedatum: 3-7-2018

 Reacties:

Het rapport is leugenachtig. Er is geen overleg geweest met de legitieme
vertegenwoordigers van de Saharawi.
De werkgelegenheid waarover wordt gesproken is voor Marokkaanse
kolonisten en de winst is voor het Marokkaanse koningshuis.
Het gebruiken van de grondstoffen van een bezet gebied zonder
toestemming van de oorspronkelijke bevolking (dat zijn dus niet de
kolonisten) is een schending van internationaal recht. Het Front
Polisario heeft dat aangetoond bij het Europees Hof. Er zijn juridische
stappen aangekondigd.
van kaas, den haag (email) - 27-6-2018 23:32:43
Meer informatie over de West-Sahara maillijst