[West-Sahara] ontwikkelingen

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Feb 8 23:32:52 CET 2018


Ontwikkelingen

Op 27 februari vieren de Saharawi het uitroepen van de onafhankelijkheid
van de Saharaanse republiek. Dit jaar wordt het een speciale dag omdat
dan de uitspraak op de rol staat van het Europees Hof in de zaak die de
Britse solidariteitscampagne heeft aangebracht tegen de
visserijovereenkomst tussen Marokko en de EU. Als het advies van de
advocaat-generaal Wathelet wordt overgenomen dan zal de overeenkomst
nietig worden verklaard. In het advies is de erkenning opgenomen van het
feit dat West-Sahara een bezet gebied is. Dat is ook een heikel punt
voor de Marokkaanse dictatuur die, nadat voormalig secretaris-generaal
van de VN, Ban ki-Moon, het woord "bezetting" had gebruikt,
demonstraties organiseerde tegen de VN en het MINURSO-personeel het land
heeft uitgezet. Of het advies wordt opgevolgd wordt dus spannend.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b98149f107244770a2bcdea5bed5534f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=850267

De Britse solidariteitscampagne is inmiddels bezig met een campagne om
de VN Veiligheidsraad tot actie aan te zetten. In april moet weer
gestemd worden over de MINURSO vredesmissie.
http://wsahara.org.uk

Het Britse parlement heeft inmiddels een rapport uitgebracht over
West-Sahara
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8225#fullreport


Het Western Sahara Action Forum heeft een nieuwe website. Actie en
campagne nieuws vooral in Engels, maar ook in het Frans, Arabisch en
Spaans. Een kijkje waard.
http://wsaforum.org


Bemiddeling
Horst Kohler, de nieuwe VN bemiddelaar, heeft in Berlijn gesprekken
gevoerd met de Saharawi president Ghali. Marokko was ook uitgenodigd
maar is niet verschenen.
https://www.tsa-algerie.com/sahara-occidental-tensions-entre-rabat-et-lenvoye-special-de-lonu/


Afrika
Marokko wil bij de Afrikaanse Unie een motie indienen om de Saharaanse
republiek eruit te schoppen.
http://www.jeuneafrique.com/mag/527061/politique/sahara-occidental-le-maroc-veut-deposer-une-motion-visant-a-exclure-la-rasd de-lunion-africaine/

De Saharaanse minister van buitenlandse zaken waarschuwt Marokko dat het
een gewapende interventie van de AU riskeert als het niet meedoet aan
vredesbesprekingen.
https://www.algeriepatriotique.com/2018/02/05/ould-salek-menace-soit-maroc-obeit-soit-sera-lintervention-militaire/Western Sahara Resource Watch (WSRW) nieuws

De Europese Commissie wordt ervan verdacht in het geheim met Marokko te
onderhandelen over de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara. Er is een
principe akkoord bereikt over een nieuwe handelsovereenkomst tussen
Marokko en de EU waarbij dit bekokstoofd zou zijn. Saharawi zijn diep
verontrust en protesteren op voorhand.
http://wsrw.org/a105x4072

De EU wil met de WSRW praten maar dat wil de WSRW niet.
http://wsrw.org/a105x4078

Polisario waarschuwt bedrijven voor schadeclaims en met name Nutrien.
Een claim van 240 miljoen Euro is door de advocaat van het Polisario in
voorbereiding wegens gederfde inkomsten door de illegale vis-praktijken
van de EU.
http://wsrw.org/a105x4053


Terugtrekkende bewegingen

De Zwitsers/britse multinational Glencore, een zeer groot bedrijf, heeft
zich  uit West-Sahara teruggetrokken. Het was het grootste bedrijf in
het land. Glencore zocht naar olie.
http://wsrw.org/a105x4043

Het Canadese bedrijf Nutrien (ontstaan na een fusie tussen PotashCorp en
Agrium) heeft aangekondigd dat aan het vervoer van fosfaat uit
West-Sahara naar het Canadese Vancouver een einde komt. Nutrien gaat het
vervoer van fosfaat naar de USA heroverwegen. Het bedrijf is de grootste
afnemer van fosfaat uit West-Sahara.
http://wsrw.org/a105x4051

Het Amerikaanse oliebedrijf Kosmos heeft zich na 17 jaar teruggetrokken
uit West-Sahara. Dat is een grote overwinning voor al de mensen die
campagne tegen het oliebedrijf hebben gevoerd.
http://wsrw.org/a105x4080


  --


Meer informatie over de West-Sahara maillijst