[West-Sahara] Groenlinks vragen over handel aan Sigrid Kaag

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Aug 1 19:03:36 CEST 2018


Bron: https://twitter.com/IsabelleDiks/status/1024669223715594240

Schriftelijke vragen van het lid Diks (GroenLinks) aan de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het handelsverkeer 
tussen de EU en Westelijke Sahara

1.

Klopt het dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan om te 
regelen dat handelsafspraken tussen de EU en Marokko ook geldig zijn 
voor de Westelijke Sahara?

2.

Deelt u de mening dat, mede gelet op de uitspraak van het EU Hof van 
Justitie d.d. 21 December 2016 (C-104/16 P), het uitbreiden van de 
territoriale reikwijdte van de handelsafspraken met Marokko naar de 
Westelijke Sahara niet kan plaatsvinden zonder goedkeuring van de 
Westelijke
Sahara als onafhankelijke partij? Zo nee, waarom niet?

3.

Welke stappen zijn door de Europese Commissie gezet om de bevolking van 
de Westelijke Sahara bij dit proces te betrekken? Deelt u de opvatting 
dat het consulteren van Marokkaans-gekozen officials of economisch 
belanghebbenden hier niet de doorslag in kunnen geven?

4.

Klopt het dat de Europese Commissie partijen als ‘geconsulteerd’ 
aanmerkt, terwijl deze partijen geweigerd hebben met de commissie in 
gesprek te gaan of anderszins geen gesprek heeft plaatsgevonden? Welk 
percentage van de consultaties van de Europese Commissie ter zake 
betreft
dit?

5.

Acht u het acceptabel dat door de EU handelsafspraken met een 
onrechtmatige bezetter worden gemaakt met betrekking tot het 
handelsverkeer van en naar het bezette gebied? Zoja, hoe rijmt u dat met 
de grondwettelijke taak van de Nederlandse regering om zich in te zetten 
voor het handhaven van de internationale rechtsorde?

6.

Erkent u het Polisario Front als vertegenwoordiging van de bevolking van 
de Westelijke Sahara? Zo ja, hoe beoordeelt u dat de Europese Commissie 
niet met deze partij in gesprek is gegaan?

7.

Heeft de importeur van het schip met strooizout uit de Westelijke Sahara 
dat 30 april 2017 aanmeerde in Dordrecht inmiddels vrijstelling van 
invoerrechten aangevraagd op basis van handelsafspraken met Marokko? Is 
een eventuele aanvraag ingewilligd? En zo ja, wat is daar dan de 
juridische en morele basis van?
Meer informatie over de West-Sahara maillijst