[West-Sahara] Fwd: Westelijke Sahara, exporteisen fytosanitair

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Okt 18 17:09:22 CEST 2017


Hierbij een zojuist verstuurd verzoek aan de Nederlandse Voedsel en
Waren autoriteit.


-------- Doorgestuurd bericht --------
To: fytosanitair op nvwa.nl
From: fwillems op antenna.nl
Subject: Westelijke Sahara, exporteisen fytosanitair


Geachte,

Op uw informatiepagina voor Westelijke Sahara informeert u het publiek
dat Westelijke Sahara eisen stelt aan onder andere de invoer van
planten, groenten en fruit.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/landeneisen-voor-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/westelijke-sahara-exporteisen-fytosanitair

Helaas moet ik u mededelen dat uw informatie niet correct is.


De voormalige Spaanse kolonie Spaans Sahara, wat nu West-Sahara of de
Westelijke Sahara wordt genoemd, is een verdeeld gebied. Nadat het werd
verlaten door Spanje in 1975 is door de bewoners de onafhankelijkheid
uitgeroepen van de Democratische Arabische Republiek Sahara. Helaas
eisten de buurlanden MauritaniŽ en Marokko beiden een deel van
West-Sahara op. Hoewel die claims zijn afgewezen door het Internationaal
gerechtshof in Den Haag brak toch oorlog uit. MauritaniŽ heeft zijn
claim in de jaren tachtig ingetrokken. Marokko eist sindsdien het gehele
gebied op. Sinds 1991 is er een wapenstilstand tussen de D.A.R.S. en
Marokko in afwachting van een nog te houden volksraadpleging over de
toekomst. Een missie van de Verenigde Naties houdt toezicht op het
bestand. West-Sahara wordt nog voor grofweg twee derde deel bezet door
Marokko dat een muur heeft gebouwd van 2700 kilometer dwars door het
gebied.

West-Sahara is, nogmaals, een verdeeld gebied. Bij de Verenigde Naties
staat het te boek als een nog niet gedekoloniseerd gebied en als een
zogeheten niet-zelfbesturend territorium. West-Sahara staat op de agenda
van zowel de Vierde Commissie als van de Veiligheidsraad van de VN.

Het door Marokko bezette deel wordt bestuurd als Marokkaans gebied. De
Saharaanse republiek D.A.R.S. wordt door Nederland nog niet erkent.
De suggestie op uw webpagina's dat er al sprake is van een regering in
West-Sahara waarmee zaken worden gedaan is onjuist. Dat u informatie
verstrekt over o.a. de eisen die zo'n regering zou stellen aan de invoer
van varkens, varkenssperma of aardappelen, kan slechts tot misverstanden
leiden.
Ik verzoek u de informatie aan te passen.

Wat de invoer uit West-Sahara betreft wil ik u verzoeken het gebruik van
de vermelding "Marokko" als herkomst voor producten uit West-Sahara aan
banden te leggen. Het gaat om onder meer tomaten die worden ingevoerd
door Albert Heijn en strooizout dat wordt ingevoerd door De Nederlandse
Zoutbank.


hoogachtend,

F. Willems
namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Meer informatie over de West-Sahara maillijst