[West-Sahara] PvdA Kamervragen over de mensenrechtensituatie in Marokko

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Jan 24 23:04:55 CET 2017


bron:
https://michielservaes.nl/2017/01/19/kamervragen-over-de-mensenrechtensituatie-in-marokko/


Vragen van de leden Servaes en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister
van Buitenlandse Zaken over de mensenrechtensituatie in Marokko

1. Bent u bekend met de passage over de mensenrechtensituatie in Marokko
in het World Report 2017, welke recentelijk werd gepubliceerd door Human
Rights Watch? 1) Zo ja, wat is uw reactie hierop? Herkent u het beeld
dat Marokko weliswaar qua wetgeving stappen in de goede richting zet,
maar dat in de praktijk grote zorgen blijven bestaan over onder meer de
onafhankelijkheid van de rechtspraak, repressie door politie en
veiligheidsdiensten en tegenwerking van NGO’s? 2)

2. Klopt het dat mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en
Human Rights Watch nog steeds geen toegang krijgen tot Marokko om
onderzoek te doen? Zo ja, heeft u hiertegen protest aangetekend? Zo nee,
waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?

3. Wat is de laatste stand van zaken aangaande het onderzoek naar de
gruwelijke dood van visverkoper Mohsin Fikri, die in oktober vorig jaar
werd vermalen in een vuilniswagen nadat zijn handelswaar door de politie
in beslag was genomen? Klopt het dat na onderzoek inmiddels degene die
de machine van de vuilniswagen zou hebben aangezet is ge´dentificeerd? 3)

4. Is er sprake van een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid
van aanwezige politieagenten en overheidsfunctionarissen? Deelt u gezien
de conclusies van Human Rights Watch in het eerder genoemde rapport,
waarin onder meer wordt gesteld dat eerlijke onderzoek naar het optreden
van de politie zeldzaam is, de twijfel hierover?

5. Bent u bereid om bij Marokko nogmaals aan te dringen op een
onafhankelijk onderzoek en om via de Nederlandse ambassade de
ontwikkelingen zorgvuldig te monitoren, bijvoorbeeld door eventuele
rechtszaken bij te wonen?

6. Klopt het dat de georganiseerde protesten naar aanleiding van de dood
van Fikri nog steeds aanhouden, zowel in steden en dorpen als op
internet en dat de politie eerder deze maand met harde hand een
demonstratie neersloeg in de stad Al Hoceima? Bent u bereid om bij de
Marokkaanse autoriteiten aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek
naar dit optreden van de politie en het recht op vrijheid van
demonstratie te benadrukken?

7. In hoeverre dragen Nederlandse projecten bij aan het bevorderen van
eerlijke rechtspraak en het tegengaan van geweld door politie en
veiligheidsdiensten? Kunt u aangeven welke projecten hieraan bijdragen
en welke resultaten hiermee worden bereikt?


1)      https://www.hrw.org/world-report/2017

2)
https://www.hrw.org/news/2017/01/12/morocco/western-sahara-year-reform-and-repression

3)      http://www.bladna.nl/dader-dood-visboer-mohsin-fikri,16545.html


Meer informatie over de West-Sahara maillijst