[West-Sahara] illegale visolie

Frank fwillems op antenna.nl
Di Sep 13 15:13:46 CEST 2016


In de avond van donderdag 8 september verliet het schip 'Key Bay' varend
onder de vlag van Gibraltar de haven van El Ajoen in West-Sahara en
zette koers naar Frankrijk. Het schip is eigendom van het Noorse bedrijf
Gezina AS. Op deze reis is het verhuurd aan het eveneens Noorse bedrijf
Sea Chartering Tank. De Noorse zakenkrant Finansavisen krijgt er lucht
van en vraagt dat bedrijf of het schip in West-Sahara is geladen. Dat
wordt bevestigd. Waarom die belangstelling? De verdenking is dat er
visolie is geladen. Dat is opmerkelijk. Want op 10 december 2015 heeft
het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat goederen uit
West-Sahara niet vallen onder de handelsovereenkomsten tussen de EU en
Marokko. Met welke papieren zal de lading uit West-Sahara dan worden
gelost in Frankrijk?
Dit is sinds deze uitspraaak het eerste transport van vis uit
West-Sahara naar de EU dat de Western Sahara Resource Watch met
zekerheid heeft kunnen bevestigen.
De Franse West-Sahara steungroep APSO heeft een brief gestuurd aan het
douanekantoor in Le Havre waarin wordt gewaarschuwd dat de gehele of
gedeeltelijke lading afkomstig is uit West-Sahara.

Hoewel de Europese Commissie en de Raad beroep hebben ingesteld tegen de
beslissing van het Europese Hof hebben zij niet gevraagd om een
​​schorsing van de beslissing.
"Dit betekent dat de Europese instellingen duidelijk een verplichting
hebben om de beslissing van eerste aanleg uit te voeren. De meest voor
de hand liggende manier om dat te doen is om de invoer uit het bezette
gebied helemaal te weigeren. De komst van het schip is niet alleen
controversieel vanwege het internationaal recht, maar ook in strijd met
het besluit van de EU-hof ", verklaard Erik Hagen van de Western Sahara
Resource Watch.

Vandaag heeft de Advocaat-gewneraal van het Europees Hof nogmaals
bevestigd dat West-Sahara geen deel uitmaakt van enige overeenkomst met
Marokko.

De invoer van vis, fosfaat, tomaat, zand of zout uit West-Sahara kan dus
niet vallen onder een dergelijk handelsverdrag.

bron:
http://wsrw.org/a105x3565
http://wsrw.org/a105x3567Meer informatie over de West-Sahara maillijst