[West-Sahara] antwoorden Koenders over import uit Westelijke Sahara

Frank fwillems op antenna.nl
Do Jun 9 14:31:05 CEST 2016


Minister Koenders geeft een verkeerd antwoord op vraag 5

Op mijn vraag aan Luc Schillings van het ministerie van BuZA over de
mogelijk opschortende werking van het beroep tegen de uitspraak kreeg ik
dit antwoord:

De hogere voorziening heeft geen opschortende werking, dit volgt uit
artikel 60 van het Statuut van het Hof.

met vriendelijke groet,

Frank Willems


Op 09-06-16 om 13:54 schreef Frank:
> Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en
> Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de  gesteld door  van
> Bommel (SP) over de import van producten uit de Westelijke Sahara. Deze
> vragen werden ingezonden op  met kenmerk 2016Z08970.
> 
> 
> De minister van Buitenlandse Zaken,
> Bert Koenders
> 
> 
> Antwoorden op vragen van  van Bommel (SP) over de import van producten
> uit de Westelijke Sahara.
> 
> Vraag 1
> Kent u het bericht ‘Albert Heijn fraudeert met illegale Sahara-tomaten’? 1)
> 
> Antwoord
> Ja.
> 
> Vraag 2
> Kunt u bevestigen dat recent tomaten uit de bezette Westelijke Sahara in
> Nederlandse supermarkten zijn verkocht als Marokkaanse producten? Indien
> neen, waarom niet?
> 
> Vraag 3
> Klopt het dat Nederland geen informatie heeft over de herkomst van
> Marokkaanse exporttomaten en het land geen onderscheid maakt tussen
> Marokko en de Westelijke Sahara? Zo ja, moet de conclusie hier dan zijn
> dat het onmogelijk is te achterhalen of producten uit ‘Marokko’ in feite
> uit de Westelijke Sahara komen?
> 
> Vraag 6
> Deelt u de opvatting dat het zeer onwenselijk is en het bovendien ingaat
> tegen bestaande regelgeving, als producten uit de Westelijke Sahara
> worden verkocht met misleidende labels alsof ze uit Marokko komen? Zo
> neen, waarom niet?
> 
> Antwoord op vragen 2, 3 en 6
> De Nederlandse overheid houdt geen informatie bij over de specifieke
> plaats waar levensmiddelen zijn geproduceerd. De verantwoordelijkheid
> voor een juiste herkomstaanduiding ligt bij het bedrijfsleven.
> Consumenten mogen niet misleid worden, ook niet met betrekking tot de
> herkomst van een product. Voor de vermelding van de herkomst van tomaten
> gelden specifieke regels die zijn opgenomen in de verordening (EG)
> 1234/2007 in combinatie met uitvoeringsverordening (EU) 543/2011.
> Consumenten kunnen, indien zij vermoeden dat er sprake is van misleiding
> ten aanzien van de herkomst van een product, een klacht indienen bij de
> Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
> 
> De Westelijke Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend gebied
> (non-self governing territory). Nederland en de EU delen dat standpunt.
> De Nederlandse overheid waarschuwt het bedrijfsleven via de website van
> de RVO over de risico’s ten aanzien van de certificering van herkomst
> voor producten uit de Westelijke Sahara. Bedrijven dienen zich er
> namelijk in hun productieketen van te vergewissen of hun product
> afkomstig is uit Marokko of uit de Westelijke Sahara teneinde een
> misleidende herkomstaanduiding te voorkomen.
> 
> In het geval van de Westelijke Sahara is er geen onduidelijkheid over
> wat de herkomstaanduiding op een product dat afkomstig is uit dat gebied
> zou moeten zijn, namelijk Westelijke Sahara.
> 
> Vraag 4
> Acht u de economische activiteiten van Marokko in de Westelijke Sahara,
> onder andere wat betreft de teelt van tomaten, in lijn met het
> internationaal recht? Kunt u uw antwoord toelichten en daarin ingaan op
> de voorwaarden voor Marokko om in lijn met het internationaal recht
> economische activiteiten in de Westelijke Sahara te ontplooien?
> 
> Antwoord
> Economische activiteiten in de Westelijke Sahara, zoals de teelt van
> tomaten, zijn niet per definitie in strijd met het internationaal recht.
> Er mogen economische activiteiten plaatsvinden in gebieden die niet
> zichzelf besturen (non-self-governing territories), zoals de Westelijke
> Sahara, waarbij de opbrengsten van deze activiteiten ten goede moeten
> komen aan de oorspronkelijke bevolking van het gebied. De rechtmatigheid
> hangt af van de wijze waarop deze verplichting door Marokko, dat
> feitelijk gezag uitoefent in de Westelijke Sahara, wordt geÔmplementeerd.
> 
> Vraag 5
> Kunt u ingaan op de (potentiŽle) gevolgen voor de export van Marokko van
> producten uit de Westelijke Sahara nu het Gerecht van de EU het
> vrijhandelsakkoord tussen de EU en Marokko van 2012 nietig heeft verklaard?
> 
> Antwoord
> Wat betreft het exportregime naar de EU is voor Marokko vooralsnog niets
> veranderd. De Raad van de Europese Unie heeft op 19 februari 2016 beroep
> ingesteld tegen de uitspraak van het Gerecht in de zaak Polisario
> (T-512/12), nadat de Raad Buitenlandse Zaken hiertoe op 14 december 2015
> unaniem had besloten. De Raad verzoekt het Hof de uitspraak van het
> Gerecht te vernietigen. Op de potentiŽle gevolgen van de uitspraak kan
> niet worden vooruitgelopen.
> 
> Vraag 7
> Hoe spant u zich in om de eerder aangenomen motie 2) hierover uit te
> voeren en aan deze praktijk een einde te maken?
> 
> Antwoord
> Het kabinet verwijst hiervoor naar de brief over de uitvoering van deze
> motie, die de Kamer voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 26 mei is
> toegekomen.
> 
> 1) Albert Heijn fraudeert met illegale Sahara-tomaten,
> https://www.supermacht.nl/2016/04/18/albert-heijn-fraudeert-met-illegale-sahara-tomaten/
> , 18 april 2016
> 2) Kamerstuk 34 300-V, nr. 22
> 
> 	
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst